<<
>>

Розділ 1.02. Визначення

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

Використані в цій Кредитній угоді або в Додатках до неї, окрім випадків, коли стверджується зворотне, терміни, що визначено в Преамбулі, мають відповідні визначені для них там значення, терміни, що визначено в Стандартних положеннях та умовах, мають відповідні визначені для них там значення, а вказані нижче терміни мають такі значення:

"Уповноважений представник Позичальника" означає особу, визначену в Розділі 2.04;

"Обслуговування боргу" означає у будь-який час загальну суму всіх погашень, відсоткових платежів та інших платежів Позичальника, які він має здійснювати згідно з цією Угодою.

"Рахунок обслуговування боргу" означає рахунок обслуговування боргу, про який йдеться у Розділі 3.01 (а) цієї Угоди.

"Коефіцієнт обслуговування боргу" означає у будь-який час коефіцієнт, обчислений як відношення вільних грошових коштів до витрат на обслуговування боргу за відповідний період.

"Долар США", або "дол.

США" означає законну валюту Сполучених Штатів Америки;

"План дій щодо охорони довкілля" означає план дій щодо охорони довкілля, про який йдеться у Розділі 3.04.

"Стандарти Європейського Союзу" означає стандарти, встановлені згідно з Правилами Ради Європейського Союзу, які стосуються захисту довкілля, охорони здоров'я та техніки безпеки, а також будь-які зміни до таких стандартів, які можуть бути прийняті Європейським Союзом.

"Фінансовий рік" означає звітний фінансовий рік Позичальника.

"П'ятирічний бізнес-план" означає бізнес-стратегію та програму розвитку Позичальника, за формою та змістом задовільні для Банку, які приймаються час від часу та готуються згідно з Розділом 3.01 (в) цієї Угоди. У них описується діяльність та операції Позичальника на наступний Фінансовий рік та дається прогноз на чотири Фінансові роки, що слідують за наступним Фінансовим роком.

"Вільні грошові кошти" означає доход Позичальника до вирахування амортизації, відсотків та податків плюс/мінус зміни робочого капіталу мінус капітальні витрати.

"Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку" означає Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку, послідовно застосовані згідно з законодавством України.

"Уряд" означає Кабінет Міністрів України.

"Міжнародні стандарти аудиту" означає послідовно застосовані Міжнародні стандарти аудиту, які визначаються Комітетом міжнародних стандартів аудиту.

"Дата конвертації відсотків" означає Дату сплати відсотків, обрану Позичальником як таку відповідно до Розділу 2.02 (g)(ii)(б) цієї Угоди.

"Дата фіксації ставки відсотків" означає Робочий день, обраний Позичальником як такий у відповідності до Розділу 2.02(є) (ii) (б) цієї Угоди.

"Валюта Кредиту" означає долари США.

"Транс-Європейський коридор N 3 означає шосейні та залізничні транспортні зв'язки як основна транспортна інфраструктура для розвитку центральної і східної Європи, яка заснована на трансєвропейських конференціях в містах Helsinki та Crete.

"Робочий коефіцієнт пасажирських перевезень" означає, у будь-який час, коефіцієнт, який обчислюється, як відношення (i) всіх операційних витрат на пасажирські перевезення до всіх (ii) операційних доходів від пасажирських перевезень за такий період.

"ГВП" означає Групу впровадження проекту, створену та діючу як підрозділ Позичальника згідно з Розділом 3.02 цієї Угоди.

"Проект" має значення, визначене у пункті 1 Додатка 1.

"Дата завершення проекту" означає 31 серпня 2002 року.

"Сторінка посилань" означає зображення сторінки ставок пропозицій на Лондонському міжбанківському ринку (зазвичай відоме як "LIBOR") найбільших банків в Валюті кредиту, що визначається як сторінка 3750 Служби Telerate (або інша така сторінка, яка може замінити сторінку 3750 Telerate) з метою відображення таких ставок LIBOR для депозитів в Валюті кредиту.

"Заява про принципи комерціалізації залізниць" означає принципи комерціалізації для Позичальника, погоджені Позичальником та Банком, приведені у Додатку 3.

"Програма СОУК" означає програму організації та управління колійним господарством для управління, технічного обслуговування та відновлення колійної інфраструктури, засновану на найкращому міжнародному досвіді комерційних орієнтованих залізниць.

"Загальні операційні витрати" означає всі витрати, пов'язані з діяльністю Позичальника, включаючи управління, адекватне обслуговування, податки, пов'язані з діяльністю, включаючи, крім іншого, податок на додану вартість та місцеві податки, за виключенням відсотків, амортизації та інших нарахувань на борг.

"Загальний операційний доход" означає валові доходи з усіх джерел, пов'язаних з транспортною діяльністю Позичальника, включаючи субсидії на пасажирські перевезення.

"Загальні операційні витрати на обслуговування пасажирів" означає всі витрати, пов'язані з діяльністю Позичальника щодо перевезення пасажирів, включаючи та не обмежуючись, витрати на управління, адекватне обслуговування, податки та інші пов'язані витрати, за виключенням відсотків, амортизації, комісійних та платежів згідно з цією Кредитною угодою.

"Загальний операційний доход від перевезення пасажирів" означає валові доходи з усіх джерел, пов'язаних з діяльністю Позичальника щодо перевезення пасажирів, включаючи та не обмежуючись, субсидії на пасажирські перевезення.

"Правила Світового банку по запобіганню та зменшенню забруднення" означає Правила запобігання та зменшення забруднення групи Світового банку від 1998 року та всі майбутні зміни до них, які готуються Світовим банком разом з Організацією з охорони довкілля ООН та Програмою охорони довкілля ООН для надання вказівок щодо застосування стандартів охорони довкілля, охорони здоров'я та техніки безпеки у проектах, пов'язаних із забрудненням.

"Робочий коефіцієнт" означає, у будь-який час, коефіцієнт, який обчислюється, як відношення всіх операційних витрат до всіх операційних доходів за такий період.

<< | >>
Законодавчий акт: Кредитна угода (Проект розвитку залізничних шляхів України) між "Укрзалізницею"та Європейським банком реконструкції та розвитку "Угода від 6 грудня 1999 р. між "Укрзалізницею", Державною адміністрацією залізничного транспорту України, 252034, м. Київ, вул. Лисенко 6, ("Позичальник") та Європейським Банком Реконструкції та Розвитку ("Банк")." Преамбула. Європейський банк реконструкції і розвитку. 1999

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Розділ 1.02. Визначення