Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

Розділ 1.02 Визначення

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

Де б не використовувались у цій Кредитній угоді або у Додаткових статтях до неї, за винятком зазначеного інакше, терміни, визначені у Преамбулі, мають відповідні значення, що віднесені до цього, а також терміни, визначені у Стандартних умовах, мають відповідні значення, що віднесені до цього, та наступні терміни мають слідуючі значення:

"Програма відновлення Означає програму інвестицій, яка має бути активів" розроблена Позичальником по роках, згідно з Розділом 3.01 (е) (iv) Кредитної угоди, як частина Корпоративного Плану Розвітку;

"Повноважний представник Означає директор Позичальника; Позичальника"

"Партнер з Означає консультаційну фірму або корпоративного розвитку" підприємство водопостачання, прийнятні для Банку та зареєстровані в країні, іншій ніж Гарант, які мають бути запрошені Позичальником згідно з Розділом 3.01 (д) Кредитної угоди на умовах, прийнятних для Банку;

"Корпоративний план Означає п'ятирічний план, який має бути розвитку" затверджений, впроваджений та вдосконалений Позичальником згідно з Розділами 3.01 (е) та (є) Кредитної угоди, за формою та змістом, задовільними для Банку;

"Резервний рахунок Означає Резервний рахунок обслуговування обслуговування боргу в боргу Позичальника, деномінований в Доларах" Доларах, описаний у Розділі 4.03 (б) (i) Кредитної угоди;

"Долари" або "USD" Означає законну грошову одиницю Сполучених Штатів Америки;

"Транш у Доларах" Означає частину Позики, яка деномінована у Доларах;

"Резервний рахунок Означає Резервний рахунок обслуговування обслуговування боргу боргу Позичальника, деномінований в ЄВРО, в ЄВРО" описаний в Розділі 4.03 (б) (ii) Кредитної угоди;

"Транш у ЄВРО" Означає частину Позики, яка деномінована у ЄВРО;

"План покращення Означає план, який має бути розроблений показників охорони Позичальником, за формою та змістом, довкілля" задовільними для Банку.

Такий план має містити всі основні природоохоронні питання, що мають відношення до Проекту;

"ФР" Означає фінансовий рік Позичальника, що починається 1-го січня кожного року;

"Програма поліпшення Означає Програму, яка має бути розроблена фінансових та Позичальником, за формою та змістом експлуатаційних задовільними для Банку.

Така Програма має показників" містити, між іншим, пункти, перераховані у Розділі 3.01 (е) (i) Кредитної угоди;

"Період конвертації У відношенні до Траншу у Доларах та/або процентної ставки" Траншу у ЄВРО в кожному конкретному випадку означає період, що починається з будь-якої Дати Виплати Процентів, котра слідує за останньою Датою Надання та закінчується Датою Виплати Процентів, який вибрав Позичальник як такий, згідно з Розділом 2.02 (е) (iii) Кредитної угоди;

"Дата фіксації У відношенні до Траншу у Доларах та/або процентної ставки" Траншу у ЄВРО в кожному конкретному випадку означає робочий день на день або до першого дня Періоду конвертації процентної ставки, але слідуючий за Останньою Датою Надання, яку вибрав Позичальник як таку, згідно з Розділом 2.02 (е) (iii) Кредитної угоди;

"Міжнародні стандарти Означає міжнародно прийнятні стандарти бухгалтерського обліку" бухгалтерського обліку, проголошені Комісією з Міжнародних Стандартів Бухгалтерського Обліку, які послідовно використовуються;

"Гривня" Означає законну грошову одиницю Гаранта;

"Інформаційний лист" Означає лист від 9 жовтня 1997 р., адресований Позичальником Банку, в якому містяться поняття Позичальника стосовно усієї інформації, що має відношення до Проекту, а саме організаційна структура, статути, операції, дочірні, споріднені підприємства, пасиви та активи Позичальника, а також розглядаються інші питання, пов'язані з трансакціями Кредитної угоди, та будь-які інші зміни чи доповнення до такого листа, які є прийнятні для Банку;

"Валюта Позики" Означає Долари та/або ЄВРО, які визначено валютою або валютами, у яких здійснюються вибірки за Позикою, як відображено у Траншах у Розділі 2.01

"Місто Запоріжжя" Означає міську раду м. Запоріжжя, яка є вищою представницькою владою міста Запоріжжя, включно з її виконавчими органами, будь-якими організаціями, службами та адміністративною територією;

"Частина Проекту" Означає частину Проекту, описану у Додатковій статті 1 Кредитної угоди і "Частини Проекту" у множині означає будь-яку комбінацію цього;

"ГВП" Означає Групу Виконання Проекту, яка створена та діє як частина Позичальника, згідно з Розділом 3.02 Кредитної угоди;

"Проектні Угоди" Означає разом Кредитну угоду, Інформаційний лист, Угоду про проектні фонди та гарантії, Угоду про підтримку проекту, Гарантійну угоду ( 996_021 ) та Угоду про спільну діяльність.

"Проектна Угода", вжита в однині, означає будь-яку з Проектних Угод;

"Програма громадського Означає програму, яка має бути розроблена інформування" Позичальником, за формою та змістом, задовольняючими Банк. Така програма має охоплювати інформацію зі всіх аспектів Проекту, яка час від часу має в подробицях надаватися Позичальником громадськості;

"Угода про послуги" Означає угоду, за формою та змістом задовільними для Банку, яка має бути укладена між Позичальником та "Містом Запоріжжя", та в якій регулюється, між іншим, Методика Встановлення Тарифів та застосування цього;

"Короткостроковий борг" Означає фінансовий борг з терміном погашення менше одного року;

"Короткостроковий Означає будь-який борг постачальника з торговий борг" терміном погашення менше одного року, якого зазнав Позичальник в ході проведення звичайної комерційної діяльності та на звичайних кредитних умовах;

"Спеціальний рахунок" Означає Спеціальний рахунок, що стосується Розділу 2.03 та Додаткової статті 3 Кредитної угоди;

"Методика встановлення Означає методику, задовольняючу Банк, яка тарифів" має бути розроблена Позичальником згідно Розділу 3.01 (к) Кредитної угоди;

"Сторінка Телерейт 3750" Означає сторінку на дисплеї пропонованих Лондонських міжбанківських процентних ставок (загальновідомих як "ЛІБОР") основних банків для депозитів у Валюті Позики, вказану як сторінка 3750 Служби Телерейт (або інша сторінка, яка може замінити сторінку Телерейт 3750), з метою показу ставок "ЛІБОР" для депозитів у Валюті Позики;

"Транш" Означає Транш у Доларах і/або Транш у ЄВРО

"Угода про спільну Означає угоду, за формою та змістом, діяльность" задовольняючими Банк, яка має бути укладена між Позичальником та Корпоративним Партнером Розвитку з метою надання сприяння Позичальнику у покращенні його показників та здійсненні Проекту; та

"Запорізька область" Означає Запорізьку обласну раду яка є органом місцевого самоврядування на території Запорізької області, Запорізьку обласну державну адміністрацію, яка є вищим органом виконавчої влади Запорізької області, включно з її структурою, складовими частинами та адміністративною територією Запорізької області, а також підприємствами, установами та організаціями, якими зазначені органи влади володіють, управляють чи які вони контролюють.

<< | >>
Законодавчий акт: Кредитна угода (Програма інвестицій та розвитку системи водопостачання та очищення води в м. Запоріжжі) між Європейським банком реконструкції та розвитку та Державним комунальним підприємством "Водоканал"м. Запоріжжя "Дата підписання: 21.05.99 р."Дата набуття чинності: 20.12.99 р.. Європейський банк реконструкції і розвитку. 1999

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Розділ 1.02 Визначення