<<
>>

Розділ 1.02. Визначення

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

Якщо не обумовлено інше, в Угоді та Додатках до неї терміни, визначені у Преамбулі і Стандартних положеннях та умовах, вживаються у значенні, визначеному, відповідно, в Преамбулі і Стандартних положеннях та умовах, а інші терміни вживаються у нижченаведених значеннях:

"Угода про передачу прав" Означає угоду про передачу прав між Позичальником і кожним Банком-учасником, що за формою і змістом повністю задовольняє Банк, та включає в себе надання Позичальнику або його представнику невідкличного уповноваження щодо забезпечення її виконання, яка повинна бути укладена з кожним Банком-учасником одночасно з оформленням кожної Угоди про Переуступлені кредити, та згідно з якою Банк-учасник передає Позичальнику всі свої права (але не зобов'язання), в т.

ч. на забезпечення, майно, відсоткові прибутки та права по претензіях, що пов'язані із кожними з його Суб-кредитів, як гарантію за Переуступленими кредитами, і втрачає всі права за цими Суб-кредитами на користь Позичальника у випадку (i) настання події невиконання зобов'язань, передбаченої Угодою про Переуступлені кредити, або (ii) коли Банк прийме рішення, яким вимагатиме, щоб Позичальник прийняв на себе ці права.

"Бенефіціар" означає МСП або ММП.

"Уповноважений представник означає будь-якого з Перших заступників Позичальника" Голови Правління, Директора Фінансового департаменту і будь-якого із заступників Директора Фінансового департаменту Позичальника.

"Стандарти достатності означають Міжнародну конвенцію щодо капіталу" виміру та стандартів капіталу, прийняту у липні 1988 року Базельським комітетом з банківського регулювання та наглядової практики, з доповненнями від 6 листопада 1991 року та змінами, які до неї можуть вноситись час від часу.

"Процедури оцінки кредиту" означає, по відношенню до Банку-учасника Частини A-1 Проекту, процедури та критерії відбору, які застосовує цей Банк-учасник при оцінці Суб-проектів МСП та наданні Суб-кредитів МСП.

"Долари" або "$" означає законну валюту Сполучених Штатів Америки.

"Природоохоронні вимоги означає "Природоохоронні вимоги ЄБРР ЄБРР" при посередницькому наданні кредитів через місцеві банки" та "Процедури оцінки навколишнього середовища при наданні невеликих кредитів" зі змінами, що можуть вноситися час від часу.

"Прийнятний Суб-проект означає будь-який Суб-проект, що ММП" задовольняє викладені у Процедурах ММП вимоги.

"Прийнятний Суб-проект означає будь-який Суб-проект, що МСП" задовольняє вимоги, викладені у Частині A цього Додатка, та затверджений згідно з порядком перегляду, встановленим у Частині B Додатка 6.

"Програма інституційної по відношенню до кожного Банку-учасника розбудови" Частини A-1 Проекту означає Програму інституційної розбудови, яка готується, затверджується і впроваджується цим Банком-учасником згідно з Додатком 4, та із змінами, що можуть час від часу вноситись до неї за попереднім схваленням з боку Банку.

"ММП" означає приватного підприємця або юридичну особу, яка задовольняє критерії, визначені у Процедурах ММП, і якій Банк-учасник пропонує надати чи надає Суб-кредит ММП.

"Консультант ММП" означає незалежного консультанта, залученого Банком-учасником на умовах технічного завдання, затвердженого Банком.

"Процедури ММП" означає процедури і критерії, визначені у Додатку 7 до цієї Угоди.

"Суб-кредит ММП" означає позику, надану або запропоновану ММП Банком-учасником на умовах, визначених у Процедурах ММП, з коштів Переуступленого кредиту ММП в цілях фінансування Прийнятного Суб-проекту ММП.

"Угода про Суб-кредит означає кредиту угоду між ММП" Банком-учасником і ММП про надання Суб-кредиту ММП згідно з визначеними у Процедурах ММП умовами.

"Суб-проект ММП" означає пропозицію проекту, яка представляється ММП Банку-учаснику разом із заявкою про надання позики.

"Банк-учасник" означає будь-яку банківську установу, зареєстровану в Україні, запропоновану Позичальником і затверджену Банком, (а) контрольний пакет часток власності якої належить приватним фізичним або юридичним особам; і (б) яка, на думку Банку після консультацій з Позичальником, відповідає критеріям прийнятності та умовам, викладеним у Додатку 4 до цієї Угоди.

"Етап" означає будь-який з етапів надання Кредиту, що описані у Розділі 2.01 (b) цієї Угоди.

"Дата закінчення означає (а) дату, що настане через 12 Етапу 1" місяців після Дати початку Етапу 1, або (б) дату, на яку вся сума Кредиту Етапу 1 буде затверджена Позичальником в рамках Угод про Переуступлені кредити, залежно від того, яка з них настане раніше.

"Кредит Етапу 1" означає кредит, визначений у розділі 2.01(b)(i) цієї Угоди.

"Дата початку Етапу 1" означає дату, на яку Банк повідомить Позичальника про виконання попередніх умов, визначених у пункті 3(b) Додатка 2 до цієї Угоди.

"Дата закінчення означає (а) дату, що настане через 12 Етапу 2" місяців після Дати початку Етапу 1, або (б) дату, на яку вся сума Кредиту Етапу 1 буде затверджена Позичальником в рамках Угод про Переуступлені кредити, залежно від того, яка з них настане раніше.

"Кредит Етапу 2" означає кредит, визначений у розділі 2.01(b)(ii) цієї Угоди.

"Дата початку Етапу 2" означає дату, на яку Банк повідомить Позичальника про те, що, на думку Банку, попередні умови, визначені у пункті 4(b) Додатка 2 до цієї Угоди, виконано і Позичальнику буде надано Кредит Етапу 2.

"Дата закінчення означає (а) дату, що настане через 12 Етапу 3" місяців після Дати початку Етапу 2, або (б) дату, на яку вся сума Кредиту Етапу 2 буде затверджена Позичальником в рамках Угод про Переуступлені кредити, залежно від того, яка з них настане раніше.

"Кредит Етапу 3" означає кредит, визначений у розділі 2.01(b)(iii) цієї Угоди.

"Дата початку Етапу 3" означає дату, на яку Банк повідомить Позичальника про те, що, на думку Банку, попередні умови, визначені у пункті 5(b) Додатка 2 до цієї Угоди, виконано і Позичальнику буде надано Кредит Етапу 3.

"Дата закінчення Етапу 4" означає (а) дату, що настане через 24 місяці після Дати початку Етапу 4, або (б) дату, на яку вся сума Кредиту Етапу 4 буде затверджена Позичальником в рамках Угод про Переуступлені кредити, залежно від того, яка з них настане раніше.

"Кредит Етапу 4" означає кредит, визначений у розділі 2.01(b)(iv) цієї Угоди, та який складається з Кредиту Етапу 4-A та Кредиту Етапу 4-B.

"Кредит Етапу 4-A" означає кредит, визначений у розділі 2.01 (b)(iv)(A) цієї Угоди.

"Кредит Етапу 4-B" означає кредит, визначений у розділі 2.01(b(iv)(B) цієї Угоди.

"Дата початку Етапу 4" означає дату, на яку Банк повідомить Позичальника про те, що, на думку Банку, попередні умови, визначені у пункті 6(b) Додатка 2 до цієї Угоди, виконані, і Позичальнику буде надано Кредит Етапу 2B.

"ГУП" має значення, надане Розділом 3.02 цієї Угоди.

"Рахунки повторного має значення, надане Розділом 3.05(a) використання коштів" цієї Угоди.

"Спеціальний рахунок" означає спеціальний депозитний рахунок, згаданий у Розділі 2.03 цієї Угоди та Додатком 3 до цієї Угоди.

"Установчі документи" означає Закон України "Про банки і банківську діяльність", прийнятий 20 березня 1991 року ( 872-12 ), введений в дію з 1 травня 1991 року, і Статут Національного банку України, прийнятий 7 жовтня 1991 року ( 1605-12 ).

"МСП" означає юридичну особу: a) контрольний пакет часток власності якої належить приватним фізичним або юридичним особам; b) що має не більше 500 працівників; c) загальна вартість активів якої (на основі відновленої вартості і за вирахуванням вартості будівель і землі) до початку впровадження відповідного Суб-проекту становить не більше $4,000,000, якій Банк-учасник пропонує надати чи надає Суб-кредит МСП.

"Суб-кредит МСП" означає кредит, який Банк-учасник надає чи пропонує надати середньому або малому підприємству на умовах, викладених у Додатку 6 до цієї Угоди, з коштів Переуступленого кредиту у цілях фінансування Прийнятного Суб-проекту МСП.

"Угода про Суб-кредит означає кредиту угоду між МСП" Банком-учасником і МСП про надання Суб-кредиту МСП на умовах, викладених у Додатку 6 до цієї Угоди.

"Суб-проект МСП" означає певну пропозицію інвестиційного проекту, яка подається МСП до Банку-учасника разом із заявкою про надання позики.

"Принципи стратегії та означає, по відношенню до кожного операційної політики" Банку-учасника Частини A-1 Проекту, задовільні для Банку принципи стратегії та операційної політики, розроблені і прийняті Банком-учасником згідно з Додатком 4 до цієї Угоди.

"Суб-кредит" означає Суб-кредит МСП або ММП.

"Угода про Суб-кредит" означає Угоду про Суб-кредит МСП або ММП.

"Суб-проект" означає Суб-проект МСП або Суб-проект ММП.

"Переуступлений кредит" означає Переуступлений кредит МСП або ММП.

"Угода про Переуступлені означає Угоду про Переуступлені кредити кредити" МСП або ММП.

"Переуступлений кредит означає кредит, що надається або ММП" пропонується Позичальником Банку-учаснику на умовах, викладених у Додатку 5 до цієї Угоди, для кредитування Прийнятних Суб-проектів ММП.

"Угода про Переуступлені означає кредитну угоду між кредити ММП" Позичальником та Банком-учасником про надання Переуступлених кредитів ММП, з доданою до неї формою Угоди про передачу прав.

"Переуступлений кредит означає кредит, що надається або МСП" пропонується Позичальником Банку-учаснику на умовах, викладених у Додатку 5 до цієї Уюди, для кредитування Прийнятних Суб-Проектів МСП.

"Угода про Переуступлені означає кредитну угоду між кредити МСП" Позичальником та Банком-учасником про надання Переуступлених кредитів МСП, з доданою до неї формою Угоди про передачу прав.

"Сторінка 3750 Telerate" означає сторінку дисплея із ставками по депозитах основних банків на лондонському міжбанківському ринку у Валюті Кредиту, що позначається як сторінка 3750 Dow Jones Telerate Service (або інша сторінка, яка може замінити сторінку 3750 Dow Jones Telerate Service для цілей відображення ставок по депозитах основних банків на лондонському міжбанківському ринку у Валюті Кредиту).

<< | >>
Законодавчий акт: Кредитна угода (Кредитна лінія для розвитку малих і середніх підприємств) між Європейським банком реконструкції та розвитку та Національним банком України "Змінена та доповнена УГОДА від 16 грудня 1994 року ( 996_033 ) між ЄВРОПЕЙСЬКИМ БАНКОМ РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РОЗВИТКУ ("Банк") та НАЦІОНАЛЬНИМ БАНКОМ УКРАЇНИ ("Позичальник"), із останніми змінами та доповненнями від п'ятого жовтня 1998 року." Преамбула. Європейський банк реконструкції і розвитку. 1998

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Розділ 1.02. Визначення