<<
>>

Розділ 1.02. Визначення

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

У будь-якому місці цієї Угоди (у тому числі в преамбулі та доповненнях), якщо не зазначено іншого або контекстом не вимагається іншого, терміни, визначені в преамбулі, мають відповідні значення, надані їм у ній; терміни, визначені в "Стандартних положеннях та умовах" та в Кредитній угоді ( 985_024 ), мають відповідні значення, надані їм у них, а наведені нижче терміни мають такі значення:

"Визначені вимоги означає Вимоги до реалізації проектів 1-8 до реалізації та 10 (або, якщо це вимагається проектів" контекстом, будь-яку з таких Вимог до реалізації проектів) Вимог до реалізації проектів, датованих травнем 2008 року й пов'язаних з Екологічною та соціальною політикою Банку, датованою травнем 2008 року.

"План екологічних означає план екологічних та соціальних та соціальних заходів пом'якшення та покращення, заходів" датований вереснем 2010 року та підготовлений Atkins, примірник якого додається до цього документа як доповнення 1, яке затверджене Банком відповідно до пункту "b" розділу 2.05, до такого плану час від часу можуть уноситися зміни за попередньою письмовою згодою Банку згідно з пунктом "e" розділу 2.05.

"Екологічне означає будь-який застосовний та соціальне нормативно-правовий акт, який стосується: законодавство" a) забруднення чи захисту довкілля, у тому числі суміжні нормативно-правові акти, які стосуються громадського доступу до інформації та участі в прийнятті рішень; b) умов праці та зайнятості; c) гігієни та безпеки праці; d) охорони здоров'я, безпеки та правопорядку; e) корінного населення; f) культурної спадщини або g) переселення чи економічного переміщення людей.

"Екологічні означає будь-яке питання, яке та соціальні стосується екологічного та соціального питання" законодавства, будь-якої Визначеної вимоги до реалізації проектів або Плану екологічних та соціальних заходів.

"Фінансовий рік" означає фінансовий рік Установи, що впроваджує Проект, що починається 1 січня й закінчується 31 грудня кожного року.

"Незалежний означає консультаційну фірму, яку час консультант від часу може обирати Банк. з екологічних та соціальних питань"

"Уповноважений означає заступника керівника Установи, представник що впроваджує проект, відповідального Установи, за співробітництво з міжнародними що впроваджує фінансовими організаціями.

Проект"

"План взаємодії означає документ "План взаємодії із заінтересованими із заінтересованими сторонами сторонами" "Пан'європейські автомагістралі" Фаза 1 - M06 Київ - Чоп та M07 Київ - Ягодин", підготовлений Atkins для Установи, що впроваджує Проект, від 6 липня 2010 року, який встановлює принципи та заходи з впровадження для публічних консультацій, взаємодії із заінтересованими сторонами та розкриття інформації.

"Положення" означає Положення про Державну службу автомобільних доріг України, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 16 квітня 2007 року N 628 ( 628-2007-п ).

<< | >>
Законодавчий акт: Проектна угода (Покращення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг на під'їздах до м. Київ (пан'європейські коридори)) між Державною службою автомобільних доріг України (Укравтодором) та Європейським банком реконструкції та розвитку " 26 листопада 2010 року" Офіційний переклад. Європейський банк реконструкції і розвитку. 2010

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Розділ 1.02. Визначення