Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

Розділ 2.01. Проектні зобов'язання

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

(a) Суб'єкт Проекту виконує Проект. З цією метою, якщо Банк не погоджується на інше, Суб'єкт Проекту:

(1) використовує кошти Суб-Кредиту виключно на цілі Проекту;

(2) вживає всіх заходів, необхідних для забезпечення надання належних коштів для завершення Проекту;

(3) відкриває і протягом строку дії Суб-Кредиту веде Проектний Рахунок, що має два суб-рахунки:

(i) суб-рахунок в іноземній валюті, деномінований у вільно конвертованій валюті; і

(ii) суб-рахунок у національній валюті;

(4) депонує всі доходи, одержані Суб'єктом Проекту, на Проектний Рахунок, і забезпечує, щоб всі доходи, акумульовані на Проектному Рахунку, використовувалися виключно на: (i) Операційні витрати, (ii) погашення Позичальнику всіх сум, належних до сплати Суб'єктом Проекту за Суб-Кредитною Угодою ( v77_1201-05 ), (iii) консультативні послуги, погоджені з Банком і (iv) за умови попередньої письмової згоди Банку, подальші інвестиції в рамках Контрактів з енерго-ефективності;

(5) вживає всіх необхідних заходів, щоб не менше ніж за п'ять (5) робочих днів до будь-якої дати погашення Суб-Кредиту залишок на Проектному Рахунки мінімум в 1,25 рази перевищував суму до сплати Позичальнику на таку дату погашення Суб-Кредиту;

(6) на кожну Дату Виплати Процентів, що настає після першої Вибірки по Суб-Кредиту, якщо Банк не погоджується на інше, достроково погашає Суб-Кредит у сукупній основній сумі, що дорівнює:

(i) сумі Готівки у розпорядженні Суб'єкта Проекту на дату за 30 днів до такої Дати Виплати Процентів ("Дата Розрахунку"),

мінус:

(ii) 1,25 від загальної суми, необхідної Позичальнику для цілей виплати будь-якого проценту і погашення основної суми по Кредитній Угоді ( 985_007 ) і по Поточній Кредитній Угоді ( 996_019 ) на таку Дату Виплати Процентів;

(iii) кошти будь-яких грантів, одержаних Суб'єктом Проекту від Європейського Союзу, або будь-якої міжнародної фінансової установи чи іноземної урядової організації; і

за умови, що така сума буде як мінімум дорівнювати 50,000 доларів США

(7) протягом 3 (трьох) місяців з Дати Набрання Чинності Кредитною Угодою ( 985_007 ), призначає, за погодженням з Банком і ФДМУ, Радника з питань Приватизації;

(8) вживає всіх необхідних заходів для завершення виконання Плану Приватизації протягом 18 (вісімнадцяти) місяців з дати Набрання Чинності Кредитною Угодою ( 985_007 ) (або такої пізнішої дати, як може бути погоджено між Банком і Позичальником); та

(9) не пізніше, ніж через 3 (три) місяці після Дати цієї Угоди призначає ЧКР до Консультативної Ради; надає ЧКР можливість брати участь у не менш, ніж 2 (двох) засіданнях Спостережної Ради Суб'єкта Проекту на рік (і відшкодовує 2-м ЧКР, які визначені та затверджені Банком, їх витрати у відповідності до розділу 2.05 (c) нижче); забезпечує, щоб керівництво і персонал Суб'єкта Проекту два рази на рік зустрічалися з Консультативною Радою з метою обговорення ділової стратегії Суб'єкта Проекту; забезпечує, щоб керівництво і персонал Суб'єкта Проекту відповідали на будь-які запитання, які можуть виникнути у Консультативної Ради у зв'язку з Суб'єктом Проекту або з його діяльністю; забезпечує, щоб керівництво Суб'єкта Проекту давало відповіді у письмовій формі Консультативній Раді у відповідь на будь-яку пораду або пропозицію, яку Консультативна Рада висловила у письмовому вигляді; і забезпечує, щоб копії будь-якого такого письмового листування між керівництвом Суб'єкта Проекту і Консультативною Радою надсилалися Спостережній Раді Суб'єкта Проекту і Банку;

(b) для цілей цієї Угоди:

(1) всі посилання на "Позичальника" у Розділах 4.02 (a), 4.02 (c), 4.02 (d), 4.02 (e), 4.02 (f), 4.04, 5.01 (b) і 5.02 (c) (iii) Стандартних Умов Договору мають відношення до Суб'єкта Проекту, і зобов'язання, встановлені в цьому документі, відповідно, застосовуються до Суб'єкта Проекту; та

(2) всі посилання на "Кредитну Угоду" ( 985_007 ) у Розділах 4,03, 4.04 і 5.02 (c) Стандартних Умов Договору мають відношення до цієї Угоди.

<< | >>
Законодавчий акт: Проектна угода Фінансування Української ЕСКО (друга фаза) між ЗАТ "Українська Енергозберігаюча Сервісна Компанія" та Європейським банком реконструкції та розвитку " від 21 жовтня 2005 р." Виконавча копія Операційний номер: 33882. Європейський банк реконструкції і розвитку. 2005

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Розділ 2.01. Проектні зобов'язання