Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

Розділ 2.02. Інші фінансові умови Кредиту

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

(а) Мінімальна сума виборки (див. Стандартні положення та умови, розд. 3.01(b)

Мінімальна сума виборки складає сто тисяч Доларів США (100.000 дол.

США).

(b) Мінімальна сума дострокової виплати (див. Стандартні положення та умови, розд. 3.07(d)

(і) Мінімальна сума дострокової виплати складає п'ять мільйонів Доларів США (5.000.000 дол. США) протягом Періоду зміни процента.

(іі) Мінімальна сума дострокової виплати складає один мільйон Доларів США (1.000.000 дол. США) протягом будь-якого періоду, іншого ніж Період зміни процента.

(с) Мінімальна сума анулювання (див. Стандартні положення та умови, розд. 3.08(а)

Мінімальна сума анулювання складає п'ять мільйонів Доларів США (5.000.000 дол. США.).

(d) Дати виплати процентів та Дати виплати кредиту

Датами виплати процентів, так само як і Датами виплати кредиту, є 10 червня та 10 грудня. Позичальник виплачує Кредит відповідно до наведеного нижче графіка амортизації:

———————————————————————————————————————————————————————

| Дата виплати | Сума до виплати |

|—————————————————————————+———————————————————————————|

|10 грудня 2001 року | 4.241.421 |

|10 червня 2002 року | 4.241.421 |

|10 грудня 2002 року | 4.241.421 |

|10 червня 2003 року | 4.241.421 |

|10 грудня 2003 року | 4.241.421 |

|10 червня 2004 року | 4.241.421 |

|10 грудня 2004 року | 4.241.421 |

|10 червня 2005 року | 4.241.421 |

|10 грудня 2005 року | 4.241.421 |

|10 червня 2006 року | 4.241.421 |

|10 грудня 2006 року | 4.241.421 |

|10 червня 2007 року | 4.241.421 |

|10 грудня 2007 року | 4.241.421 |

|10 червня 2008 року | 4.241.421 |

|10 грудня 2008 року | 4.241.421 |

|10 червня 2009 року | 4.241.421 |

|10 грудня 2009 року | 4.241.421 |

|10 червня 2010 року | 4.241.421 |

|10 грудня 2010 року | 4.241.421 |

|—————————————————————————+———————————————————————————|

| Всього | 80.587.000 дол.

США |

———————————————————————————————————————————————————————

(е) Остання дата використання кредиту (див. Стандартні положення та умови, розд. 3.01(а)

Останньою датою використання кредиту є 1 травня 2001 року. Якщо Доступна сума, або будь-яка її частина, переводиться на Фіксовану процентну ставку, будь-яке відкладання Останньої дати використання кредиту може призвести до збільшення Витрат на завершення операції, які негайно сплачуються, залежно від ситуації, Позичальником чи Банком.

(f) Комісія за зобов'язання (див. Стандартні положення та умови, розд. 3.05(а)

(і) До Дати встановлення процента, ставка комісії за зобов'язання становить половину одного процента (0.5%) річних.

(іі) Починаючи з Дати встановлення процента, ставка комісії за зобов'язання становить один процент (1%) річних.

(g) Процентна ставка

(і) До першого дня Періоду зміни процента та починаючи з останнього дня Періоду зміни процента, Кредит підлягає нарахуванню процентів за Змінною процентною ставкою. Для положень розд. 3.04(b) Стандартних положень та умов, Відповідною ринковою процентною ставкою є ставка пропозицій, що з'являється на Сторінці 3750 Telerate об 11:00 за Лондонським часом на відповідну Дату визначення процента за один місяць, два місяці, три місяці, чотири місяці, п'ять місяців або шість місяців, що є найближчим за тривалістю до відповідного Періоду нарахування процента (або, якщо два періоди рівновіддалені за тривалістю від відповідного Періоду нарахування процента, середнім для цих двох періодів), за умови, що:

(А) якщо, з будь-якої причини, Відповідна ринкова процентна ставка не може бути визначена на цей час за Сторінкою 3750 Telerate, Відповідну ринкову процентну ставку складає ставка, яка за визначенням Банку є арифметичним середнім (що округляється до більшого, при необхідності, з точністю до 1/16%) для ставок пропозицій по депозитах в Валюті кредиту на суму, аналогічну частині Кредиту, що залишається невиплаченою протягом відповідного Періоду нарахування процентів, на період, рівний такому Періоду нарахування процентів, який рекомендується Банку трьома обраними Банком великими банками, активними на Лондонському міжбанківському ринку; та

(В) якщо Банк визначає, що депозити в Валюті кредиту не пропонуються на Лондонському міжбанківському ринку в таких сумах або на такий період, Відповідна ринкова процентна ставка становить затрати Банку на фінансування частини Кредиту, що залишається невиплаченою протягом відповідного Періоду нарахування процентів, з будь-яких обраних джерел.

(іі) Протягом Періоду зміни процента, Кредит підлягає нарахуванню процентів за Фіксованою процентною ставкою. Для положень розд.

3.04(а) Стандартних положень та умов, Відповідною ринковою процентною ставкою є форвардна фіксована процентна ставка для Валюти кредиту, доступна Банку на ринку процентного свопу на Дату встановлення процента для Періоду зміни процента, враховуючи графіки виплати основної суми та виплати процентів на Кредит. Банк визначає Фіксовану процентну ставку на Дату встановлення процента та негайно повідомляє її Позичальнику та Укргазу.

(ііі) Позичальник вибирає Дату встановлення процента та Період встановлення процента і повідомляє Банк не менше ніж за п'ять Робочих днів до пропонованої Дати встановлення процента; за умови, що, коли Позичальник не повідомляє Банк про свій вибір Дати встановлення процента за п'ять Робочих днів до першого дня Періоду зміни процента, Датою встановлення процента є перший день Періоду встановлення процента.

(h) Витрати на завершення операції

У випадку проведення Банком анулювання чи дострокової виплати згідно з розд. 7.02 Стандартних положень та умов, всі Витрати на завершення операції, понесені Банком через таке анулювання чи дострокову виплату, визначені Банком та повідомлені Позичальнику, негайно сплачуються Позичальником або Банком, в залежності від ситуації.

(і) Надлишкові доходи

Незважаючи на графік амортизації, наведений в п. (d) цього розділу, починаючи від календарного року 2004, Банк може, після повідомлення Позичальника, час від часу вимагати застосування Надлишкових доходів для повної або часткової виплати суми Кредиту. Така дострокова виплата здійснюється на першу Дату виплати процента, що припадає на строк не менше ніж через шістдесят (60) Робочих днів після повідомлення Банку, і:

(і) вперше, застосовується для сплати накопиченого та невиплаченого процента та інших виплат; та

(іі) вдруге, застосовується в зворотному порядку до основної суми Кредиту, вибраної та не виплаченої протягом кількох строків виплати.

Дострокова виплата, що здійснюється відповідно до цього п.(і), не підлягає виплаті адміністративної комісії за дострокову виплату згідно з умовами розд. 3.07(b) Стандартних положень та умов.

<< | >>
Законодавчий акт: Кредитна угода (Україна: Фінансування газових лічильників) між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку від 31 грудня 1997 р. " Кредитна угода"Угода (Україна: Фінансування газових лічильників) від 31 грудня 1997 р. між Україною ("Позичальник") та Європейським Банком Реконструкції та Розвитку ("Банк").. Європейський банк реконструкції і розвитку. 1997

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Розділ 2.02. Інші фінансові умови Кредиту