<<
>>

Розділ 2.02. Інші фінансові умови Кредиту

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

(а) Мінімальна сума виборки (див. Стандартні положення та умови, розд. 3.01 (b).

Мінімальна сума виборки складає 50 000 (п'ятдесят тисяч) Доларів США.

(б) Мінімальна сума дострокової виплати (див.

Стандартні положення та умови, розд. 3.07 (в).

Мінімальна сума дострокової виплати складає 1 000 000 (один мільйон) Доларів США.

(в) Мінімальна сума анулювання (див. Стандартні положення та умови, розд. 3.08(а)

Мінімальна сума анулювання становить 1 000000 (один мільйон) Доларів США.

(г) Дати сплати відсотків та Дати повернення кредиту.

Датами сплати відсотків, так само як і Датами повернення кредиту, є кожні півроку 11 березня та 11 вересня. Позичальник повертає Кредит відповідно до наведеного нижче графіка погашення:

Дата платежу Сума до сплати 11 березня 2003 року 2 161 667 доларів США 11 вересня 2003 року 2 161 667 доларів США 11 березня 2004 року 2 161 667 доларів США 11 вересня 2004 року 2 161 667 доларів США 11 березня 2005 року 2 161 667 доларів США 11 вересня 2005 року 2 161 667 доларів США 11 березня 2006 року 2 161 667 доларів США 11 вересня 2006 року 2 161 667 доларів США 11 березня 2007 року 2 161 667 доларів США 11 вересня 2007 року 2 161 667 доларів США 11 березня 2008 року 2 161 667 доларів США 11 вересня 2008 року 2 161 667 доларів США 11 березня 2009 року 2 161 667 доларів США 11 вересня 2009 року 2 161 667 доларів США 11 березня 2010 року 2 161 667 доларів США 11 вересня 2010 року 2 161 667 доларів США 11 березня 2011 року 2 161 667 доларів США 11 вересня 2011 року 2 161 667 доларів США 11 березня 2012 року 2 161 667 доларів США 11 вересня 2012 року 2 161 667 доларів США 11 березня 2013 року 2 161 667 доларів США 11 вересня 2013 року 2 161 667 доларів США 11 березня 2014 року 2 161 667 доларів США 11 вересня 2014 року 2 161 659 доларів США Всього: 51 880 000 доларів США

(д) Остання дата використання кредиту (див.

Стандартні положення та умови, розд. 3.01 (а).

Останньою датою використання Кредиту є 11 лютого 2003 року. Якщо Доступна сума, або будь-яка її частина, переводиться на Фіксовану ставку відсотків, будь-яке відкладання Останньої дати використання кредиту може призвести до збільшення Витрат на завершення операції, які негайно сплачуються, залежно від ситуації, Позичальником чи Банком.

(е) Комісія за зобов'язання (див. Стандартні положення та умови, розд. 3.05(а) Ставка комісії за зобов'язання становить половину одного відсотка (0.5%) річних.

(є) Ставка відсотків.

(і) Кредит підлягає нарахуванню відсотків за Змінною ставкою відсотків. Для цілей розд. 3.04(b) Стандартних умов, Відповідною ринковою ставкою відсотків є річна ставка пропозицій по депозитах у Валюті Кредиту, що з'являється на Сторінці посилань об 11:00 за Лондонським часом на відповідну Дату визначення відсотка за період, що є найближчим за тривалістю до відповідного Періоду нарахування відсотків (або, якщо два періоди рівновіддалені за тривалістю від відповідного Періоду нарахування відсотків, середнім для цих двох періодів), за умови, що:

(A) якщо, з будь-якої причини, Відповідна ринкова ставка відсотків не може бути визначена на цей час за Сторінкою посилань.

Відповідну ринкову ставку відсотків складає ставка, яка за визначенням Банку є арифметичним середнім (що округляється до більшого, при необхідності, з точністю до 1/16%) для ставок пропозицій по депозитах в Валюті кредиту на суму, аналогічну частині Кредиту, що залишається невиплаченою протягом відповідного Періоду нарахування відсотків, на період, рівний такому Періоду нарахування відсотків, який рекомендується Банку трьома обраними Банком великими банками, активними на Лондонському міжбанківському ринку; та

(B) якщо Банк визначає, що депозити в Валюті кредиту не пропонуються на Лондонському міжбанківському ринку в таких сумах або на такий період, відповідна ринкова ставка відсотків становить витрати Банку (виражені як ставка річних) на фінансування частини Кредиту, що залишається невиплаченою протягом відповідного Періоду нарахування відсотків, з будь-яких обраних джерел.

(ii) Незважаючи на вищевикладене, Позичальник може, як альтернатива до сплати відсотків за Змінною ставкою відсотків по всьому або частині кредиту, невибраній на той час, обрати сплату відсотків по такій частині кредиту за Фіксованою ставкою відсотків наступним чином:

A) Позичальник може використати цю можливість лише якщо:

1) на час використання не трапилася і не продовжує мати місце жодна з подій, викладених у Розділі 7.01 Стандартних положень та умов, та жодна з подій, яка через деякий час після повідомлення може стати такою подією;

2) основна частина кредиту, яка конвертується з Змінної на Фіксовану ставку відсотків, є не меншою, ніж 5 000 000 (п'ять мільйонів) доларів США.

B) Позичальник може використати таку можливість, надавши Банку повідомлення не менше ніж за 5 (п'ять) Робочих днів до запропонованої Дати фіксації ставки відсотків. Таке повідомлення є безвідкличним, якщо Банк не погодиться на інше, і у ньому визначається Дата фіксації ставки відсотків та Дата конвертації ставки відсотків, обрані Позичальником, та частина кредиту, яка буде конвертуватися на Фіксовану ставку відсотків.

C) починаючи з дати конвертації ставки відсотків, частина кредиту, яка конвертується (визначена у повідомленні Позичальника), підлягає нарахуванню відсотків за Фіксованою ставкою відсотків.

Для цілей розд. 3.04(а) Стандартних положень та умов, Відповідною ринковою ставкою відсотків є форвардна фіксована ставка відсотків для Валюти кредиту, доступна Банку на ринку відсоткових свопів на Дату фіксації, ставки відсотків для періоду, що починається на таку Дату конвертації ставки відсотків та закінчується на останню дату повернення кредиту, враховуючи графіки погашення та сплати відсотків по кредиту. Банк визначає Фіксовану ставку відсотків на Дату фіксації ставки відсотків та негайно повідомляє її Позичальнику та Гаранту.

D) Банк може у будь-який час вирішити зібрати всі Фіксовані ставки відсотків, застосовані до частин кредиту, в єдину Фіксовану ставку, що дорівнює середньозваженій Фіксованій ставці відсотків з ставок, застосованих до частин кредиту на той час. Банк встановлює таку зібрану Фіксовану ставку відсотків та негайно повідомляє про це Позичальника. Така зібрана Фіксована ставка відсотків застосовується до всіх частин кредиту, до яких на той час застосовувались Фіксовані ставки відсотків, починаючи з Дати сплати відсотків, наступної після повідомлення Банку Позичальнику.

<< | >>
Законодавчий акт: Кредитна угода (Проект розвитку залізничних шляхів України) між "Укрзалізницею"та Європейським банком реконструкції та розвитку "Угода від 6 грудня 1999 р. між "Укрзалізницею", Державною адміністрацією залізничного транспорту України, 252034, м. Київ, вул. Лисенко 6, ("Позичальник") та Європейським Банком Реконструкції та Розвитку ("Банк")." Преамбула. Європейський банк реконструкції і розвитку. 1999

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Розділ 2.02. Інші фінансові умови Кредиту