<<
>>

Розділ 2.02. Внески

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

а) Будь-який член Банку та будь-яка зацікавлена країна може внести кошти ("Внески") до Фонду. Такі кошти вносяться відповідно до Угоди про внески, яка визначена формою Додатка 1, укладеною між таким членом Банку або країною ("Вкладник") та Банком, і вказує суму, що вноситься до Фонду, валюту, рік або роки здійснення внеску, а також спосіб, у який буде здійснюватися сплата до Банку, а також інші питання, що можуть вимагатися або дозволятись цими Правилами.

b) Мінімальна первісна сума Угоди про внески складає щонайменше 2,5 мільйона ЕКЮ.

c) Укладання Угоди про внески зобов'язує Вкладника прийняти застосування Правил щодо ресурсів, що вносяться до Фонду, відповідно до Угоди про внески.

d) Декілька країн можуть укласти спільну Угоду про внески з Банком.

В такому разі відповідні зобов'язання щодо сплати внесків можуть бути різними, якщо тільки відповідна Угода про внески не зазначає інше.

e) Внески не можуть призначатися для конкретних частин ПЗУ.

<< | >>
Законодавчий акт: Правила про Чорнобильський фонд "Укриття" Європейського банку з реконструкції та розвитку від 6 листопада 1997 р. " Правила про Чорнобильський фонд "Укриття"" Преамбула. Європейський банк реконструкції і розвитку. 1997

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Розділ 2.02. Внески