Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

Розділ 2.07. Періодичність звітності й вимоги до подання

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

a) Починаючи з Дати набрання чинності до повної виплати чи анулювання Кредиту Установа, що впроваджує Проект, подає до Банку щорічні звіти про екологічні та соціальні питання, пов'язані з Установою, що впроваджує Проект, або Проектом, як визначено в підпункті "iii" пункту "c" розділу 5.02 "Стандартних положень та умов", у межах 90 днів після закінчення року, за який подається звіт.

Такі звіти повинні містити інформацію про такі конкретні питання:

1) інформацію про стан відповідності діяльності Установи, що впроваджує Проект, Визначеним вимогам до реалізації проектів, які описано в пункті "a" розділу 2.05, та реалізації Плану екологічних та соціальних заходів;

2) інформацію про те, як Установа, що впроваджує Проект, стежила за дотриманням підрядником, залученим до виконання Проекту, Визначених вимог до реалізації проектів та Плану екологічних та соціальних заходів, а також короткий виклад про будь-яке значне недотримання таким підрядником Визначених вимог до реалізації проектів та Плану екологічних та соціальних заходів, а також про заходи, ужиті для усунення такого недотримання;

3) інформацію про реалізацію Плану взаємодії із заінтересованими сторонами згідно з Визначеними вимогами до реалізації проектів 10, у тому числі перелік усіх отриманих скарг, та інформацію про те, як ці скарги було вирішено;

4) інформацію про дотримання Установою, що впроваджує Проект, екологічного та соціального законодавства у зв'язку з Проектом, у тому числі статус будь-якої авторизації, необхідної для Проекту, результати будь-якої перевірки, здійсненої будь-яким регуляторним органом, будь-яке порушення застосовних нормативно-правових актів чи стандартів і будь-які заходи для усунення ситуації або штраф за таке порушення, а також відомості про будь-які суттєві сповіщення, звіти й інші повідомлення про екологічні та соціальні питання стосовно Проекту, представлені Установою, що впроваджує Проект, будь-якому регуляторному органові;

5) інформацію про організацію гігієни та безпеки праці й звіт Проекту про гігієну та безпеку праці, у тому числі кількість нещасних випадків, випадків тимчасової втрати працездатності й потенційних нещасних випадків, а також про превентивні або пом'якшувальні заходи, ужиті або заплановані Установою, що впроваджує Проект, будь-яке навчання персоналу з гігієни та безпеки праці та будь-які інші ініціативи, пов'язані з організацією гігієни та безпеки праці, які реалізовані або заплановані Установою, що впроваджує Проект;

6) відомості про будь-які зміни в екологічному та соціальному законодавстві, які можуть мати істотний вплив на Проект, а також

7) копії будь-якої інформації про екологічні та соціальні питання, які періодично подаються Установою, що впроваджує Проект, її акціонерам або широкій громадськості.

b) Починаючи з Дати набрання чинності Установа, що впроваджує Проект, кожні шість місяців у межах 30 днів після закінчення звітного періоду до завершення виконання Проекту надає періодичні звіти про Проект, зазначені в підпункті "iv" пункту "a" розділу 4.04 "Стандартних положень та умов".

Такі звіти включають такі конкретні питання:

1) Така загальна інформація:

A) фізичний прогрес, досягнутий під час реалізації Проекту станом на дату надання звіту, а також у межах звітного періоду;

B) фактичні або очікувані труднощі або затримки в реалізації Проекту та їхній вплив на графік виконання й дійсні кроки, зроблені або заплановані для подолання труднощів та уникнення затримок;

C) очікувані зміни дати завершення Проекту;

D) ключові зміни персоналу Установи, що впроваджує Проект, ГУП, консультантів чи підрядників;

E) питання, які можуть вплинути на вартість Проекту, а також

F) будь-яка подія чи діяльність, яка, ймовірно, вплине на економічну життєздатність будь-якої частини Проекту.

2) Стовпчикова діаграма стану виконання Проекту на підставі графіку виконання Проекту, що показує результати виконання кожної частини Проекту, у тому числі графік запланованих та фактичних витрат.

3) Фінансові звіти із зазначенням подробиць про витрати, понесені по кожній частині Проекту, і вибірки, які разом із заявою показують:

A) початковий кошторис;

B) переглянутий кошторис із зазначенням підстав для змін, якщо такі є;

C) початковий кошторис витрат і фактичні витрати на поточний момент;

D) причини розбіжностей між фактичними витратами на поточний момент і початковим кошторисом витрат на поточний момент, а також

E) кошторис витрат на решту кварталів року.

4) Короткий звіт про стан виконання кожного із зобов'язань, які містяться в цій Угоді;

5) Прогрес, досягнутий під час реалізації контрактів на експлуатацію автомобільних доріг за кінцевим результатом, з наданням докладних даних про його фізичне та фінансове забезпечення протягом звітного періоду.

c) Починаючи з представлення Стратегії розвитку конкуренції Установа, що впроваджує Проект, надає Банкові річні звіти в межах 90 днів після закінчення періоду, на який надається звіт, до завершення реалізації Стратегії в такому обсязі та в таких подробицях, яких Банк може обґрунтовано вимагати.

d) Безпосередньо після будь-якого нещасного випадку чи аварії, які стосуються Установи, що впроваджує Проект, або Проекту і які, ймовірно, матимуть суттєвий шкідливий вплив на довкілля чи на громадськість, чи на гігієну та безпеку праці, Установа, що впроваджує Проект, інформує Банк та негайно після цього надсилає Банкові повідомлення про це, у якому визначає характер такого нещасного випадку чи аварії та будь-які заходи, яких уживає Установа, що впроваджує Проект, для їхньої ліквідації. Без обмеження універсальності викладеного вище:

1) нещасний випадок чи аварія стосуються Проекту, якщо вони відбуваються на будь-якому об'єкті, який використовується для Проекту, або якщо їхньою причиною є приміщення, обладнання, транспортні засоби або судна, які використовуються для Проекту чи мають до нього стосунок (незважаючи на те, чи використовуються на будь-якому об'єкті Проекту й чи використовуються уповноваженими або неуповноваженими особами);

2) нещасний випадок чи аварія вважаються такими, що мають суттєвий шкідливий вплив на довкілля чи на громадськість, чи на гігієну та безпеку праці якщо:

A) будь-який застосовний закон вимагає, щоб про такий нещасний випадок чи аварію було повідомлено будь-якому державному органові,

B) такий нещасний випадок чи аварія спричинюють смерть будь-якої особи (незважаючи на те, чи працює ця особа в Установі, що впроваджує Проект),

C) більше, ніж одна особа (незважаючи на те, чи працюють ці люди в Установі, що впроваджує Проект) отримали серйозні ушкодження, що потребують госпіталізації, або

D) такий нещасний випадок чи аварія стали чи можуть стати загальновідомими завдяки засобам масової інформації або іншим чином.

<< | >>
Законодавчий акт: Проектна угода (Покращення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг на під'їздах до м. Київ (пан'європейські коридори)) між Державною службою автомобільних доріг України (Укравтодором) та Європейським банком реконструкції та розвитку " 26 листопада 2010 року" Офіційний переклад. Європейський банк реконструкції і розвитку. 2010

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Розділ 2.07. Періодичність звітності й вимоги до подання