<<
>>

Розділ 2.08. Періодичність звітування та вимоги до подання звітності

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

(a) Доти, доки вся сума кредиту не буде виплачена або скасована, Проектна організація подає до Банку річні звіти з природоохоронних питань, питань охорони здоров'я робітників та безпеки, що стосується Проекту, як зазначено в Розділі 5.02 (c)(iii) Стандартних умов договору, протягом 90 днів після закінчення звітного року.

Звіти містять такі конкретні питання:

(1) інформацію про стан відповідності діяльності Проектної організації природоохоронним нормативам і стандартам, що є чинним час від часу в юрисдикції, в якій реалізується Проект, та природоохоронним стандартам, які існують в Європейському Союзі станом на дату, зазначену в цій Угоді (або, якщо такі стандарти відсутні в Європейському Союзі, то дотримуються відповідних природоохоронних керівних принципів Групи Світового банку), у тому числі статус будь-яких природоохоронних дозволів, необхідних для реалізації Проекту, результати будь-яких перевірок, здійснених органами охорони довкілля, порушення природоохоронних правил і стандартів, усунення їхніх наслідків, а також штрафи, накладені за будь-які такі порушення;

(2) інформацію про виконання Плану природоохоронних заходів, у тому числі про будь-які запропоновані зміни в діях, графіках або витратах;

(3) стислу інформацію про будь-які суттєві сповіщення, звіти й інші повідомлення про охорону довкілля, які були подані Проектною організацією до органів охорони довкілля;

(4) інформацію про зареєстровані факти, які пов'язані з технікою безпеки й охороною праці в рамках Проекту, у тому числі про процент нещасних випадків і про будь-які ініціативи стосовно питань техніки безпеки й охорони праці, які здійснила чи планує здійснити Проектна організація;

(5) стислу інформацію про будь-які зміни в законах про охорону довкілля, про техніку безпеки й охорону праці, які можуть мати суттєвий вплив на Проект; та

(6) копії інформації про охорону довкілля, яку Проектна організація періодично надає Позичальнику та громадськості.

(b) Проектна організація щоквартально, протягом 30 (тридцяти) днів після закінчення звітного, періоду до завершення виконання Проекту, надає Періодичні звіти про виконання Проекту, зазначені в Розділі 4.04(a)(iv) Стандартних умов договору.

Такі звіти включають такі специфічні питання:

(1) таку загальну інформацію:

(A) про матеріальний прогрес, досягнутий у реалізації Проекту на дату надання звіту, а також протягом звітного періоду;

(B) про фактичні або очікувані труднощі або затримки в реалізації Проекту та їхній вплив на графік виконання Проекту, та про фактичні заходи, ужиті або заплановані для подолання труднощів та уникнення затримок;

(C) про очікувані зміни дати завершення Проекту;

(D) про зміни ключового персоналу в особовому складі Проектної організації, ГУП, консультантів або підрядників;

(E) про питання, які можуть мати вплив на вартість Проекту; та

(F) про будь-яку подію або діяльність, які, імовірно, справлять вплив на економічну життєздатність будь-якої Частини Проекту.

(2) Стовпчасту діаграму виконання Проекту, яка грунтується на Графіку виконання Проекту, показує прогрес у кожній Частині Проекту й включає діаграму планових та фактичних витрат.

(3) Фінансові звіти з деталізацією витрат за кожною Частиною Проекту та Вибірками Кредиту, разом із заявою, в якій показано:

(A) початкові кошториси;

(B) переглянуті кошториси, якщо такі мають місце, із зазначенням причин змін;

(C) початкові кошторисні витрати й фактичні витрати на дату звіту;

(D) причини відхилення фактичних витрат від початкових кошторисних витрат на дату звіту; та

(E) оцінку витрат на решту кварталів року.

(4) Коротку заяву про стан дотримання кожного з положень цієї Угоди.

(c) Як тільки трапиться будь-яка подія чи аварія, яка стосуватиметься Проектної організації або Проекту і яка, імовірно, буде мати суттєвий шкідливий вплив на довкілля, здоров'я чи безпеку людей, Проектна організація інформує Банк про це факсимільним повідомленням або телексом, в яких детально викладає характер подій чи аварії та будь-які заходи, яких уживає Проектна організація для запобігання повторення таких подій чи аварії (ліквідації наслідків події чи аварії). Не обмежуючи викладеного вище твердження загального характеру, (імовірним є те, що) подія чи аварія ймовірно буде мати суттєвий шкідливий вплив на довкілля, здоров'я чи безпеку людей, якщо будь-яка застосовувана правова норма вимагає, щоб про таку подію чи аварію було повідомлено будь-який державний орган, така подія чи аварія призводить до смерті або численних серйозних ушкоджень, що потребують госпіталізації, або така подія чи аварія стає загальновідомою завдяки висвітленню в засобах масової інформації або іншим чином.

<< | >>
Законодавчий акт: Проектна угода (Другий проект "Ремонт автомобільної дороги Київ-Чоп") між Державною службою автомобільних доріг України (УКРАВТОДОРОМ) та Європейським банком реконструкції та розвитку " Датовано 28 лютого 2005 р." ПРЕАМБУЛА. Європейський банк реконструкції і розвитку. 2005

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Розділ 2.08. Періодичність звітування та вимоги до подання звітності