<<
>>

Розділ 3.01. Фінансовий облік та фінансова звітність

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

(a) Проектна організація дотримується таких процедур, веде такі облікові та звітні документи, які є відповідними для відображення згідно зі стандартами бухгалтерського обліку, які прийнято в Україні і які застосовуються одноманітно, операцій, ресурсів та витрат, що стосуються Проекту, а також для здійснення контролю за реалізацією Проекту й для її відображення (реєстрації).

(b) Проектна організація:

(1) забезпечує здійснення аудиту незалежними аудиторами, прийнятними для Банку, облікових та звітних документів, зазначених Розділі 3.01(a), за кожний Фінансовий рік відповідно до принципів та стандартів аудиту, прийнятих в Україні;

(2) надає Банку, по мірі наявності, але не пізніше, ніж через шість місяців після закінчення кожного Фінансового року, аудиторський звіт, підготовлений аудиторами в такому обсязі та з такою деталізацією, яких Банк може обгрунтовано вимагати; та

(3) надає Банку таку іншу інформацію стосовно рахунків та звітів, а також їхнього аудиту, яку Банк може час від часу обгрунтовано вимагати.

(c) Якщо Банк є у будь-який час незадоволеним відповідністю або вчасністю фінансової інформації, наданої йому згідно з Розділами 3.01(a) та (b), він може відповідно до письмового повідомлення Проектній організації вимагати виконання Проектною організацією, замість положень Розділів 3.01(a) та (b), таких процедур:

(i) Проектна організація дотримується таких процедур, веде такі облікові та звітні документи, які є відповідними для відображення згідно з міжнародноприйнятими стандартами бухгалтерського обліку, які застосовуються одноманітно, операцій і стану фінансів Проектної організації та її Дочірніх підприємств (у разі їхньої наявності) та є відповідними для здійснення контролю за реалізацією Проекту й для її відображення (реєстрації) (у тому числі для здійснення контролю над його витратами та загальним корисним результатом).

(ii) Проектна організація:

(A) забезпечує здійснення аудиту незалежними аудиторами, прийнятними для Банку, її облікових документів, рахунків та фінансових звітів (у тому числі бухгалтерського балансу, звіту про прибутки й видатки та звіту про зміни у фінансовому стані, а також приміток до них), й облікових документів, рахунків та фінансових звітів її Дочірніх підприємств за кожний Фінансовий рік згідно з міжнародно-прийнятими принципами та стандартами аудиту;

(B) надає Банку, по мірі наявності, але не пізніше, ніж через шість місяців після закінчення кожного Фінансового Року:

(1) засвідчені копії своїх фінансових звітів за такий Фінансовий рік, що пройшли аудит;

(2) аудиторський звіт, підготовлений такими аудиторами в такому обсязі та з такою деталізацією, яких Банк може обгрунтовано вимагати; та

(3) звіт про всі фінансові операції між Проектною організацією та кожним з її Дочірніх підприємств та філій;

а також

(C) надає Банку таку іншу інформацію стосовно такої облікової документації, рахунків та фінансових звітів, а також їхнього аудиту, яку Банк може час від часу обгрунтовано вимагати.

<< | >>
Законодавчий акт: Проектна угода (Другий проект "Ремонт автомобільної дороги Київ-Чоп") між Державною службою автомобільних доріг України (УКРАВТОДОРОМ) та Європейським банком реконструкції та розвитку " Датовано 28 лютого 2005 р." ПРЕАМБУЛА. Європейський банк реконструкції і розвитку. 2005

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Розділ 3.01. Фінансовий облік та фінансова звітність