<<
>>

Розділ 3.01. Інші позитивні проектні зобов'язання

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

На додачу до загальних зобов'язань, викладених в ст. IV та V Стандартних положень та умов, якщо Банк не погоджується на інше, Позичальник:

(а) передає суму Кредиту в Укргаз на умовах Субкредитної угоди, у відповідності з положеннями Додатка 2 до цієї Угоди і на положеннях та умовах, що згадуються в Додатку 3 до цієї Угоди, або інакше є задовільними для Банку;

(b) використовує свої права за Субкредитною угодою таким чином, щоб захищати інтереси Позичальника та Банку, відповідати положенням Кредитної угоди та реалізувати мету Кредиту; також, якщо з Банком не погоджується інакше.

Позичальник не покладає виконання по Субкредитній угоді зобов'язань на третю особу, не змінює, не скасовує та не розриває Субкредитну угоду;

(с) забезпечує виконання Укргазом, у відповідності з положеннями Проектної угоди, всіх викладених в ній зобов'язань Укргазу, включаючи, без обмежень, такі зобов'язання:

(і) закупка товарів, робіт та послуг в рамках Проекту, як згадується в розд. (2.03) Проектної угоди;

(іі) створення та забезпечення умов роботи Підрозділу по впровадженню Проекту, як згадується в розд. (2.04) Проектної угоди;

(ііі) питання охорони довкілля, як згадується в розд. (2.05) Проектної угоди;

(iv) наймання та використання послуг консультантів для сприяння у впровадженні Проекту, як згадується в розд. (2.06) Проектної угоди;

(v) виконання Проектних досліджень, як згадується в розд. (2.07) Проектної угоди;

(vi) підготовка та надання звітів з питань Проекту та роботи Позичальника, як згадується в розд. (2.08) Проектної угоди; та

(vii) ведення процедур, записів та рахунків, підготовка фінансових звітів, їх аудит та надання їх після проведення аудиту в Банк також постачання в Банк будь-якої іншої відповідної інформації стосовно Проекту чи роботи Укргазу, як згадується в розд. 3.01 Проектної угоди;

(d) вживає чи забезпечує вживання всіх додаткових заходів, необхідних для належного фінансування з метою завершення Частини А(іі) Проекту;

(е) до завершення Проекту, надає в Банк щоквартально, протягом шестидесяти (60) днів після закінчення звітного періоду, звіти з усіх питань, що згадуються в розд.

4.04 Стандартних положень та умов, включаючи основні зміни персоналу в штаті ПВП, консультантів або підрядників та будь-яку подію або діяльність, що буде мати вплив на економічну життєздатність Проекту;

(f) вживає чи забезпечує вживання всіх заходів, необхідних для забезпечення придбання Укргазом, Орендарями або розпорядником Проектним рахунком, який визначається Позичальником, за Ринковою ставкою, суми в Валюті кредиту, необхідної для обслуговування Укргазом та Орендарями своїх боргових зобов'язань за Субкредитною угодою та Орендними угодами та для виконання Укргазом та Орендарями своїх зобов'язань з підтримування Мінімальної суми залишку на Проектному рахунку;

(g) не вживає ніяких заходів, що могли б, на думку Банку, обмежуюче вплинути на доступ окремих класів чи груп потенційних постачальників лічильного обладнання та пов'язаних з цим робіт, за специфікаціями до конкурсу, за умови дотримування стандартів охорони здоров'я та техніки безпеки Позичальника;

(h) вживає чи забезпечує вживання будь-яких заходів, необхідних для надання Укргазу та Орендарям можливості стягувати зі своїх побутових, обладнаних лічильниками споживачів, що проживають в межах Дніпропетровської області, Плату за вимірювання.

<< | >>
Законодавчий акт: Кредитна угода (Україна: Фінансування газових лічильників) між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку від 31 грудня 1997 р. " Кредитна угода"Угода (Україна: Фінансування газових лічильників) від 31 грудня 1997 р. між Україною ("Позичальник") та Європейським Банком Реконструкції та Розвитку ("Банк").. Європейський банк реконструкції і розвитку. 1997

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Розділ 3.01. Інші позитивні проектні зобов'язання