<<
>>

Розділ 3.01. Інші позитивні проектні зобов'язання

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

На додачу до загальних зобов'язань, викладених в Статті IV Стандартних положень та умов, якщо Банк не погоджується на інше, Позичальник:

(а) відкриває та підтримує Рахунок обслуговування боргу у комерційному банку, прийнятному для Банку.

З метою сплати сум, які мають бути сплачені згідно з цією Угодою. За сорок п'ять днів до кожної Дати повернення кредиту та Дати сплати відсотків Позичальник розміщує на Рахунку обслуговування боргу та підтримує суму коштів, достатню для того, щоб сплатити очікувану суму на таку дату, і негайно надає Банку фінансові звіти та повідомлення щодо такого Рахунку обслуговування боргу;

(б) веде свою діяльність з необхідною обережністю та ефективністю та згідно з нормальною практикою діяльності комерціалізованого транспортного сектору, що відповідає Заяві про принципи комерціалізації, погоджені між Позичальником та Банком;

(в) готує та щорічно поновлює П'ятирічний бізнес-план, що містить щонайменьше

(i) основні фактичні показники діяльності Позичальника проти планових фінансових та операційних орієнтирів за попередній фінансовий рік, викладених в П'ятирічному бізнес-плані попереднього року;

(ii) прогнозний баланс, звіт про прибуток/збитки, звіт про рух грошових коштів та фінансові орієнтири Позичальника, включаючи ті, які викладені в розд. 4.03 цієї Кредитної угоди;

(iii) будь-які плани щодо реорганізації управлінських структур Позичальника;

(iv) п'ятирічні прогнози обсягів руху, тарифної політики і операційних орієнтирів відносно управління інфраструктурою, вантажоперевезень, пасажироперевезень, корпоративних функцій та інших видів діяльності, разом із заходами для досягнення таких орієнтирів;

(v) інвестиційні плани з джерелами фінансування та використання коштів;

(vi) плани реалізації або приватизації будь-яких активів чи видів діяльності;

(г) дозволяє Банку розглядати проекти щорічно поновлюваних П'ятирічних бізнес-планів і бере до уваги коментарі Банку при складанні остаточної редакції Плану; зокрема, Банк може давати коментарі щодо показників діяльності Позичальника за такими пунктами:

(i) виконання та плани виконання фінансових та інших умов, визначених в цій Кредитній угоді;

(ii) протягом 5 років з Дати набуття чинності, значне скорочення збитків від надання послуг з пасажирських перевезень (міжміських, регіональних та приміських) за рахунок прямої бюджетної підтримки від центральних, місцевих чи муніципальних органів влади або інших заходів (скорочення чи ліквідація пільг з оплати проїзду, підвищення плати за проїзд або скорочення послуг) у відповідності до законодавства України;

(iii) значне, протягом 5 років з Дати набуття чинності, скорочення всієї дебіторської заборгованості строком понад 90 днів з боку державних підприємств, у відповідності до законодавства України;

(д) не пізніше ніж 31 грудня 2001 року надає в Банк план заходів з розроблення та впровадження комерційної системи управління технічним обслуговуванням колійного господарства і відповідних організаційних процесів, що враховує ситуацію в Україні і включає пропоновані заходи щодо організаційної структури, політики управління активами та політики відновлення, закупівлі та управління матеріалами, використання діагностичної та інформаційної технології, використання кваліфікації приватного сектора, роль конкурсної закупівлі та інші заходи, достатні для реалізації такого плану.

(е) здійснює всі заходи, необхідні для забезпечення належного фінансування з метою завершення Проекту.

<< | >>
Законодавчий акт: Кредитна угода (Проект розвитку залізничних шляхів України) між "Укрзалізницею"та Європейським банком реконструкції та розвитку "Угода від 6 грудня 1999 р. між "Укрзалізницею", Державною адміністрацією залізничного транспорту України, 252034, м. Київ, вул. Лисенко 6, ("Позичальник") та Європейським Банком Реконструкції та Розвитку ("Банк")." Преамбула. Європейський банк реконструкції і розвитку. 1999

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Розділ 3.01. Інші позитивні проектні зобов'язання