<<
>>

Розділ 3.01. Інші Позитивні Зобов'язання за Проектом

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

На додаток до загальних зобов'язань, викладених у статті IV Стандартних положень та умов ( 985_001 ), Позичальник повинен, якщо з Банком не погоджено інше:

a) уживати всіх заходів, необхідних для забезпечення необхідних коштів для завершення Проекту;

b) своєчасно вжити всіх заходів, необхідних з його боку для впровадження Програми відокремлення активів;

c) Відкрити й утримувати РРОБ та регулярно надавати Банкові, за його вимогою, копії банківських виписок та банківської кореспонденції, яка має відношення до РРОБ;

d) 10-го дня кожного місяця, починаючи через місяць після попередньої Дати виплати відсотків, розміщувати на депозит 20% суми, яка повинна бути сплачена на наступну Дату виплати відсотків (у тому числі відсотки, комісійні та основна сума) таким чином, щоб як мінімум за один (1) календарний місяць до наступної Дати виплати відсотків на РРОБ буде накопичено достатньо коштів для покриття всіх сум, які підлягають сплаті на таку Дату виплати відсотків; за умови, що на вимогу Позичальника, Банк може погодитися змінити зазначене вище у випадку задовільного фінансового стану Позичальника.

e) упроваджувати План природоохоронних заходів відповідно до графіка, що міститься у цьому плані;

f) вибирати приватних операторів терміналів Порту (у тому числі, без обмеження, вибирати Операторів терміналу металовантажів для Терміналу металовантажів) відповідно до Методології з відбору та моніторингу оператора-інвестора;

g) до 31 грудня 2010 року (або такої іншої дати, яка може бути погоджена письмово між Позичальником та Банком) укласти угоду (угоди), прийнятні для Банку, для спільної експлуатації Терміналу металовантажів з Оператором (операторами) терміналу металовантажів, прийнятними для Банку, а також

h) докласти всіх зусиль для внесення змін до Договору про спільну діяльність, щоб забезпечити собі право розірвати зазначений договір у випадку зміни власності приватного підприємства "Укртрансконтейнер" без попереднього надання згоди Позичальником.

<< | >>
Законодавчий акт: Кредитна угода " Офіційний переклад"Угода від 28 листопада 2007 між державним підприємством "Іллічівський морський торговельний порт"(далі - Позичальник) та Європейським Банком Реконструкції та Розвитку (далі - Банк).. Європейський банк реконструкції і розвитку. 2007

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Розділ 3.01. Інші Позитивні Зобов'язання за Проектом