<<
>>

Розділ 3.01. Угоди про Переуступлені кредити. Інші умови Проекту

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

Якщо Банк не погодиться на інше, то, окрім прийнятих загальних зобов'язань, викладених у Статті IV Стандартних положень та умов, Позичальник:

(a) укладає Угоди про Переуступлені кредити з Банками-учасниками виключно на умовах, які викладені або на які є посилання у Додатку 5 до цієї Угоди, та забезпечує постійну відповідність Банків-учасників критеріям прийнятності, викладеним у Додатку 4;

(b) користується своїми правами за кожною Угодою про Переуступлені кредити у такий спосіб, щоб (i) захищати власні інтереси та інтереси Банку, (ii) виконувати свої зобов'язання за цією Угодою, та (iii) досягти цілей Проекту;

(c) належним чином виконує всі свої зобов'язання за Угодами про Переуступлені кредити і не здійснює або не дає згоду на здійснення жодних дій, що можуть бути кваліфіковані як передача, модифікація, анулювання чи відмова від будь-яких його прав за будь-якою з Угод про Переуступлені кредити;

(d) без попередніх консультацій з Банком і отримання попереднього дозволу не здійснює визначення прийнятності для Позичальника будь-якої події або ряду обставин, не надає погодження або схвалення і не відмовляється від прав, якщо будь-яке положення Угоди про Переуступлені кредити, обумовлене у Додатку 5 до цієї Угоди, вимагає такого визначення, передбачає погодження чи схвалення Позичальником або надає Позичальникові будь-які права;

(e) забезпечує надання Суб-кредитів МСП на умовах, викладених у Додатку 6 до цієї Угоди, в т.ч. шляхом внесення відповідних умов та положень до Угод про Переуступлені кредити МСП, і докладає максимум зусиль для забезпечення того, щоб Суб-кредити ММП надавалися на умовах, визначених або згаданих у Процедурах ММП, в т.ч.

шляхом внесення відповідних умов та положень до Угод про Переуступлені кредити ММП;

(f) застосовує до банківських установ України відповідні виважені нормативні вимоги і забезпечує постійне дотримання цих вимог Банками-учасниками;

(g) здійснює нагляд за впровадженням Програми інституційної розбудови кожним Банком-учасником Частини A-1 Проекту;

(h) не застосовує до Переуступлених кредитів додаткових резервних вимог, окрім тих, що вже застосовуються на дату підписання цієї Угоди по відношенню до інших валютних зобов'язань Банків-учасників;

(i) у випадку, коли будь-який Бенефіціар, який не здійснює безпосередньо експорту і не має можливості купити на ринку певну суму у доларах, необхідну для обслуговування будь-якого Суб-кредиту, наданого такому Бенефіціару Банком-учасником, надавати можливість придбання таким Бенефіціаром необхідної суми в доларах за ринковим курсом; та

(j) на вимогу Банку негайно використовує свої права, передбачені (i) Угодами про Переуступлені кредити, і/або (ii) Угодою про передачу прав з кожним Банком-учасником.

<< | >>
Законодавчий акт: Кредитна угода (Кредитна лінія для розвитку малих і середніх підприємств) між Європейським банком реконструкції та розвитку та Національним банком України "Змінена та доповнена УГОДА від 16 грудня 1994 року ( 996_033 ) між ЄВРОПЕЙСЬКИМ БАНКОМ РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РОЗВИТКУ ("Банк") та НАЦІОНАЛЬНИМ БАНКОМ УКРАЇНИ ("Позичальник"), із останніми змінами та доповненнями від п'ятого жовтня 1998 року." Преамбула. Європейський банк реконструкції і розвитку. 1998

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Розділ 3.01. Угоди про Переуступлені кредити. Інші умови Проекту