<<
>>

Розділ 3.01. Вибірки коштів

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

Позичальник може час від часу робити вибірку коштів з Доступної суми відповідно до положень Кредитної угоди і за дотримання таких положень:

a) Останній день доступності коштів

Право Позичальника на вибірку коштів з Доступної суми набирає чинності в День набрання чинності й припиняється в Останній день доступності коштів або в такий інший, більш пізній день, що може бути встановлений Банком після одержання попереднього письмового запиту від Позичальника (такий запит, за наявності Гарантійної угоди, повинен також містити підпис Гаранта).

Банк негайно повідомить Позичальнику будь-який такий більш пізній день.

b) Заявки на Вибірки коштів

i) Для здійснення Вибірки коштів Уповноважений представник Позичальника або особа, призначена Вповноваженим представником Позичальника, надсилає до Банку заявку на Вибірку коштів. Кожна заявка на вибірку коштів, яка подається, повинна бути оформлена відповідно до Посібника з надання коштів кредитів і позик ЄБРР і за визначеною в ньому формою, і повинна бути подана Банку не пізніше, ніж за п'ятнадцять (15) Робочих днів до запланованого дня валютування Вибірки коштів. Зміст кожної заявки на вибірку коштів повинен бути задовільним для Банку по суті й вона повинна супроводжуватися такими документами та іншими доказами, задовільними для Банку за формою та змістом, що підтверджують право Позичальника на суму Вибірки коштів, а також що сума Вибраних коштів буде використана виключно в цілях, визначених у Кредитній угоді.

ii) За винятком останньої Вибірки коштів або якщо Банком не погоджене інше, Вибірка коштів здійснюється в розмірі сум, не менших, ніж Мінімальна сума Вибірки коштів.

c) Валюта Вибірки коштів

Вибірка коштів здійснюється у Валюті Кредиту в сумі, еквівалентній витратам, що підлягають фінансуванню за рахунок надходжень коштів Кредиту. Стосовно до витрат, понесених у Валюті або Валютах, відмінних від Валюти Кредиту, еквівалентна сума Вибірки коштів визначається таким чином:

i) Якщо Позичальник просить здійснити платіж у Валюті Кредиту, Банк визначає еквівалентну суму Вибірки коштів за два Робочих дні до здійснення платежу;

ii) Якщо Позичальник просить здійснити платіж у Валюті або Валютах понесених витрат і якщо такі витрати понесені у легко доступних Валютах або у Валюті Члена, Банк купує таку Валюту або Валюти таким чином, який Банк може вважати відповідним. Еквівалентна сума Вибірки коштів визначається Банком на основі витрат на обмін валют, що були або могли бути понесені Банком під час використання Валюти Кредиту для виконання прохання.

d) Платежі в інших валютах

У виняткових обставинах Банк може задовольнити прохання Позичальника про здійснення платежів у Валюті або Валютах, які не є Валютою Кредиту, або у валюті понесених витрат. У цьому випадку Банк купує таку Валюту або Валюти таким чином, який Банк може вважати відповідним. Еквівалентна сума Вибірки коштів визначається Банком з урахуванням витрат на обмін валют, що були або могли бути понесені Банком під час використання Валюти Кредиту для виконання прохання.

<< | >>
Законодавчий акт: Стандартні положення та умови Європейського банку реконструкції та розвитку " 1 травня 2006 року" Офіційний переклад. Європейський банк реконструкції і розвитку. 2006

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Розділ 3.01. Вибірки коштів