<<
>>

Розділ 3.02. Негативні Фінансові Зобов'язання

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

(a) Проектна організація, якщо з Банком не погоджено інакше, не вживає жодного з наведених нижче заходів і надає Банкові всю таку інформацію з цього приводу, яку Банк може обгрунтовано вимагати:

(1) не укладає будь-яких угод або не досягає домовленостей про гарантування чи будь-яким чином чи за будь-якої умови, не бере зобов'язання стосовно всього чи будь-якої частини будь-якого фінансового чи іншого зобов'язання іншої особи, у тому числі будь-якого Дочірнього підприємства чи філії;

(2) не проводить будь-які операції з будь-якою особою, за винятком тих операцій, які здійснюються під час нормального ходу справи на звичайних комерційних умовах та на підставі комерційних угод (між незалежними учасниками), або не створює будь-якого єдиного та виключного закупівельного чи збутового агентства, або не проводить будь-якої операції, у результаті якої Проектна організація могла б сплатити за будь яку закупку більше, ніж звичайну комерційну ціну, чи могла б отримати за свою продукцію або послуги менше, ніж повну комерційну ціну (з урахуванням звичайних торговельних знижок);

(3) не укладає будь-якої угоди про партнерство, про розподіл прибутку або про виплату роялті чи іншої подібної угоди, за якою доход або прибутки використовуються чи могли б використовуватися спільно з іншою особою;

(4) не продає, не передає, не здає в оренду, або не позбувається іншим чином усіх або значної частини своїх активів (у результаті однієї операції чи ряду операцій, взаємопов'язаних чи інших); або

(5) не здійснює або не дозволяє здійснювати будь-яке злиття, поглинання або реорганізацію.

(b) Проектна організація, якщо вона не інформує Банк принаймні за 30 днів наперед, не вживає жодного з викладених нижче заходів і надає Банку всю таку інформацію після них, яку Банк може обгрунтовано запитувати:

(1) не укладає будь-якого управлінського контракту чи подібної угоди, за якими її справами або операціями керує будь-яка інша особа, у тому числі Дочірнє підприємство чи філія; або

(2) не створює будь-якого Дочірнього підприємства або депозитів у інших особах (за винятком депозитів, створюваних у відомих банках під час нормального ходу справ) або інвестицій у будь-яку особу, у тому числі у будь-яке Дочірнє підприємство або Філію, або не спонукає до існування чи не дозволяє існування позик або авансів іншим особам, однак за умови, що Проектна організація може вільно здійснювати інвестування в короткострокову категорію ліквідних цінних паперів з метою тимчасового використання своїх вільних ресурсів.

<< | >>
Законодавчий акт: Проектна угода (Другий проект "Ремонт автомобільної дороги Київ-Чоп") між Державною службою автомобільних доріг України (УКРАВТОДОРОМ) та Європейським банком реконструкції та розвитку " Датовано 28 лютого 2005 р." ПРЕАМБУЛА. Європейський банк реконструкції і розвитку. 2005

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Розділ 3.02. Негативні Фінансові Зобов'язання