<<
>>

Розділ 3.03. Адміністративна та оперативна підтримка з боку Банку

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

а) Банк здійснює керівництво Фондом відповідно до цих Правил та забезпечує адміністративну та оперативну підтримку Асамблеї шляхом:

1. забезпечення наявним персоналом Банку та іншими експертами, що мають кваліфікацію та компетенцію, якої потребує виконання діяльності Фонду;

2.

підготовки, видачі, витрачання грантів та керівництва ними, видачі вимог щодо сплати за векселями, необхідних для здійснення виплат та керівництва Фондом у інший спосіб, відповідно до Правил;

3. встановлення контактів із Вкладниками, Донорами, Урядом України, зацікавленими органами влади та експлуатуючими організаціями України та іншими державними установами та приватними особами з подальшим повідомленням про це Асамблеї;

4. підготовки щорічних фінансових звітів Фонду та доповіді за такими фінансовими звітами та діяльністю, що фінансується за рахунок ресурсів Фонду протягом періоду, що висвітлюють такі звіти, з метою розгляду та затвердження Асамблеєю;

5. підготовки засідань Асамблеї та виконання обов'язків секретаря під-час таких засідань;

6. складанням програми діяльності Фонду;

7. надання допомоги Фонду та Асамблеї у визначенні та залученні перспективних Донорів;

8. виконання таких функцій, які можуть бути необхідними для здійснення ефективного керівництва Фондом, за винятком функцій, що входять до компетенції Асамблеї та не доручені Банку.

b) За всі витрати, що несе Банк, він одержує компенсації; йому також компенсуються всі гонорари та витрати консультантів, залучених Банком у зв'язку з керуванням Фондом.

с) Банк має право затверджувати такі оперативні процедури, що не вступають у протиріччя з Правилами, які він вважатиме відповідними та доцільними, для ефективного керування Фондом.

<< | >>
Законодавчий акт: Правила про Чорнобильський фонд "Укриття" Європейського банку з реконструкції та розвитку від 6 листопада 1997 р. " Правила про Чорнобильський фонд "Укриття"" Преамбула. Європейський банк реконструкції і розвитку. 1997

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Розділ 3.03. Адміністративна та оперативна підтримка з боку Банку