<<
>>

Розділ 3.03. Проектний рахунок

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

(а) Позичальник:

(і) відкриває та підтримує протягом строку дії Кредиту, Проектний рахунок в Валюті Кредиту, в комерційному банку, прийнятному для Банку і на прийнятних для Банку умовах (такі умови включають, без обмежень, нарахування процента за комерційними ставками, що здійснюється час від часу на території Позичальника);

(іі) віддає Укргазу розпорядження про здійснення на Проектний рахунок всіх платежів, належних за Субкредитною угодою;

(ііі) надає в Банк, не пізніше ніж через тридцять (30) днів після кінця кожного кварталу кожного Фінансового року, копії всіх фінансових звітів та банківської кореспонденції щодо Проектного рахунку, та такі інші записи та рахунки, які Банк час від часу обгрунтовано запитує стосовно Проектного рахунку.

(b) Всі суми, що знаходяться на Проектному рахунку (включаючи, для запобігання непорозумінню, процент, нарахований на суми, кредитовані на Проектний рахунок), використовуються Позичальником в такому пріоритетному порядку:

(і) по-перше, для виплати всіх поточних фінансових зобов'язань Позичальника за Угодою;

(іі) по-друге, для виплати одного процента (1%) маржі, належної до сплати Позичальнику згідно з Субкредитною угодою; та

(ііі) по-третє, для дострокової виплати Кредиту у відповідності з вищенаведеним розд.

2.02(і).

<< | >>
Законодавчий акт: Кредитна угода (Україна: Фінансування газових лічильників) між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку від 31 грудня 1997 р. " Кредитна угода"Угода (Україна: Фінансування газових лічильників) від 31 грудня 1997 р. між Україною ("Позичальник") та Європейським Банком Реконструкції та Розвитку ("Банк").. Європейський банк реконструкції і розвитку. 1997

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Розділ 3.03. Проектний рахунок