Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

Розділ 3.05. Комісія за Зобов'язання і Разова Комісія

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

(a) Позичальник виплатить Банку Комісію за Зобов'язання за ставкою, визначеною у Кредитній Угоді ( 985_007 ), що належить до сплати зі всієї суми, що надається (за умови, що по Траншу B Комісія за Зобов'язання не належатиме до сплати (як визначено в Кредитній Угоді) до Дати Набрання Чинності Траншу B (як визначено в Кредитній Угоді) плюс з будь-якої суми Кредиту, що є предметом Зобов'язання Відшкодування і ще не вибрана, за умови, що Комісія за Зобов'язання, що належить до сплати на суму Кредиту, що є предметом безумовного Зобов'язання Відшкодування, буде на 0,5% річних більшою за ставку Комісії за Зобов'язання, визначеної в Кредитній Угоді.

Комісія за Зобов'язання у відношенні до Траншу A (як визначено в Кредитній Угоді) починає накопичуватись через шістдесят (60) днів після дати Кредитної Угоди і Комісія за Зобов'язання у відношенні до Траншу B починає накопичуватись з Дати Набрання Чинності Траншу B. У випадку Комісії за Зобов'язання, що належить до сплати з суми Кредиту, що є предметом безумовного Зобов'язання Відшкодування, Комісія за Зобов'язання починає накопичуватись з дати видачі такого безумовного Зобов'язання Відшкодування, і накопичується та розраховується на тій же основі, як і проценти згідно з Розділом 3.04 (b) (ii). Комісія за Зобов'язання належить до сплати на кожну Дату Виплати Процентів, починаючи з першої Дати Виплати Процентів, що йде після Дати Набрання Чинності, або, у відношенні Траншу B, з першої Дати Виплати Процентів, що йде після Дати Набрання Чинності Траншу B.

(b) Позичальник виплачує Банку Разову Комісію, що дорівнює половині проценту (0,5%) від основної суми Кредиту. Разова Комісія належить до сплати протягом семи (7) днів після Дати Набрання Чинності.

<< | >>
Законодавчий акт: Проектна угода Фінансування Української ЕСКО (друга фаза) між ЗАТ "Українська Енергозберігаюча Сервісна Компанія" та Європейським банком реконструкції та розвитку " від 21 жовтня 2005 р." Виконавча копія Операційний номер: 33882. Європейський банк реконструкції і розвитку. 2005

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Розділ 3.05. Комісія за Зобов'язання і Разова Комісія