Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

Розділ 3.06 Частота звітування та вимоги до подання звітності

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

(а) річний звіт щодо екологічних питань, пов'язаних з Проектом, визначеним відповідно до Розділу 4.04 (a) (iii) Стандартних умов ( 985_001 ), має бути поданий протягом шестидесяти (60) днів після закінчення звітного року та має містити таку інформацію:

(i) про стан погоджень, ліцензій та інших дозволів з питань охорони довкілля та здоров'я і безпеки робітників, які є необхідними для Проекту та здійснення Позичальником своєї діяльності за законами та нормативними документами Гаранта;

(ii) відомості про випадки невиконання Позичальником чинних законів з питань охорони довкілля та здоров'я і безпеки робітників (включаючи штрафи, накладені на Позичальника, або будь-які наявні чи можливі позови в цьому зв'язку, чи то цивільні, чи кримінальні, адміністративні та інші) та про заходи, вжиті або запропоновані Позичальником для вирішення будь-яких проблем у цих галузях;

(iii) про ініціативи з підвищення захисту здоров'я та безпеки робітників,

(iv) про взаємодію з громадськістю з екологічних питань;

(v) про скарги та/чи заяви громадськості, в разі їх наявності, пов'язані з виконанням Проекту, та заходи, яких вжив Позичальник для їх вирішення; та

(vi) про будь-які зміни в чинному законодавстві та нормативних актах з питань охорони довкілля, здоров'я та безпеки.

(б) Періодичні Звіти про виконання проекту, описані в Розділі 4.04 (a) (iv) Стандартних умов ( 985_001 ) мають подаватися щоквартально протягом тридцяти (30) днів від кінця звітного періоду, починаючи з третього кварталу 1999 ФР до завершення виконання проекту. Форма таких звітів має бути задовільною для Банку та має містити таку конкретну інформацію:

(i) наступну загальну інформацію:

(1) про фізичний прогрес, якого досягнуто в реалізації Проекту на дату надання звіту, а також протягом звітного періоду;

(2) про фактичні або очікувані проблеми або затримки в реалізації Проекту та їхній вплив на графік виконання проекту, та про фактичні заходи, вжиті або плановані для подолання проблем та запобігання затримкам;

(3) про очікувану зміну дати завершення Проекту;

(4) про зміни в ключовому персоналі Позичальника, ГВП, консультантів або підрядників;

(5) про питання, які можуть мати вплив на обсяг витрат за Проектом; та

(6) про будь-яку подію або діяльність, які, ймовірно, можуть справити вплив на економічну життєздатність будь-якої Частини Проекту

(ii) Мережевий графік виконання проекту, оснований на графіку виконання проекту з зазначенням ходу виконання кожної частини Проекту та включенням графіка планованих та фактичних коштів;

(iii) фінансові документи з зазначенням подробиць витрат, понесених за кожною частиною Проекту з сумами вибірок з Позики, разом з заявою, яка має містити:

(1) початкові кошториси;

(2) переглянуті кошториси, якщо такі мають місце, з зазначенням причин змін;

(3) оцінку рівня витрат на сьогодні;

(4) причини відхилення (3) вищезазначених пунктів від фактичних витрат; та

(5) оцінку витрат на наступні квартали року.

(iv) короткий звіт про стан відповідності з кожним із положень Проектних угод.

<< | >>
Законодавчий акт: Кредитна угода (Програма інвестицій та розвитку системи водопостачання та очищення води в м. Запоріжжі) між Європейським банком реконструкції та розвитку та Державним комунальним підприємством "Водоканал"м. Запоріжжя "Дата підписання: 21.05.99 р."Дата набуття чинності: 20.12.99 р.. Європейський банк реконструкції і розвитку. 1999

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Розділ 3.06 Частота звітування та вимоги до подання звітності