<<
>>

Розділ 3.08. Анулювання

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

a) Позичальник може анулювати всю або частину Доступної суми в будь-який День сплати відсотків, за умови надіслання Банкові не менш ніж за тридцять (30) Робочих днів попереднього письмового повідомлення, таке повідомлення є безвідкличним і зобов'язуючим для Позичальника. Таке анулювання здійснюється в сумі, що, як мінімум, дорівнює меншій з:

i) Мінімальної суми анулювання; та

ii) Доступної суми.

b) У випадку будь-якого анулювання Позичальником відповідно до підрозділу a) цього Розділу або Банком відповідно до Розділу 7.02:

i) Позичальник зобов'язується сплатити Банку, в день анулювання, всі належні, але ще не сплачені на цей день Збори, а також комісію за анулювання в розмірі однієї восьмої відсотка (0,125%) основної суми Кредиту, яка анулюється, за винятком сум, анульованих відповідно до пункту "a" розділу 7.02;

ii) сума анулювання вираховується з Доступної суми, не сплаченої на день анулювання; та

iii) сума анулювання застосовується на пропорційній основі до кількох строків погашення основної суми Кредиту, зазначених у графіку погашення, що додається до Кредитної угоди, які настають після дня такого анулювання.

<< | >>
Законодавчий акт: Стандартні положення та умови Європейського банку реконструкції та розвитку " 1 травня 2006 року" Офіційний переклад.
Європейський банк реконструкції і розвитку. 2006

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Розділ 3.08. Анулювання