<<
>>

Розділ 3.10. Вартість зміни умов

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

a) Якщо, з будь-якої причини (у тому числі, без обмежень, прискорення строку погашення за розділом 7.06 Стандартних положень та умов ( 985_001 ), строк сплати будь-якої частки Кредиту стосовно якої застосовується Плаваюча відсоткова ставка настає не в останній день Періоду нарахування відсотків, Позичальник повинен сплатити Банкові на його вимогу, суму, якщо така є, на яку:

1) відсоток, який би був нарахований на таку частку Кредиту починаючи з дати, у яку настає строк сплати такої частки Кредиту, до останнього дня поточного Періоду нарахування відсотків за ставкою, що дорівнює Відповідній ринковій відсотковій ставці для такої частки Кредиту для такого Періоду нарахування відсотків;

перевищує:

2) відсоток, який Банк міг би отримати, якби він розмістив суму, яка дорівнює розміру такої частки Кредиту, на депозит у провідному банку на міжбанківському ринку Єврозони на період, що починається з дати настання строку сплати такої частки Кредиту, та закінчується останнім днем поточного Відсотковою періоду.

b) Якщо у будь-який час:

1) Позичальник надсилає повідомлення згідно з розділом 3.07 Стандартних положень та умов ( 985_001 ) про дострокове погашення будь якої частки Кредиту, до якої застосовується Фіксована відсоткова ставка або Позичальник іншим чином достроково погашає будь-яку таку частку Кредиту;

2) будь-яка частка Кредиту, до якої застосовується Фіксована відсоткова ставка, достроково погашається згідно з розділом 7.06 Стандартних положень та умов ( 985_001 ), або іншим чином повинна бути сплачена раніше її встановленого строку погашення, чи

3) будь-яка частка Кредиту, до якої застосовується Фіксована відсоткова ставка, анулюється згідно з розділом 3.08, 7.02 або 7.06 Стандартних положень та умов ( 985_001 ) або іншим чином анулюється;

Позичальник повинен, на додаток до будь-якої адміністративної плати за дострокове погашення, анулювання або інших платежів, що належать до сплати у зв'язку з ними, сплатити на вимогу Банка суму Вартості зміни умов, якщо така виникне; за умови, що, якщо сума такої Вартості зміни умов є негативною, Банк повинен у наступну Дату сплати відсотків кредитувати на користь Позичальника у Валюті кредиту суму такої Вартості зміни умов.

c) Якщо будь-яка прострочена сума сплачується в дату іншу, ніж останній день Періоду нарахування відсотків за прострочений платіж, Позичальник повинен сплатити на вимогу Банку суму, якщо така є, на яку:

1) відсоток, який повинен бути нарахований на таку прострочену суму з дня отримання такої простроченої суми до останнього дня поточного на той момент Періоду нарахування відсотків за прострочений платіж за ставкою, що дорівнює ставці, зазначеній у підпункті "iii" пункту "a" розділу 3.09 Стандартних положень та умов ( 985_001 ) для такого Періоду нарахування відсотків за прострочений платіж;

перевищує:

2) відсоток, який Банк міг би отримати, якщо би він розмістив суму, яка дорівнює розміру такої простроченої суми, на депозит у провідному банку на міжбанківському ринку Єврозони на період, що починається з дати отримання такої простроченої суми та закінчується останнім днем поточного на той момент Періоду нарахування відсотків за прострочений платіж.

d) Сертифікат від Банку стосовно будь-якої суми, яка належить до сплати відповідно до розділу 3.10, буде остаточним, беззаперечним та обов'язковим для Позичальника, якщо Позичальник не надасть переконливі для Банку докази наявності у ньому очевидної помилки.

<< | >>
Законодавчий акт: Кредитна угода " Офіційний переклад"Угода від 28 листопада 2007 між державним підприємством "Іллічівський морський торговельний порт"(далі - Позичальник) та Європейським Банком Реконструкції та Розвитку (далі - Банк).. Європейський банк реконструкції і розвитку. 2007

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Розділ 3.10. Вартість зміни умов