<<
>>

Розділ 4.01. Фінансова документація та звітність

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

a) Позичальник підтримує процедури, звітність та рахунки, необхідні для відображення, згідно з МСФЗ, що відповідно застосовуються, діяльності та фінансового стану Позичальника та його Дочірніх підприємств, якщо такі є, та адекватні для контролю та відображення ходу реалізації Проекту (у тому числі витрати на нього та вигоди, що будуть з нього отримані).

b) Позичальник:

1) забезпечує аудит прийнятними для Банку незалежними аудиторами своїх рахунків та фінансової звітності (у тому числі балансовий звіт, рахунок прибутків та збитків і звіт про грошові потоки, розрахунки фінансових показників, передбачених у рамках цієї Угоди з коментарями до них), й інформацію, рахунки та фінансові звіти його Дочірніх підприємств, за кожний Фінансовий рік, проведений згідно з МСФЗ;

2) надає Банкові за готовності, але у будь-якому випадку не пізніше, ніж 30 червня наступного Фінансового року:

A) два примірники консолідованих щорічних фінансових звітів за попередній Фінансовий Рік, у тому числі, не обмежуючися цим, балансовий звіт, звіт про результати господарської діяльності, звіт про грошові потоки, звіт про дотримання всіх фінансових коефіцієнтів, визначених у розділі 4.03, котрі пройшли процедуру аудиту згідно з МСФЗ;

B) звіт за таким аудитом, проведеним такими аудиторами у такому обсязі і з такими деталями, котрий Банк може обґрунтовано запитувати, а також

C) звіт про всі фінансові стосунки між Позичальником та кожними з його Дочірніх підприємств і Філіалів;

3) надає Банкові не пізніше 1 грудня кожного Фінансового року проект (що коригується щорічно) П'ятирічного бізнес-плану Позичальника на наступний Фінансовий Рік, як затверджено повноважним органом Позичальника, та

4) надає Банкові таку іншу інформацію стосовно таких реєстрів, записів бухгалтерського обліку та фінансової звітності, та їхнього аудиту, яку Банк може обґрунтовано час від часу запитувати.

<< | >>
Законодавчий акт: Кредитна угода " Офіційний переклад"Угода від 28 листопада 2007 між державним підприємством "Іллічівський морський торговельний порт"(далі - Позичальник) та Європейським Банком Реконструкції та Розвитку (далі - Банк).. Європейський банк реконструкції і розвитку. 2007

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Розділ 4.01. Фінансова документація та звітність