<<
>>

Розділ 4.01. Фінансова документація та звітність

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

(а) Позичальник веде процедури, записи та рахунки, необхідні для відображення, згідно з: (i) Загальноприйнятими принципами бухгалтерського обліку за кожен Фінансовий рік, включаючи Фінансовий рік 2003; (ii) Міжнародними стандартами бухгалтерського обліку за Фінансовий рік 2004 та кожен наступний Фінансовий рік, виробничу діяльність та фінансовий стан Позичальника та його дочірніх підприємств, якщо вони є, а також необхідні для контролю та запису ходу робіт за Проектом (включаючи його витрати та очікувані вигоди).

(б) Позичальник:

(i) забезпечує перевірку прийнятними для Банку незалежними аудиторами визначених в п.

(а) цього Розділу 4.01 записів та рахунків за прийнятною для Банку процедурою;

(ii) надає в Банк по мірі готовності, але не пізніше 30 листопада кожного Фінансового року, починаючи з Фінансового року 2000, проект щорічно переглянутого П'ятирічного бізнес-плану Позичальника на наступний Фінансовий рік з описом ходу реалізації Проекту Позичальником, включаючи фінансові зобов'язання, визначені в цій Угоді;

(iii) надає в Банк по мірі готовності, але не пізніше, ніж 28 лютого кожного Фінансового року, починаючи з Фінансового року 2001, П'ятирічний бізнес-план Позичальника на той самий Фінансовий рік, затверджений Радою Директорів Позичальника або таким іншим органом, який має повноваження затверджувати такий П'ятирічний бізнес-план згідно з законодавством України;

(iv) надає в Банк по мірі готовності, але ні в якому випадку не пізніше, ніж 30 травня кожного Фінансового року, починаючи з Фінансового року 2000, два примірники повних консолідованих річних фінансових звітів за попередній Фінансовий рік, включаючи, але не обмежуючись, дохід і капітальні витрати, баланс, звіт про прибутки та збитки, звіт про рух грошових коштів, всі фінансові коефіцієнти, визначені в Розділі 4.03, скорочення збитковості пасажирських перевезень і зменшення дебіторської заборгованості, як зазначено відповідно в Розділах 3.01 (в) (ii) і 3.01 (в) (iii). Такі фінансові звіти проходять перевірку згідно з розділом 4.01 (б) (i) та, стосовно таких рахунків за Фінансовий рік до та включаючи Фінансовий рік 2003, перераховані відповідно до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку;

(v) надає в Банк таку іншу інформацію щодо цих документів та фінансових звітів та проведеного аудиту, яку Банк час від часу обгрунтовано запитує.

<< | >>
Законодавчий акт: Кредитна угода (Проект розвитку залізничних шляхів України) між "Укрзалізницею"та Європейським банком реконструкції та розвитку "Угода від 6 грудня 1999 р. між "Укрзалізницею", Державною адміністрацією залізничного транспорту України, 252034, м. Київ, вул. Лисенко 6, ("Позичальник") та Європейським Банком Реконструкції та Розвитку ("Банк")." Преамбула. Європейський банк реконструкції і розвитку. 1999

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Розділ 4.01. Фінансова документація та звітність