<<
>>

Розділ 4.01. Фінансові записи і звітність

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

(a) Управління і служби Позичальника, які відповідають за повне або часткове впровадження Проекту або його частини, забезпечують належне ведення процедур, записів та рахунків в обсязі, необхідному для адекватного відображення, відповідно до МСБО, операційної діяльності, стану ресурсів та витрат, пов'язаних з Проектом, та проведення моніторингу результатів впровадження Проекту (включаючи витрати на Проект і надходження від нього).

(b) Без жодних обмежень вищезгаданого, Позичальник має вести: (i) окремі рахунки для отримання надходжень Кредиту, видачі Банкам-учасникам коштів Переуступлених кредитів ММП і Переуступлених кредитів МСП, отримання платежів по Переуступлених кредитах ММП і Переуступлених кредитах МСП та погашення Кредиту, та (ii) окремий резервний рахунок, на який кредитуються всі виплати Банками-учасниками маржі кредитного ризику, передбачені в рамках Угод про Переуступлені кредити, про що йдеться у Додатку 5 до цієї Угоди.

(c) Позичальник повинен: (i) забезпечувати аудиторську перевірку, згідно з міжнародно визнаними стандартами та принципами аудиту, звітності і документації, згаданої у Розділах 4.01 (a) і 4.01(b) (включаючи записи і облікові рахунки для Спеціального рахунку і Рахунку повторного використання) за кожний фінансовий рік прийнятним для Банку незалежним аудитором.

(ii) надавати Банкові висновок незалежного аудитора, обсяг і ступінь деталізації якого задовольнятимуть вимоги Банку, як тільки такий звіт буде підготовлений, але у будь-якому разі не пізніше 4 місяців після завершення кожного фінансового року; (iii) надавати Банкові на вимогу будь-яку іншу інформацію щодо фінансової звітності і рахунків та їх аудиту.

<< | >>
Законодавчий акт: Кредитна угода (Кредитна лінія для розвитку малих і середніх підприємств) між Європейським банком реконструкції та розвитку та Національним банком України "Змінена та доповнена УГОДА від 16 грудня 1994 року ( 996_033 ) між ЄВРОПЕЙСЬКИМ БАНКОМ РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РОЗВИТКУ ("Банк") та НАЦІОНАЛЬНИМ БАНКОМ УКРАЇНИ ("Позичальник"), із останніми змінами та доповненнями від п'ятого жовтня 1998 року." Преамбула. Європейський банк реконструкції і розвитку. 1998

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Розділ 4.01. Фінансові записи і звітність