<<
>>

Розділ 4.01. Співробітництво та інформація

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

a) Банк, Позичальник і Гарант зобов'язуються співпрацювати повною мірою для забезпечення досягнення цілей, для яких надається Кредит. З цією метою Банк, Позичальник і Гарант зобов'язуються:

i) час від часу, на запит будь-кого з них, обмінюватися думками про хід виконання Проекту, цілі, для яких наданий Кредит, і виконання ними своїх відповідних зобов'язань за Кредитною угодою й Гарантійною угодою, а також про діяльність Проектної організації за будь-якою Проектною угодою, стороною якої вона є, й стосовно будь-якої пов'язаної угоди, та надавати іншим сторонам усю таку інформацію стосовно цього, яка може обґрунтовано запитуватися; та

ii) негайно інформувати один одного про будь-яку обставину, що заважає або загрожує перешкодити вирішенню питань, зазначених у наведеному вище пункті "i".

b) Позичальник зобов'язується негайно інформувати Банк про будь-яку пропоновану зміну в характері або предметі Проекту чи у виробничо-господарській діяльності або операціях Проектної організації та про будь-яку подію або умову, що може істотно вплинути на виконання Проекту або на виробничо-господарську діяльність чи операції Проектної організації.

c) Гарант зобов'язується не здійснювати жодної дії сам і не дозволяти своїм агентам або дочірнім підприємствам здійснювати будь-яку дію, що може зашкодити або перешкодити виконанню Проекту або ефективному функціонуванню проектних об'єктів чи виконанню зобов'язань Позичальника за Кредитною угодою або зобов'язань Проектної організації за Проектною угодою.

Гарант також повинен забезпечити, щоб жодна така дія не була здійснена або дозволена для здійснення будь-яким з його територіально-адміністративних підрозділів чи будь-яких організацій, що знаходяться у власності або під контролем Гаранта, або функціонують за рахунок або в інтересах Гаранта чи таких підрозділів.

<< | >>
Законодавчий акт: Стандартні положення та умови Європейського банку реконструкції та розвитку " 1 травня 2006 року" Офіційний переклад. Європейський банк реконструкції і розвитку. 2006

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Розділ 4.01. Співробітництво та інформація