Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

Розділ 4.02. Негативні фінансові зобов'язання

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

a) Позичальник не повинен, якщо Банком не погоджено інше, уживати жодного з наведених нижче заходів та повинен подавати Банкові всю таку інформацію з цього приводу, яка буде обґрунтовано необхідна Банкові:

1.

укладати будь-які угоди або досягати домовленостей, щоб гарантувати, чи будь-яким іншим чином брати на себе повністю чи частково будь-які фінансові чи інші зобов'язання іншої особи, у тому числі будь-яке Дочірнє підприємство чи Філіал;

2. проводити будь-які операції з будь-якою особою, інакше ніж як у процесі господарської діяльності, на звичайних комерційних умовах, і на суто комерційних засадах, або визначати єдиного посередника стосовно купівлі й продажу, або укладати будь-яку угоду, за якою Позичальник може сплачувати більше, ніж звичайну комерційну ціну за будь-яку купівлю, або може одержувати менше, ніж повну відпускну комерційну ціну (з використанням звичайних торгових знижок) за свої продукцію чи послуги;

3. укладати будь-які угоди про партнерство, розподіл прибутку, про виплату роялті, або інші угоди, за якими доходи та прибутки Позичальника будуть або можуть бути розподілені з будь-якою іншою стороною;

4. (добровільно чи ні) передплачувати або перекуповувати або достроково погашати будь-які фінансові борги або проводити оплату будь-якого боргу згідно з будь-яким положенням будь-якої угоди або документу, котрий прямо чи непрямо передбачає прискорення його повернення у часі або за розміром, якщо у будь-якому такому випадку, i) якщо Банк таке вимагатиме, Позичальник одночасно сплачує дострокову пропорційну суму основного боргу за Кредитом відповідно до умов розділу 3.07 Стандартних положень та умов ( 985_001 ) (за винятком того, що сума таких передплат не є предметом обмежень за Мінімальною сумою дострокового погашення) або ii) Позичальник надасть прийнятне для Банку свідчення того, що така передплата, зворотня купівля або дострокове погашення будь-якого фінансового боргу не перешкодить його можливості задовільно виконувати будь-які свої зобов'язання за цією Кредитною угодою;

5.

продавати, передавати, здавати в оренду або інакше відчужувати всі або значну частину своїх активів які потрібні для ефективного виконання його операцій або якщо це може перешкодити його можливості задовільно виконувати будь-які свої зобов'язання за цією Кредитною угодою (чи то в єдиній операції, чи то в серії операцій, взаємопов'язаних чи ні);

6. утворювати борг на загальну суму, що перевищує 10 мільйонів євро (10 000 000 євро) (або еквівалент цієї суми у будь-яких валютах за діючими на той момент обмінними курсами); або

7. здійснювати або допускати будь-яке злиття, консолідацію чи реорганізацію, що веде до зміни юридичного статусу або може перешкодити його можливості задовільно виконувати будь-які свої зобов'язання за цією Кредитною угодою.

b) Позичальник, якщо не попередить Банк за 30 днів до цього, не здійснює жодних з наведених нижче дій і надає Банкові всю таку інформацію про такі дії, яку Банк може обґрунтовано запитувати:

1. укладання будь-якого контракту на управління чи аналогічні домовленості, за якими його підприємницька діяльність чи операції будуть управлятися іншою особою, у тому числі будь-яке Дочірнє підприємство чи Філіал; або

2. утворення будь-якого Дочірнього підприємства, або здійснення або дозвіл виникнення будь-яких кредитів, авансових платежів чи депозитів (окрім депозитів у авторитетних банках у порядку звичайної діяльності) стосовно інших осіб чи інвестицій у будь-яку іншу особу, у тому числі будь-яке Дочірнє підприємство чи Філіал; за умови, проте, що Позичальник може інвестувати в короткострокові ліквідні цінні папери інвестиційного класу виключно для тимчасового використання вільних ресурсів Позичальника.

c) Якщо інше не передбачено чинним законодавством України, Позичальник не здійснює ніяких платежів стосовно дивідендів, повернення капіталу, відшкодування або інших платежів Гаранту якщо протягом попереднього Фінансового року, Позичальник не виконав свої зобов'язання викладені у пункті "b" розділу 4.03 цієї Угоди як це засвідчено у фінансових звітах Позичальника, що пройшли аудит та надані Банку відповідно до пункту "b" розділу 4.01 цієї Угоди або, якщо Позичальник не здійснив будь-який платіж стосовно основної суми кредиту, сплати відсотків, комісійних, Зборів, відшкодувань чи інших сум належних до сплати Банку за цією Кредитною угодою.

<< | >>
Законодавчий акт: Кредитна угода " Офіційний переклад"Угода від 28 листопада 2007 між державним підприємством "Іллічівський морський торговельний порт"(далі - Позичальник) та Європейським Банком Реконструкції та Розвитку (далі - Банк).. Європейський банк реконструкції і розвитку. 2007

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Розділ 4.02. Негативні фінансові зобов'язання