Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

Розділ 4.02 Негативні фінансові положення

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

(а) Позичальник не повинен, якщо з Банком не погоджено інакше, вживати жодного з нижченаведених заходів та має подавати Банкові всю таку інформацію з цього приводу, яка буде обгрунтовано необхідна Банкові.

(i) укладати будь-які угоди або досягати домовленостей, або будь-яким іншим чином брати на себе будь-які фінансові та інші зобов'язання інших осіб, включаючи будь-які дочірні та споріднені підприємства, якщо загальний обсяг таких зобов'язань перевищує в будь-який час суму в один мільйон Доларів (1.000.000 Доларів США), або її еквівалент;

(ii) проводити будь-які операції з будь-якою особою, інакше ніж як частину звичайного процесу ведення справ, ані на звичайних комерційних умовах, ані на інших виключно комерційних умовах, не засновувати єдиних та ексклюзивних закупівельних або збутових агентств, або не здійснювати будь-яких операцій, за якими Позичальник може сплатити більше, ніж звичайну комерційну ціну за будь яку закупку, або може одержати за свою продукцію менш ніж повну комерційну ціну (відповідно до звичайних торгових знижок);

(iii) укладати ніяких угод про партнерство, розподіл прибутку, про виплату роялті, або інші угоди, за якими доходи та прибутки Позичальника будуть або можуть бути розподілені з будь-якою особою;

(iv) проводити передоплату (добровільно чи ні) або не перекуповувати будь-яких фінансових боргів (окрім Позики), або не проводити оплату будь-якого такого боргу, якщо Позичальник, на вимогу Банку, не внесе достроково або не сплатить пропорційну суму основного боргу за Позикою відповідно до умов Розділу 3.07 Стандартних умов ( 985_001 ) (за винятком того, що сума таких передоплат не є предметом обмежень за мінімальною сумою авансового платежу);

(v) продавати, передавати, здавати в оренду, або інакше позбуватися своїх активів, чи то в єдиній операції, чи то в серії операцій, взаємопов'язаних чи ні, на суму, що в будь-який час перевищує еквівалент одного мільйона Доларів (1.000.000 Доларів США);

(vi) здійснювати або допускати будь-яке злиття, консолідацію чи реорганізацію;

(vii) припиняти дію будь-якої з Проектних угод, доповнювати їх або скасовувати будь-які їх положення;

(viii) мати будь-якої заборгованості, за винятком Короткострокового торгового боргу та Короткострокового боргу, сукупна сума якого не має перевищувати еквівалент одного мільйона Доларів (1.000.000 Доларів США);

(ix) змінювати свій правовий статус, чи то в зв'язку з приватизацією, чи іншим чином; або

(x) змінювати сферу своєї діяльності в галузях водопостачання, збору та очищення стічних вод.

(б) Позичальник не повинен, якщо він не проінформував Банк не менш ніж за тридцять (30) днів, вживати одного чи більше з наступних заходів, крім випадків ведення звичайних ділових операцій, та має надавати Банку всю інформацію стосовно цього, яка буде обґрунтовано необхідна Банкові:

(i) укладати будь-які контракти на надання управлінських послуг або подібні угоди, інші ніж Проектні угоди, за якими його діяльністю або операціями керуватиме будь-яка інша особа, включаючи будь-яке дочірнє або споріднене підприємство, або

(ii) створювати будь-яке дочірнє підприємство, надавати Позики або аванси будь-якій особі, чи дозволяти існування таких позик або авансів, або поміщати кошти на депозит у будь-якої особи (за винятком депозитів у комерційних банках, необхідних для ведення звичайних ділових операцій), або здійснювати інвестиції в будь-які особи, включаючи дочірні або споріднені підприємства; проте Позичальник може інвестувати в інвестиційні короткострокові ліквідні цінні папери винятково з метою використання невикористаних ресурсів.

<< | >>
Законодавчий акт: Кредитна угода (Програма інвестицій та розвитку системи водопостачання та очищення води в м. Запоріжжі) між Європейським банком реконструкції та розвитку та Державним комунальним підприємством "Водоканал"м. Запоріжжя "Дата підписання: 21.05.99 р."Дата набуття чинності: 20.12.99 р.. Європейський банк реконструкції і розвитку. 1999

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Розділ 4.02 Негативні фінансові положення