Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

Розділ 4.03 Інші фінансові положення

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

Без обмеження універсальності Розділу 4.02, Позичальник має:

(а) підтримувати значення коефіцієнта покриття боргу ("Коефіцієнт покриття боргу") на рівні щонайменше однієї цілої тридцяти п'яти сотих (1,35).

Цей коефіцієнт розраховується шляхом ділення потоку вільних грошових коштів на вимоги до обслуговування боргу на відповідний ФР.

В рамках цієї статті:

(i) термін "борг" означає будь-який фінансовий борг Позичальника, термін сплати якого повністю чи частково настає більш ніж через один рік з тієї дати, коли кошти було взято в борг; та

(ii) термін "поток вільних грошових коштів" означає доходи (прибуток) без вирахування амортизації, процентів та податків мінус сплачені податки, плюс або мінус зміни в обсязі оборотних коштів (інших ніж грошові кошти), мінус внесок Позичальника у капітальні витрати за Проектом та капітальні витрати Позичальника в узгодженому з Банком обсязі на виконання Програми відновлення активів.

(б) відкрити та підтримувати до повного погашення Позики

(i) Резервний рахунок обслуговування боргу, деномінований у Доларах ("Резервний рахунок обслуговування боргу в Доларах"), у банку, який є прийнятним для Банку, причому баланс цього рахунку:

(А) починаючи з дня через 30 днів після останньої Дати сплати процентів та протягом наступних 30 днів, не повинен бути меншим ніж двадцять відсотків (20%) від суми основного боргу, процентів, зборів та витрат у Доларах, що підлягають сплаті Банкові Позичальником за Кредитною угодою на наступну Дату сплати процентів;

(Б) починаючи з дня, через 60 днів після останньої Дати сплати процентів та протягом наступних 30 днів, не повинен бути меншим ніж сорок відсотків (40%) від суми основного боргу, процентів, зборів та витрат у Доларах, що підлягають сплаті Банкові Позичальником за Кредитною угодою на наступну Дату сплати процентів;

(В) починаючи з дня, через 90 днів після останньої Дати сплати процентів та протягом наступних 30 днів, не повинен бути меншим ніж шістдесят відсотків (60%) від суми основного боргу, процентів, зборів та витрат у Доларах, що підлягають сплаті Банкові Позичальником за Кредитною угодою на наступну Дату сплати процентів;

(Г) починаючи з дня, через 120 днів після останньої Дати сплати процентів та протягом наступних 30 днів, не повинен бути меншим ніж вісімдесят відсотків (80%) від суми основного боргу, процентів, зборів та витрат у Доларах, що підлягають сплаті Банкові Позичальником за Кредитною угодою на наступну Дату сплати процентів; та

(Д) починаючи з дня, через 150 днів після останньої Дати сплати процентів та до наступної Дати сплати процентів, не повинен бути меншим ніж сто відсотків (100%) від суми основного боргу, процентів, зборів та витрат у Доларах, що підлягають сплаті Банкові Позичальником за Кредитною угодою на наступну Дату сплати процентів; та

(ii) Резервний рахунок обслуговування боргу, деномінований у ЄВРО ("Резервний рахунок обслуговування боргу в ЄВРО"), у банку, який є прийнятним для Банку, причому баланс цього рахунку:

(А) починаючи з дня через 30 днів після останньої Дати сплати процентів та протягом наступних 30 днів, не повинен бути меншим ніж двадцять відсотків (20%) від суми основного боргу, процентів, зборів та витрат у ЄВРО, що підлягають сплаті Банкові Позичальником за Кредитною угодою на наступну Дату сплати процентів;

(Б) починаючи з дня, через 60 днів після останньої Дати сплати процентів та протягом наступних 30 днів, не повинен бути меншим ніж сорок відсотків (40%) від суми основного боргу, процентів, зборів та витрат у ЄВРО, що підлягають сплаті Банкові Позичальником за Кредитною угодою на наступну Дату сплати процентів;

(В) починаючи з дня, через 90 днів після останньої Дати сплати процентів та протягом наступних 30 днів, не повинен бути меншим ніж шістдесят відсотків (60%) від суми основного боргу, процентів, зборів та витрат у ЄВРО, що підлягають сплаті Банкові Позичальником за Кредитною угодою на наступну Дату сплати процентів;

(Г) починаючи з дня, через 120 днів після останньої Дати сплати процентів та протягом наступних 30 днів, не повинен бути меншим ніж вісімдесят відсотків (80%) від суми основного боргу, процентів, зборів та витрат у ЄВРО, що підлягають сплаті Банкові Позичальником за Кредитною угодою на наступну Дату сплати процентів; та

(Д) починаючи з дня, через 150 днів після останньої Дати сплати процентів та до наступної Дати сплати процентів, не повинен бути меншим ніж сто відсотків (100%) від суми основного боргу, процентів, зборів та витрат у ЄВРО, що підлягають сплаті Банкові Позичальником за Кредитною угодою на наступну Дату сплати процентів; та

якщо не отримана попередня письмова згода Банку, баланс обох рахунків використовуватиметься виключно для обслуговування зобов'язань за Кредитною угодою.

(в) до того часу, як Методика встановлення тарифів буде узгоджена та ухвалена Банком для введення в дію, подати на затвердження до "Запорізької області" або до іншого такого виконавчого органу, який буде призначений у майбутньому відповідальним за встановлення тарифів та їх затвердження, та, після отримання такого затвердження, вносити до тарифів, які були встановлені у відповідності до Розділу 6.01 (б), зміни в зв'язку з інфляцією для кожної категорії споживачів (відповідно, на водопостачання та каналізацію, за винятком податку на додану вартість) з метою врахування змін індекса роздрібних цін в Україні на 1 січня та 1 липня кожного року, починаючи з 1 січня 2000 року. Ці зміни мають бути прийнятні для Банку.

(г) в доповнення до корективів, зазначених у Розділі 4.03 (в), до того часу, як Методика встановлення тарифів буде узгоджена та ухвалена Банком для введення в дію, подати на затвердження до "Запорізької області", або до іншого такого виконавчого органу, який буде призначений у майбутньому відповідальним за встановлення тарифів та їх затвердження, та, після отримання такого затвердження, ввести збільшення рівня тарифів в реальному обчисленні (відповідно на водопостачання та каналізацію, за винятком податку на додану вартість):

для побутових споживачів (категорія IA) в розмірі щонайменше:

(1) тридцяти відсотків (30%) 1 липня 2000 р.;

(2) тридцяти відсотків (30%) 1 липня 2001 р.; та

(3) тридцяти відсотків (30%) 1 липня 2002 р.

(ґ) підтримувати наступні фінансові співвідношення:

(i) відношення поточних активів до поточних зобов'язань (обчислених відповідно з міжнародними стандартами бухгалтерського обліку) у 1999, 2000, 2001 та 2002 ФР на рівні, як мінімум, дев'яносто сотих (0.90), і опісля на рівні щонайменше ніж одна ціла п'ять сотих (1.05).

В рамках даної статті:

(1) термін "поточні активи" означає грошові кошти та всі активи, які під час ведення звичайних ділових операцій можуть бути перетворені в грошову форму протягом дванадцяти (12) місяців (з урахуванням сумнівної дебіторської заборгованості), та

(2) термін "поточні зобов'язання" означає всі зобов'язання, які стануть належними до сплати протягом дванадцяти (12) місяців (включаючи поточну частину довгострокового боргу та сукупних витрат).

(ii) відношення суми загального зібраного доходу до загального доходу по виставлених рахунках, на рівні, не менш ніж:

(1) вісімдесят відсотків (80%) у 1999, 2000, 2001 та 2002 ФР;

(2) вісімдесят п'ять відсотків (85%) у 2003 та 2004 ФР; та

(3) дев'яносто відсотків (90%) у весь подальший період.

(iii) витрати на виробництво - на рівні 1998 ФР, перераховані в ціни 1998 року, з застосуванням індексу роздрібних цін в Україні для порівняння.

В рамках цієї статті термін "витрати на виробництво" включає всі витрати Позичальника за винятком суми безнадійних боргів, амортизації, податків, процентів до сплати та інших фінансових витрат.

(iv) частку сум, отриманих у готівковій формі, або у формі готівкового еквівалента (векселі з терміном погашення не більш ніж 15 днів) по відношенню до загальної суми зібраного доходу на рівні, більшому, ніж наведено нижче, причому надходження такої готівки та готівкового еквівалента має бути підтверджене платежами на банківські рахунки Позичальника:

(1) п'ятдесят відсотків (50%) у 1999 ФР;

(2) шістдесят відсотків (60%) у 2000 ФР; та

(3) сімдесят п'ять відсотків (75%) у 2001 ФР та пізніше.

(д) забезпечити фактичне (на підставі результатів аудиторських перевірок Позичальника, стосовно тільки річних результатів) дотримання всіх співвідношень, обумовлених у абзацах (а) та (ґ) цього Розділу 4.03 та, де доцільно, на рівні прогнозів.

<< | >>
Законодавчий акт: Кредитна угода (Програма інвестицій та розвитку системи водопостачання та очищення води в м. Запоріжжі) між Європейським банком реконструкції та розвитку та Державним комунальним підприємством "Водоканал"м. Запоріжжя "Дата підписання: 21.05.99 р."Дата набуття чинності: 20.12.99 р.. Європейський банк реконструкції і розвитку. 1999

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Розділ 4.03 Інші фінансові положення