<<
>>

Розділ 4.04. Ведення справ та виробничої діяльності

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

Без обмеження загального характеру Розділу 3.01, Позичальник, окрім випадків, коли Банк погоджується на інше:

(а) веде свої справи та виробничу діяльність (i) згідно з законодавством України та міжнародно визнаними здоровими адміністративними, фінансовими, технічними та іншими відповідними нормами та практикою, (ii) з належним врахуванням екологічних факторів та (iii) з належним врахуванням основних принципів своєї виробничої діяльності;

(б) негайно вдається до всіх залежних від нього заходів для підтримання своєї правосуб'єктності, для продовження своєї виробничої діяльності та для набуття, збереження та поновлення всіх прав, майна, повноважень, привілеїв та франшиз, які необхідні йому для ведення справ, включаючи виконання Проекту;

(в) не продає, не здає в оренду і інакше не розпоряджається ніякими з своїх активів, які необхідні йому для ефективного здійснення своєї виробничої діяльності або розпорядження якими може підірвати його здатність задовільно виконувати будь-які з своїх зобов'язань за цією Кредитною угодою;

(г) негайно повідомляє Банк про будь-яку пропозицію по внесенню змін, припиненню дії або відміні будь-якого положення свого Статуту ( 457-98-п ) і надає Банку належну можливість прокоментувати таку пропозицію до прийняття за нею будь-яких рішень;

(д) укладає і підтримує з відповідальними страхувальниками договір страхування, або вдається до інших задовільних для Банку заходів щодо страхування свого майна від таких ризиків і на такі суми, які відповідають належній практиці; та

(е) завжди сумлінно експлуатує і обслуговує своє підприємство, виробничі потужності, обладнання та інше майно і негайно здійснює весь необхідний ремонт та поновлення вищезгаданого відповідно до здорової ділової та фінансової практики;

(є) забезпечує, що його справи, діяльність та виробничі потужності не зазнають істотного впливу внаслідок будь-якої неможливості його комп'ютерів або іншого обладнання обробляти дати, в тому числі дати після 31 грудня 1999 року;

(ж) буде перетворений у незалежну юридичну особу, що діятиме згідно з Заявою про Принципи комерціалізації залізниць, викладеною у Додатку 3, одразу після того, як буде прийнято відповідні нормативно-правові акти України, які дозволятимуть таке перетворення.

<< | >>
Законодавчий акт: Кредитна угода (Проект розвитку залізничних шляхів України) між "Укрзалізницею"та Європейським банком реконструкції та розвитку "Угода від 6 грудня 1999 р. між "Укрзалізницею", Державною адміністрацією залізничного транспорту України, 252034, м. Київ, вул. Лисенко 6, ("Позичальник") та Європейським Банком Реконструкції та Розвитку ("Банк")." Преамбула. Європейський банк реконструкції і розвитку. 1999

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Розділ 4.04. Ведення справ та виробничої діяльності