Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

Розділ 4.04. Здійснення діяльності

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

Якщо Банк не погоджується на інше, Позичальник:

a) здійснює діяльність згідно з П'ятирічним бізнес-планом, що коригуватиметься щорічно, міжнародно визнаними прогресивними адміністративними, фінансовими, технічними та іншими відповідними стандартами і практикою, належним чином ураховуючи екологічні, природоохоронні фактори і зважаючи на здоров'я населення та персоналу, а також належним чином дотримуючися всіх своїх основних принципів діяльності;

b) своєчасно вживає всіх залежних від нього заходів для підтримання своєї правосуб'єктності, продовження своєї діяльності та надбання, підтримання і поновлення всіх прав, майнових прав, повноважень, привілеїв та франшиз, необхідних для ведення справ, у тому числі виконання Проекту;

c) за винятком того, що передбачено Програмою відокремлення активів, не продає, не здає в оренду та не відчужує ніяким іншим чином будь-яких його активів, які вимагаються для ефективного здійснення його діяльності, або відчуження яких може зашкодити його спроможності задовільно виконувати свої зобов'язання за цією Угодою;

d) негайно повідомляє Банкові про всі запропоновані поправки, призупинення чи відміни стосовно будь-якого положення своїх статутних документів та надає Банкові належну можливість прокоментувати таку пропозицію до здійснення таких заходів;

e) укладає та підтримує угоди з авторитетними страхувальниками або вживає інших заходів, прийнятні для Банку, стосовно страхування від ризиків втрати, пошкодження та відповідальності і на такі суми, що відповідають галузевій практиці, а також

f) протягом всього часу експлуатувати та підтримувати своє обладнання, об'єкти, устаткування та інше майно у доброму робочому стані, та негайно за необхідності здійснювати всі необхідні ремонти та оновлення цього, відповідно до розумної практики ведення господарської та фінансової діяльності.

<< | >>
Законодавчий акт: Кредитна угода " Офіційний переклад"Угода від 28 листопада 2007 між державним підприємством "Іллічівський морський торговельний порт"(далі - Позичальник) та Європейським Банком Реконструкції та Розвитку (далі - Банк).. Європейський банк реконструкції і розвитку. 2007

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Розділ 4.04. Здійснення діяльності