<<
>>

Розділ 5.02. Анулювання

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

(a) Якщо: (i) Дата початку Етапу 1 не настала до або на дату, що настає через 12 місяців після дати підписання цієї Угоди; (ii) Дата початку Етапу 2 не настала до або на дату, що настає через 24 місяці після дати підписання цієї Угоди; (iii) Дата початку Етапу 3 не настала до або на дату, що настає через 36 місяців після дати підписання цієї Угоди; або (iv) Дата початку Етапу 4 не настала до або на дату, що настає через 48 місяців після дати підписання цієї Угоди.

Банк має право, повідомивши про це Позичальника і Гаранта, анулювати право Позичальника робити подальші вибірки коштів Кредиту.

Після надання такого повідомлення будь-яка частина Кредиту, що залишається невибраною, анулюється.

(b) Якщо після Останньої дати наявності щодо будь-якого Етапу Кредиту залишається невибраною будь-яка частина цього Етапу, Банк має право, повідомивши про це Позичальника і Гаранта, анулювати право Позичальника робити подальші вибірки коштів цього Етапу Кредиту. Після надання такого повідомлення невибрана частина цього Етапу анулюється.

(c) Якщо у будь-який час Банк дійде висновку, що виплати зі Спеціального рахунку або будь-яке інше його використання здійснюються з порушенням вимог Додатка 3 до цієї Угоди, а також встановить суму неправильно використаної частини Кредиту, Банк має право, повідомивши про це Позичальника і Гаранта, анулювати право Позичальника робити вибірки коштів Кредиту у розмірі цієї суми. Після надання такого повідомлення ця сума коштів Кредиту анулюється.

(d) До Дати початку Етапу 4 Банк має право, повідомивши про це Позичальника і Гаранта, анулювати право Позичальника здійснювати вибірки коштів Кредиту Етапу 4. Після надання такого повідомлення Етап 4 Кредиту анулюється.

<< | >>
Законодавчий акт: Кредитна угода (Кредитна лінія для розвитку малих і середніх підприємств) між Європейським банком реконструкції та розвитку та Національним банком України "Змінена та доповнена УГОДА від 16 грудня 1994 року ( 996_033 ) між ЄВРОПЕЙСЬКИМ БАНКОМ РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РОЗВИТКУ ("Банк") та НАЦІОНАЛЬНИМ БАНКОМ УКРАЇНИ ("Позичальник"), із останніми змінами та доповненнями від п'ятого жовтня 1998 року." Преамбула. Європейський банк реконструкції і розвитку. 1998

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Розділ 5.02. Анулювання