<<
>>

Розділ 5.02. Розпорядження ресурсами після припинення діяльності Фонду

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

Після припинення діяльності Фонду до його ресурсів застосовуються наступні положення:

а) Банк негайно припиняє всіляку діяльність стосовно таких ресурсів за винятком тієї, що пов'язана із звичайною реалізацією, консервацією та зберіганням таких ресурсів, а також із розрахунками за прямими або непередбаченими зобов'язаннями, до яких вони можуть бути причетні.

b) З урахуванням підрозділу (с) нижче, Банк розподіляє чисту суму активів Фонду (чисту суму активів Фонду, що зазначена у звітах, на дату припинення діяльності) між Вкладниками та Донорами пропорційно до тих сум, які кожен з них вніс до Фонду.

Таке розподілення здійснюється в такий час, в таких валютах та видах активів, яке Асамблея вважатиме справедливим та неупередженим переважно в тій валюті, в якій виконувалися відповідні внески. Розподілення не обов'язково повинно бути однаковим щодо типу активів або валюти.

c) Ніяке розподілення не відбувається до тих пір, поки не будуть сплачені або забезпечена сплата всіх зобов'язань (включаючи належні Банку виплати), і до тих пір, поки Рада Директорів Банку не прийме рішення щодо виконання такого розподілення. Будь-яке розподілення Вкладнику або Донору відбувається після попереднього розрахунку за всіма несплаченими претензіями, які Банк пред'являє Вкладнику або Донору стосовно Внеску або Пожертвування.

d) До остаточного розподілення активів Фонду всі права та зобов'язання Банку, а також Вкладників та Донорів, згідно з цими Правилами та відповідною Угодою про внески, залишаються чинними.

<< | >>
Законодавчий акт: Правила про Чорнобильський фонд "Укриття" Європейського банку з реконструкції та розвитку від 6 листопада 1997 р. " Правила про Чорнобильський фонд "Укриття"" Преамбула. Європейський банк реконструкції і розвитку. 1997

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Розділ 5.02. Розпорядження ресурсами після припинення діяльності Фонду