<<
>>

Розділ 5.02 Звітність

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

a) Член зобов'язується надавати Банку всю таку інформацію, яку Банк може обґрунтовано запитувати:

i) стосовно фінансових та економічних умов на території Члена, у тому числі про платіжний баланс Члена й Зовнішній борг, а також про Зовнішній борг його територіально-адміністративних підрозділів, і стосовно будь-якої організації, що належить або контролюється, здійснює діяльність за рахунок або в інтересах Члена чи будь-якого такого підрозділу, і стосовно будь-якої установи, що виконує функції центрального банку або валютного стабілізаційного фонду чи аналогічні функції для Члена; та

ii) стосовно економічних реформ і заходів, впроваджуваних для переходу до ринкової економіки, у тому числі структурну перебудову й приватизацію, у кожному економічному секторі, що можуть впливати на Проект, у тому числі реформу правової та регулятивної структури для такого сектора.

b) Член зобов'язується створити всі розумні можливості для представників Банку для відвідування будь-якої частини його території для цілей, пов'язаних з Кредитом або Проектом.

c) До погашення або анулювання всієї суми Кредиту, Позичальник і кожна Проектна організація зобов'язується, у межах, визначених у Кредитній угоді, надавати або забезпечити надання Банку:

i) періодичних фінансових звітів і звітів про дотримання фінансових договірних зобов'язань, викладених у Кредитній угоді;

ii) періодичних звітів, у формі, задовільній для Банку, про експлуатацію й обслуговування об'єктів Проекту;

iii) річних звітів стосовно охорони навколишнього середовища, здоров'я, праці й техніки безпеки, які стосуються діяльності Позичальника.

<< | >>
Законодавчий акт: Стандартні положення та умови Європейського банку реконструкції та розвитку " 1 травня 2006 року" Офіційний переклад.
Європейський банк реконструкції і розвитку. 2006

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Розділ 5.02 Звітність