<<
>>

Розділ 6.01. Повідомлення

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

Для цілей розділу 10.01 Стандартних положень та умов наводяться такі адреси:

Позичальник:

Міністерство фінансів

вул. Грушевського, 12/2

Київ, 01008, Україна

До уваги: Міністра фінансів

Факс: +38 044 253 82 43, +38 044 207 05 04

Телефон: +38 044 226 20 44, +38 044 207 05 36

Банк:

European Bank for Reconstruction and Development

One Exchange Square

London EC2A 2JN

United Kingdom

Attention: Operation Administration Unit

Факс: +44-20-7338-6100

Телекс: 8812161

Підтвердження прийому: EBRD L G

НА ПОСВІДЧЕННЯ ЧОГО Сторони цієї Угоди, діючи через своїх, належним чином уповноважених представників, підписали цю Угоду в чотирьох примірниках та вручили її в Києві, Україна, зазначеного вище дня та року.

УКРАЇНА

Представник: (Підпис)

Ім'я:

Посада:

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РОЗВИТКУ

Представник: (Підпис)

Ім'я:

Посада:

Додаток 1.

Опис Проекту

1.

Метою цього Проекту є допомога Позичальнику в реконструкції останньої секції дороги М06, яка є частиною Пан-Європейського транспортного коридору III та забезпечує зв'язок між Києвом та західним кордоном країни з Угорщиною, Польщею та Словаччиною.

2. Проект складається з таких частин, які надалі час від часу можуть бути змінені згідно з домовленостями між Банком і Позичальником:

Частина 1 (повинна фінансуватися з Траншу A):

1. Ремонт ділянок автомобільної дороги М06 Київ - Чоп ( від 441 км до 348 км).

Будівельні роботи фінансуватимуться спільно ЄБРР та ЄІБ.

Проектна організація фінансуватиме всі податки та збори на території Позичальника.

2. Нагляд за роботами (від 441 км до 348 км).

Послуги консультантів фінансуватимуться з коштів Кредиту. Проектна організація фінансуватиме всі податки та збори на території Позичальника.

Частина 2 (повинна фінансуватися з траншів B і C):

1. Ремонт ділянок автомобільної дороги М06 Київ - Чоп (від 348 км до 14 км).

Будівельні роботи фінансуватимуться спільно ЄБРР та ЄІБ. Проектна організація фінансуватиме всі податки та збори на території Позичальника.

Детальний обсяг робіт буде визначений після завершення підготовки проектної й тендерної документації. Таким чином, довжина ділянки, яка буде реконструйована в рамках частини 2, може змінитися відповідно до проектної документації та результатів тендеру на будівельні роботи. Якщо коштів кредиту недостатньо для фінансування ремонту ділянки по всій довжині, Проектна організація завершить фінансування решти робіт з ремонту, беручи до уваги проектні й будівельні роботи нової київської об'їзної дороги. У цьому випадку очікується, що кінцеве завершення проекту буде продовжено до 31 грудня 2010 року.

2. Нагляд за роботами (від 348 км до 14 км).

Послуги консультантів фінансуватимуться з коштів Кредиту. Проектна організація фінансуватиме всі податки та збори на території Позичальника.

Довжина ділянки, за якою буде здійснюватися нагляд в рамках частини 2, може змінитися відповідно до деталізованого проекту й результатів тендеру на будівельні роботи.

Частина 3 (повинна фінансуватися Проектною організацією):

1. Підготовка проектної й тендерної документації на закупівлю робіт і послуг для частини 1 і 2.

Послуги консультантів фінансуватимуться Проектною організацією.

2. Допомога у впровадженні Проекту.

Допомога у впровадженні проекту буде надана Проектною організацією.

Частина 4 (фінансується з Грантових коштів ЄС):

1.

Дослідження стосовно ДПП.

Дослідження стосовно ДПП уключатиме таке:

i) оцінку можливості здійснення розробки проектів ДПП у секторі автомобільних доріг України за чинним та (або) планованим законодавством, з визначенням будь-яких проблем у нормативно-правовій базі, які мають бути вирішені;

ii) ураховуючи результати цього юридичного дослідження, розробку стратегії ДПП для сектору автомобільних доріг, у тому числі підготовку проектів відповідних законодавчих документів, якщо це необхідно; та

iii) визначення пілотного проекту ДПП, придатного для фінансування Банком, та надання графіка розробки подальших проектів ДПП у середньостроковому періоді.

Послуги консультантів фінансуватимуться з Грантових коштів ЄС.

3. Очікується, що Проект завершиться до 31 грудня 2009 року.

Додаток 2.

Категорії й вибірки

1. У доданій до цього додатка таблиці визначено категорії, суми кожного траншу, які виділяються на кожну категорію, та процент витрат, фінансованих у кожній категорії.

2. Незважаючи на положення викладеного вище пункту 1, жодної вибірки не здійснюється стосовно:

a) витрат, які мали місце та були сплачені до дня підписання Кредитної угоди,

b) витрат за категоріями 4 та 5 (які фінансуються за траншем B Кредиту), до виконання таких умов:

i) План реформ (у тому числі план дій та графік впровадження) повинний бути затверджений Проектною організацією за формою та за суттю, прийнятною для Банку; й впровадження реформ у як мінімум одному з трьох ключових аспектів Плану реформ повинне початись відповідно до положень додатка 3;

ii) зміни до існуючого законодавства стосовно концесій або нового проекту законодавства стосовно ДПП, прийнятні для Банку у формі та за суттю, повинні бути подані до Уряду України для схвалення;

iii) консультант з нагляду для частини 2 Проекту, як описано в додатку 1, персонал та технічне завдання якого повинні бути прийнятними для Банку, повинний бути призначений для здійснення моніторингу всіх аспектів виконання будівельних робіт; та

iv) Банк повинний отримати завершене дослідження впливу на довкілля (або звіт про вплив на навколишнє середовище) для ділянок від 348 км до 14 км автомобільної дороги М06 Київ - Чоп, прийнятне для Банку за формою та за суттю.

c) витрат за категоріями 6 (які фінансуються за траншем C Кредиту), до виконання таких умов:

i) повинно бути одержане підтвердження від Проектної організації стосовно додаткової суми, не більше 50 000 000 Євро (п'ятдесяти мільйонів Євро) (на основі детального проекту або результатів тендеру), яка потрібна для фінансування частини 1 та (або) частини 2 Проекту, як описано в додатку 1.

Доповнення до додатка 2

------------------------------------------------------------------

| Категорія | Сума Кредиту, |Відсоток від витрат,|

| |виділена у Валюті| що фінансуються |

| | Кредиту | |

|-------------------------+-----------------+--------------------|

|Транш A | | |

|-------------------------+-----------------+--------------------|

|1) Роботи за частиною 1 | 37 000 000 |100% суми контракту,|

| | |за винятком |

| | |будь-яких Податків |

|-------------------------+-----------------+--------------------|

|2) Послуги з нагляду за | 1 000 000 |100% суми контракту,|

|частиною 1 | |за винятком |

| | |будь-яких Податків |

|-------------------------+-----------------+--------------------|

|3) Комісія за Відкриття | 2 000 000 |100% |

|Кредиту | | |

|-------------------------+-----------------+--------------------|

|Транш B | | |

|-------------------------+-----------------+--------------------|

|1) Роботи за частиною 2 | 107 000 000 |100% суми контракту,|

| | |за винятком |

| | |будь-яких Податків |

|-------------------------+-----------------+--------------------|

|2) Послуги з нагляду за | 3 000 000 |100% суми контракту,|

|частиною 2 | |за винятком |

| | |будь-яких Податків |

|-------------------------+-----------------+--------------------|

|Транш C | | |

|-------------------------+-----------------+--------------------|

|6) Нерозподілено: роботи,| 50 000 000 |100% суми контракту,|

|що залишаються, та | |за винятком |

|Послуги з нагляду для | |будь-яких Податків |

|частини 1 та (або) | | |

|частини 2 | | |

|-------------------------+-----------------+--------------------|

|Усього | 200 000 000 | |

------------------------------------------------------------------

Додаток 3.

План реформ

План реформ визначено та зараз готується в рамках Другого проекту. Нижче орієнтовно визначено три ключових аспекти Плану реформ для цілей підпункту "i" пункту "b" розділу 2 цієї Угоди, а саме:

Банк уважатиме План реформ, наданий Проектною організацією, задовільним, якщо він уключатиме чіткі рекомендації стосовно реформування, у вигляді Плану дій з графіком їхнього виконання, у трьох ключових аспектах реформування:

i) реструктуризації управління мережею автодоріг для державних і місцевих доріг;

ii) плані реформування фінансування сектора автомобільних доріг відповідно до принципу відшкодування витрат;

iii) планах дій стосовно інституційних змін ДАК та будь-яких відповідних змін у системі закупівель, які можуть бути доцільними для збільшення конкуренції в секторі автомобільних доріг.

Банк також уважатиме, що реалізація реформи почалась, якщо Проектною організацією було розпочате впровадження першого етапу затвердженого Плану дій в одній з трьох ключових галузей.

<< | >>
Законодавчий акт: Кредитна угода (Третій проект "Ремонт автомобільної дороги Київ - Чоп") між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку " 19 грудня 2006 року"{ Угоду ратифіковано Законом N 928-V ( 928-16 ) від 13.04.2007 }. Європейський банк реконструкції і розвитку. 2006

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Розділ 6.01. Повідомлення