<<
>>

Розділ 6.01. Умови, що передують набуттю чинності

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

Нижче наводяться додаткові умови набрання чинності Кредитною угодою для положень розд. 9.02(с) Стандартних положень та умов:

(а) Позичальник створив Групу впровадження проекту відповідно до Розділу 3.02 цієї Кредитної угоди;

(б) Позичальник подав відповідному регулюючому органу пропозицію щодо перетворення його на незалежну юридичну особу згідно з законодавством України, що буде здійснювати діяльність згідно з Заявою про принципи комерціалізації залізниць, прикладеною як Додаток 3;

(в) Позичальник надав в Банк План екологічних заходів, що за формою та змістом є прийнятним для Банку;

(г) Позичальник отримав всі відповідні авторизації, ліцензії, дозволи та інші погодження, необхідні для виконання Проекту;

(д) Позичальник підготував перший проект П'ятирічного бізнес-плану на розгляд та коментарії Уряду;

(е) Позичальник відкрив Рахунок обслуговування боргу;

(є) Позичальник надав в Банк (i) детальну схему запропонованих орієнтирів з розміщення та використання обладнання, що закуповується за кошти Кредиту, і детальний опис того, яким чином це обладнання буде експлуатуватися та обслуговуватися з високим рівнем ефективності; та (ii) графік програми відновлення колії для Транс-Європейського Коридору N 3 протягом наступних п'яти років з визначенням робіт для виконання, ділянок, де мають бути використані матеріали, що закуповуються на суми Кредиту, графік закупівлі ресурсів за рахунок місцевого фінансування для роботи та підтвердження фінансування такої закупівлі ресурсів на місцеві кошти; та

(ж) Банк отримав таку іншу документацію та юридичні висновки, які Банк може обгрунтовано запитувати.

<< | >>
Законодавчий акт: Кредитна угода (Проект розвитку залізничних шляхів України) між "Укрзалізницею"та Європейським банком реконструкції та розвитку "Угода від 6 грудня 1999 р. між "Укрзалізницею", Державною адміністрацією залізничного транспорту України, 252034, м. Київ, вул. Лисенко 6, ("Позичальник") та Європейським Банком Реконструкції та Розвитку ("Банк")." Преамбула. Європейський банк реконструкції і розвитку. 1999

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Розділ 6.01. Умови, що передують набуттю чинності