<<
>>

Розділ 7.01. Повідомлення

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

Наведені нижче адреси визначені для цілей розділу 10.01 Стандартних положень та умов ( 985_001 ):

Для Позичальника:

ДП "Іллічівський морський торговельний порт"

пл.

Праці, 6

м. Іллічівськ

Одеська обл.

Україна 68001

Кому: Начальник порту

Факс: +38 048 760 0606

Для Банку:

European Bank for Reconstruction and Development One Exchange Square

London EC2A2JN

United Kingdom

Кому: Operation Administration Unit

Факс: +44-20-7338-6100

На свідчення чого сторони, діючи через своїх належним чином уповноважених представників, уклали цю Угоду у чотирьох примірниках у місті Київ, Україна, від зазначеного вище дня і року.

Державне підприємство "Іллічівський морський торговельний порт"

Представник: _______________ (Підпис) _____________

Ім'я: Посада:

Європейський банк реконструкції та розвитку

Представник: _______________ (Підпис) _____________

Ім'я: Посада:

Схема 1

Опис проекту

Частина A: Інвестиційна програма

Пропонований проект є частиною загальної програми капітальної реконструкції та операційної реструктуризації роботи контейнерного терміналу та терміналу металовантажів.

Інвестиційна програма, що частково фінансується за рахунок коштів Кредиту, концентрується на реконструкції ключової інфраструктури (причалів) та закупівлі обладнання для обслуговування вантажів, що необхідно Позичальнику для реконструкції причалів 7, 8 та 9 Порту з метою створення сучасного комплексу для обробки металовантажів.

Для впровадження окресленої інвестиційної програми Позичальник залучить міжнародних інженерів для підготовки тендерних документів та нагляду за виконанням контрактів.

Частина B: Програма корпоративного розвитку

Програма корпоративного розвитку, яка повинна бути впроваджена у рамках Проекту за допомогою міжнародних консультантів, що фінансуватимуться з фондів технічної допомоги, які надані Європейським Союзом як грант, сприятиме інституційному розвитку Позичальника, зокрема у таких сферах:

- Бізнес-планування.

П'ятирічний бізнес-план буде підготовлений, і адекватні процедури планування будуть розроблені для його подальшого перегляду та коригування Позичальником самостійно.

- Процедури МСФЗ. На додаток до щорічного аудиту рахунків Позичальника за МСФЗ, будуть впроваджені зміни до процедур бухгалтерського обліку, які дозволять Позичальнику проводити регулярну трансформацію звітності та підготовку необхідних вхідних даних для фінансових прогнозів.

- Посилення власного потенціалу Позичальника стосовно розробки проектів та стратегічного планування. Як частина Програми корпоративного розвитку, будуть проведені навчальні курси для відповідних посадових осіб Позичальника, у таких сферах, як стратегічне інвестиційне планування, структурування домовленостей із зовнішніми партнерами (концесіонерами), та отримання комерційного фінансування.

- Структурування відповідних домовленостей з приватними операторами терміналів, що співробітничають з Портом. Позичальник розробить Методологію з відбору та моніторингу оператора-інвестора, яка включатиме процедури та інструкції Порта стосовно відбору та моніторингу приватних операторів терміналів згідно із кращою міжнародною практикою. Як пілотний проект, угоду з приватними операторами, які будуть залучені до експлуатації Терміналу металовантажів після його реконструкції, буде укладено згідно із кращою міжнародною практикою.

- Упровадження системи основних показників ефективності діяльності, що становитимуть основу оцінювання операційних та фінансових результатів діяльності Позичальника та моніторингу ефективності діяльності приватних операторів терміналів.

Завершення Проекту

Очікується, що Проект буде завершено до 1 грудня 2010 року.

Схема 2

Категорії та зняття

1. У таблиці, яка додається до цієї схеми, викладені Категорії, суми Кредиту, виділені для кожної Категорії, та відсотки витрат, які будуть фінансуватись у кожній Категорії.

2.

Незважаючи на положення пункту 1 вище, не повинно здійснюватись зняття коштів стосовно витрат, здійснених до дати Кредитної угоди.

Додаток до схеми 2

------------------------------------------------------------------

| Категорія | Виділені суми | Відсотки витрат, |

| | Кредиту у Валюті | які будуть |

| | Кредиту | фінансуватись |

|---------------------+--------------------+---------------------|

|1) Реконструкція | 3 800 000 |100% вартості |

|причалу 7 (роботи) | |контракту (за |

| | |вирахуванням |

| | |відповідних податків |

| | |і мита) |

|---------------------+--------------------+---------------------|

|2) Реконструкція | 7 100 000 |100% вартості |

|причалу 8 (роботи) | |контракту (за |

| | |вирахуванням |

| | |відповідних податків |

|---------------------+--------------------+---------------------|

|3) Реконструкція | 3 700 000 |100% вартості |

|причалу 9 (роботи) | |контракту (за |

| | |вирахуванням |

| | |відповідних податків |

|---------------------+--------------------+---------------------|

|4) Портальні крани | 7 800 000 |100% вартості |

|(товари) | |контракту (за |

| | |вирахуванням |

| | |відповідних податків |

|---------------------+--------------------+---------------------|

|5) Тягачі з | 2 100 000 |100% вартості |

|напівпричепами | |контракту (за |

|(товари) | |вирахуванням |

| | |відповідних податків |

|---------------------+--------------------+---------------------|

|6) Консалтингові | 1 240 000 |100% вартості |

|послуги для | |контракту (за |

|підготовки тендерних | |вирахуванням |

|документів та нагляду| |відповідних податків |

|за виконанням | |та мита) |

|контрактів | | |

|---------------------+--------------------+---------------------|

|7) Одноразова комісія| 260 000 |(100%) |

|---------------------+--------------------+---------------------|

|Разом | 26 000 000 | |

------------------------------------------------------------------

<< | >>
Законодавчий акт: Кредитна угода " Офіційний переклад"Угода від 28 листопада 2007 між державним підприємством "Іллічівський морський торговельний порт"(далі - Позичальник) та Європейським Банком Реконструкції та Розвитку (далі - Банк).. Європейський банк реконструкції і розвитку. 2007

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Розділ 7.01. Повідомлення