<<
>>

Розділ 7.06. Випадки прискорення

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

Якщо виникла й продовжується протягом зазначеного нижче строку будь-яка із зазначених нижче подій, тоді в будь-який час протягом існування такої події Банк може, повідомленням Позичальнику та Гаранту, анулювати Кредит й оголосити основну суму Кредиту, на той час непогашену, такою, строк сплати якої настав і яка підлягає негайній сплаті, разом з відсотками та Зборами за Кредитом, і у випадку будь-якого такого оголошення така основна сума, разом з відсотками та Зборами, підлягає негайній сплаті:

a) Будь-яка подія, зазначена в підпункті "i" або підпункті "ii" пункту "a" розділу 7.01, яка виникла й триває протягом п'ятнадцяти (15) днів з дня виникнення такої події.

b) Будь-яка подія, зазначена в підпунктах "iii" й "iv" пункту "a" розділу 7.01, яка виникла й триває протягом тридцяти (30) днів після надіслання Банком повідомлення про неї Позичальнику й Гаранту.

c) Будь-який Зовнішній борг Позичальника або Гаранта оголошується таким, строк сплати якого настав і який підлягає сплаті до настання визначеного для нього строку погашення.

d) Позичальник (якщо він не є членом Банку) чи будь-яка Проектна організація стали неспроможними сплатити свої борги при настанні строку їхнього платежу або Позичальник чи Проектна організація або інші особи порушили позов чи провадження, у результаті яких будь-які з Активів Позичальника чи будь-якої Проектної організації повинні або можуть бути розподілені між їхніми кредиторами.

e) Будь-який орган влади або організація, що має юрисдикцію або контроль над Позичальником чи будь-якою Проектною організацією, вжили будь-який захід для розпуску або розформування чи призупинення діяльності Позичальника (якщо він не є членом Банку) чи будь-якої Проектної організації.

f) Відбулася будь-яка інша подія, передбачена Кредитною угодою для цілей цього Розділу, і триває протягом строку, якщо є, визначеного в Кредитній угоді.

<< | >>
Законодавчий акт: Стандартні положення та умови Європейського банку реконструкції та розвитку " 1 травня 2006 року" Офіційний переклад.
Європейський банк реконструкції і розвитку. 2006

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Розділ 7.06. Випадки прискорення