<<
>>

Розділ 8.04. Вирішення спорів

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

a) Сторони Кредитної угоди, Гарантійної угоди та кожної Проектної угоди зобов'язуються докладати зусиль для мирного врегулювання будь-якої суперечності або розбіжності між однією або кількома з них і Банком, що виникають з таких угод чи іншим чином у зв'язку з ними або у зв'язку з порушенням, припиненням дії чи недійсністю таких угод. З цією метою, за ініціативою будь-якої сторони будь-якої такої угоди інша сторона або сторони повинні негайно зустрітися зі стороною-ініціатором для обговорення будь-якої такої суперечності або розбіжності та, якщо це пропонується стороною-ініціатором в письмовій формі, дати відповідь у письмовій формі на будь-яку письмову заяву, подану стороною-ініціатором стосовно будь-якої такої суперечності або розбіжності.

b) Якщо будь-яка така суперечність або розбіжність чи будь-яка пов'язана з цим вимога не можуть бути вирішені в мирному порядку, як це передбачене в пункті "a", протягом шістдесяти (60) днів з дня надіслання прохання про зустріч, як зазначено в пункті "a", така суперечність або розбіжність чи пов'язана з ними вимога підлягає вирішенню арбітражем відповідно до Правил арбітражу ЮНСІТРАЛ (UNCITRAL) ( 995_059 ), чинних на день цих Стандартних положень та умов, за дотримання такого:

i) Кількість арбітрів повинна становити три (3).

ii) Для цілей Арбітражних правил ЮНСІТРАЛ ( 995_059 ) призначаючим органом є Генеральний секретар Постійного Арбітражного Суду.

iii) Коли є кілька позивачів та/або кілька відповідачів по будь-яких суперечностях або розбіжностях чи пов'язаних з ними вимогах, на які поширюється дія цього пункту "b" розділу 8.04, посилання на "сторону" у статтях 7.1 і 7.2 Арбітражних правил ЮНСІТРАЛ ( 995_059 ) потрібно тлумачити як посилання на кількох будь-яких таких позивачів, що діють спільно, та (або) (залежно від випадку) кількох будь-яких таких відповідачів, що діють спільно.

У випадку призначення арбітра Генеральним секретарем Постійного Арбітражного Суду, Генеральний секретар Постійного Арбітражного Суду може вільно вибрати будь-яку особу, яку вважатиме відповідною для дій як арбітр відповідно до статей 7.2 та (або) 7.3 Арбітражних правил ЮНСІТРАЛ.

iv) Місцем арбітражу буде Гаага.

v) Мовою арбітражного провадження буде англійська мова.

vi) Правом, яке буде застосовуватись арбітражним судом, буде публічне міжнародне право, джерела якого в цих цілях включають: A. Угоду про заснування Банку ( 995_062 ) й будь-які відповідні договірні зобов'язання, що мають обов'язкову силу для сторін на основі взаємності; B. положення будь-яких міжнародних конвенцій і договорів (зобов'язуючих або не зобов'язуючих безпосередньо як таких для сторін), загальновизнаних як кодифіковані або такі, що затвердилися як обов'язкові норми звичайного права, застосовні до держав і міжнародних фінансових установ, залежно від випадку; C. інші форми міжнародних звичаїв, у тому числі практику держав і міжнародних фінансових установ, якій притаманні загальність, послідовність і тривалість, необхідні для створення юридичних зобов'язань; та D. застосовні загальні принципи права.

vii) Незважаючи на положення Арбітражних правил ЮНСІТРАЛ ( 995_059 ), арбітражний суд не вповноважений уживати проти Банку будь-які тимчасові заходи захисту або надавати будь-яке звільнення до винесення арбітражного рішення, і жодна зі сторін Кредитної угоди, Гарантійної угоди чи будь-якої Проектної угоди не може звертатися до будь-якого органу судової влади з клопотанням про вживання проти Банку будь-яких тимчасових заходів захисту або звільнення до винесення арбітражного рішення.

viii) Арбітражний суд уповноважений розглядати й уключати в будь-яке провадження, ухвалу або рішення будь-яку суперечність або розбіжність, у належному порядку передані на його розгляд Банком, Позичальником, Гарантом чи будь-якою Проектною організацією, тією мірою, якою така суперечність або розбіжність виникають з Кредитної угоди, Гарантійної угоди чи будь-якої Проектної угоди; але, за дотримання викладеного вище, в арбітражне провадження не можуть включатися або долучатися до нього жодні інші сторони або інші суперечності.

c) Незважаючи на положення цього Розділу, ніщо, що міститься в цих Стандартних положеннях та умовах або у Кредитній угоді, Гарантійній угоді чи будь-якій Проектній угоді, не є підставою для тлумачення й не може розглядатися як відмова від, скасування чи інша модифікація будь-яких імунітетів, привілеїв або звільнень, наданих Банкові Угодою про заснування Банку ( 995_062 ), міжнародними конвенціями чи будь-якими застосовними законами.

d) У будь-якому арбітражному провадженні, що виникає з Кредитної угоди, Гарантійної угоди чи будь-якої Проектної угоди, свідоцтво Банку стосовно будь-якої суми, належної до сплати Банку за такою угодою, є prima facie доказом такої суми.

<< | >>
Законодавчий акт: Стандартні положення та умови Європейського банку реконструкції та розвитку " 1 травня 2006 року" Офіційний переклад. Європейський банк реконструкції і розвитку. 2006

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Розділ 8.04. Вирішення спорів