<<
>>

Стаття 3. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

(а) Одержувач цим самим стверджує та підтверджує Розпоряднику таке:

(i) Одержувач створений належним чином та діє відповідно законодавства України з повноваженнями укласти цю Угоду про внесення змін та реалізувати Проекту і виконання зобов'язань в його рамках, а ця Угода про внесення змін була належним чином санкціонована Одержувачем та складає чинне та юридично обов'язкове зобов'язання Одержувача;

(ii) виконання та впровадження Одержувачем цієї Угоди про внесення змін не порушує положень статутних документів Одержувача чи будь-якого закону, норми чи угоди, якими він зобов'язаний; та

(iii) усі повноваження, необхідні у зв'язку з укладанням, виконанням, дією та чинністю цієї Угоди про внесення змін та реалізацією Проекту, були отримані або введені в дію (у відповідних випадках) та є повністю чинними.

(b) Ця Угода про внесення змін обмежується вказаними положеннями та не є зміною, прийняттям чи відхиленням будь-якого іншого положення Грантової Угоди або будь-якого іншого документу.

(c) Стандартні положення та умови, застосовані до Грантів з Рахунку ядерної безпеки, застосовуються до цієї Угоди про внесення змін.

(d) Починаючи з дати вказаної вище, ця Угода про внесення змін набуває чинності та становить невід'ємну частину Грантової Угоди, а усі посилання на Грантову Угоду у цьому документі складають посилання на Грантову Угоду із змінами відповідно до цієї Угоди про внесення змін.

НА ЗАСВІДЧЕННЯ ЦЬОГО сторони цієї Угоди, діючи через відповідним чином уповноважених представників, здійснюють підписання цієї Угоду про внесення змін у чотирьох (4) примірниках англійською мовою, кожен з яких вважається оригіналом в день, вказаний вище.

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ БАНКРЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РОЗВИТКУ(як Розпорядник)Підпис:__________Прізвище: В. НовакПосада: Директор департаменту ядерної безпекиДата:

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИПідпис:__________Прізвище:________Посада:__________

ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯЯДЕРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ УКРАЇНИ(як Одержувач)Підпис:__________Прізвище:________Посада:__________

Додаток 1

ТАБЛИЦЯ З КАТЕГОРІЯМИ ПУНКТІВ, ЯКІ ФІНАНСУЮТЬСЯ З НАДХОДЖЕНЬ ГРАНТУ

Категорія

Сума виділеного Гранту, євро

Процент витрат, які повинні фінансуватись

1 ДНТЦ ЯРБ

2 750 135

100% вартості договору

2 Рискаудит

1 649 865

100% вартості договору

3 Не розподілено

УСЬОГО

4 400 000

<< | >>
Законодавчий акт: "УГОДА між Європейським банком реконструкції та розвитку (як Розпорядником коштів Гранту з Рахунка ядерної безпеки) та Кабінетом Міністрів України та Державною інспекцією ядерного регулювання України (як Одержувачем) про внесення змін № 1 до Угоди про Грант № 007 (Проект ядерної безпеки Чорнобильської АЕС)".
Європейський банк реконструкції і розвитку. 2015

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Стаття 3. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ