<<

Методи виплат(Розділ 2 **)

Інформація актуальна на 27.08.2021
завантажити документ, актуальний на поточний час

Методи

Супровідна документація(пункти 4.3 та 4.4 **)

Прямі платежі

Так

Копії документів (наприклад, рахунків-фактур постачальників, гарантій забезпечення авансових і утримуваних платежів тощо)

Відшкодування

Так

- Категорія 1 (Категорія кредитування на звичайних умовах, не на основі показників виконання (Perfomance-Based Conditions (PBC) - Видаткова відомість (ВВ) у формі, наведеній в Додатку 2 до цього Листа

- Категорія 2 (Категорія кредитування на основі PBC) - (i) Проміжний неперевірений аудиторами фінансовий звіт (ПНФЗ) у формі, узгодженій в Операційному посібнику Проекту; (ii) Лист-підтвердження про досягнення PBC, що підтверджує рівень досягнення PBC, та відповідну грошову вартість у доларах США

Спеціальний рахунок

Так

Видаткова відомість (ВВ) у формі, наведеній в Додатку 2 до цього Листа

Спеціальні зобов'язання

Так

Копія акредитивуКопія запиту на оплату і копія Договору у випадку Спеціального зобов’язань ООН з агенціями ООН

Спеціальні рахунки (Розділи 5 і 6 **)

Тип

Окремо:

Верхня гранична сума

Фіксована

Фінансова установа - назва

Спеціальний рахунок (СР) буде відкрито Державним казначейством України в АТ «Державний експортно-імпортний банк України» (Укрексімбанк)

Грошова одиниця

дол.

США

Періодичність звітування (пункт 6.3 **)

Щоквартально

Сума

6 000 000

Мінімальна сума Заявок (пункт 3.5)

Мінімальна сума заявок на відшкодування, прямі платежі та спеціальні зобов’язання становить в еквіваленті 1 000 000 дол. США.

Підписи уповноважених осіб (пункти 3.1 і 3.2 **). Форму Листа, яким надаються повноваження на підписи, наведено в Додатку 1 до цього листа щодо заявок на зняття коштів і супровідної документації (пункти 3.3 та 3.4 *)

The World BankRadnicka cesta 80, 9th floorZagreb,HR-10000CroatiaAttention: Loan Department (WFACS)(Світовий банкРадніцка цеста 80, 9-ий поверхЗагреб 10000 ХР-10000ХорватіяКому: Кредитний департамент (WFACS))

Додаткові інструкції

Метод вибірки зі Спеціального рахунку доступний лише для Категорії 1 (Категорія кредитування на звичайних умовах, не на основі PBC)Метод вибірки «відшкодування» - єдиний метод вибірки, доступний для Категорії 2 (Категорія кредитування на основі PBC)Усі вибірки Агентствам ООН за договорами з Агентствами ООН здійснюватимуться на основі Спеціального зобов'язання ООН на підставі запиту на виплату від Агентства ООН

Інше

• Категорія зняття коштів 2 - фінансування прийнятних витрат у рамках Категорії 2 залежить від досягнення PBC, визначених відповідно до Додаткової статті щодо РВС (згідно з Додатковою статтею 4 до Угоди про позику).

Група Проекту Банку підтвердить рівень досягнення одного або декількох РВС та відповідні суми для цілей відшкодування. До Банку буде подано проміжні неперевірені аудиторами фінансові звіти (ПНФЗ) із засвідченням прийнятних витрат у доларах США, пов'язаних з відповідними РВС, для цілей відшкодування. • Якщо сума прийнятних витрат, повідомлена в ПНФЗ, буде меншою від грошової вартості, яка відповідає рівню досягнення РВС, підтвердженою Групою Проекту Банку, виплати буде обмежено сумою прийнятних витрат, повідомлених в ПНФЗ.• Після отримання заявки про зняття коштів усі Відшкодування здійснюються на рахунок Державної казначейської служби у доларах США до Загального фонду Державного бюджету.

** Розділи і пункти стосуються «Керівних принципів використання коштів для фінансування інвестиційних проектів» від лютого 2017 року.

[Додаток 1 - Форма Листа, яким надаються повноваження на підписи

[Офіційний бланк]Міністерство фінансів України[адреса: вулиця][місто] [країна]

[ДАТА]

The World Bank1818 H  Street, N.W.Washington, D.C. 20433

(Світовий банквул. 1818 Н, N.W.Вашингтон, округ Колумбія 20433Сполучені Штати Америки)

Кому: Директору Світового банку у справах країни

Стосовно: Позики № 9250-UA(Проект «Екстрене реагування на COVID-19 та вакцинації в Україні»)

Я посилаюся на Угоду про позику («Угода») між Міжнародним банком реконструкції та розвитку («Банк») та Україною («Позичальник»), датовану_______, згідно з якою надається вищевказана Позика. Для цілей Розділу 2.03 Загальних умов, як визначено в Угоді, будь-яка -1[одна] з офіційних осіб, чиї засвідчені зразки підписів наведено нижче, уповноважується від імені Позичальника підписувати заявки на зняття коштів і заявки на спеціальне зобов’язання у рамках цієї Позики.

З метою подання Заявок до Банку, у тому числі засобами електронного зв’язку, -2[кожна] з осіб, чиї засвідчені зразки підписів наведено нижче, уповноважується від імені Позичальника, діючи  -3[самостійно] -4[спільно], подавати Заявки та докази на їх підтвердження на умовах, визначених Банком.

Цим підтверджується, що Позичальник уповноважує таких осіб прийняти захищені облікові дані (SIDC) і подавати до Банку Заявки та супровідну документацію засобами електронного зв’язку. Повністю визнаючи, що Банк спирається на такі запевнення та гарантії, включаючи, без обмежень, запевнення та гарантії, що містяться в «Умовах використання захищених облікових даних у зв’язку з використанням електронних засобів для опрацювання заявок і супровідної документації» («Умови використання SIDC»), Позичальник запевняє і гарантує Банку, що він забезпечить дотримання такими особами вказаних умов.

Цей Дозвіл на уповноваження осіб замінює собою і має перевагу перед будь-якими Дозволами на уповноваження, наведених у документах Банку стосовно цієї Угоди на цей час.

[Прізвище], [посада] Зразок підпису: ____________________

[Прізвище], [посада] Зразок підпису: ____________________

[Прізвище], [посада] Зразок підпису: ____________________

З повагою,

/підпис/

[посада]

_______________-1 Інструкції для Позичальника: слід обумовити той випадок, коли Заявки мають бути підписані більш ніж однією особою, зазначивши кількість офіційних осіб або їхні посади і вказавши, чи застосовуються будь-які порогові значення.

Прохання видалити цю примітку в остаточному варіанті листа, що надсилається до Банку.-2 Інструкції для Позичальника: слід обумовити той випадок, коли Заявки мають бути спільно підписані більш ніж однією особою, і вказати, якщо це так, фактичну кількість таких осіб. Прохання видалити цю примітку в остаточному варіанті листа, що надсилається до Банку.-3 Інструкції для Позичальника: цю дужку слід використовувати, якщо Заявку може підписати будь-яка з уповноважених осіб; якщо ця вимога не задовольняється, просимо видалити цю дужку. Прохання видалити цю примітку в остаточному варіанті листа, що надсилається до Банку.-4 Інструкції для Позичальника: цю дужку слід використовувати лише, якщо кожну Заявку повинні спільно підписати кілька осіб; якщо ця вимога не задовольняється, просимо видалити цю дужку. Прохання видалити цю примітку в остаточному варіанті листа, що надсилається до Банку.

Додаток 2 - Форма видаткової відомості

Видаткова відомість (ВВ)

Платежі, здійснені впродовж періоду з ____________ до _________________

Позика №: _______

Заявка №: ________

Категорія №: _______

ВВ №: ________

Нижченаведені видатки здійснено впродовж періоду ретроактивного фінансування (прохання поставити позначку)

Так

Ні

Нижченаведені видатки здійснено до дати закриття позики (прохання поставити позначку)

Так

Ні

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Назва Постачальника

Номер договору Банку в Client Connection (для договорів, що підлягають попередньому розгляду Банком)

Вид Роботи або Послуги (БР/ДЗ/КП/ІЗ/Тр)/Стислий опис

Грошова одиниця та загальна сума і дата договору

Грошова одиниця і загальна сума рахунку-фактури, яка відповідає сумі Заявки

%, що фінансується МБРР/МАР/ТФ

Сума, прийнятна для фінансування (5x6)

Грошова одиниця і сума коштів, сплачена зі Спеціального рахунку (якщо застосовно)

Валютний курс

Дата платежу

Примітки

ВСЬОГО

Супровідні документи, які додаються до цієї видаткової відомості, зберігаються в_____________________(місце зберігання)

{Текст Листа українською та англійською мовами додано до Листа Міністерства закордонних справ України № 72/14-612/1-60400 від 13.08.2021}

<< |
Законодавчий акт: Стосовно: Позики МБРР № 9250-UAПроект «Екстрене реагування на COVID-19 та вакцинація в Україні»Додаткові інструкції: Лист про процедури вибірки коштів і фінансову інформацію (Лист). Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР). 2021

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Методи виплат(Розділ 2 **)

- АОВЦСЄ - Всесвітній поштовий союз - Всесвітня медична асоціація - Всесвітня митна організація - Всесвітня організація інтелектуальної власності - Всесвітня організація охорони здоров'я - Всесвітня психіатрична асоціація - Всесвітня туристична організація - Гаазька конференція з міжнародного приватного права - ГУАМ - Дунайська Комісія - Економічний Союз Бенілюкс - Європейська організація з безпеки аеронавігації (Євроконтроль) - Інтернет-корпорація з призначення доменних імен та номерів (ICANN) - Ліга арабських держав - Ліга Націй - Міжнародна асоціація академій наук (МААН) - Міжнародна асоціація органів страхового нагляду (МАОСН (IAIS)) - Міжнародна Асоціація Повітряного Транспорту (IATA) - Міжнародна гідрографічна організація (МГО) - Міжнародна комісія з цивільного стану (СІЕС) - Міжнародна конфедерація вільних профспілок - Міжнародна морська організація - Міжнародна організація виноградарства та виноробства (МОВВ) - Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол) - Міжнародна організація міграції (МОМ) - Міжнародна організація по боротьбі з відмиванням грошей (FATF) - Міжнародна організація праці - Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) - Міжнародна організація цивільної оборони (ICDO) - Міжнародна торговельна палата - Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) - Міжнародне агентство з питань відновлюваної енергії (IRENA) - Міжнародне епізоотичне бюро - Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР) - Міжнародний валютний фонд - Міжнародний військовий трибунал - Міжнародний інститут уніфікації приватного права (УНІДРУА) - Міжнародний комітет Червоного Хреста та Червоного напівмісяця - Міжнародний союз (асоціація) суддів - Міжнародний союз автомобільного транспорту - Міжнародний союз електрозв'язку - Міжнародний союз залізниць - Міжнародний союз патентної кооперації - Міжнародні правові акти ООН - Міжнародні суди - НАТО - Національна Асоціація членів комісій з регулювання комунальних підприємств - Об'єднаний інститут ядерних досліджень - Організація економічного співробітництва та розвитку - Організація об'єднаних націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) - Організація співробітництва залізничних шляхів (железных дорог) (ОСЖД) - Північна Екологічна Фінансова Корпорація (НЕФКО) - Рада економічної взаємодопомоги (РЕВ) - Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB) - Рада Митного Співробітництва - Світова організація торгівлі (СОТ) - Співдружність незалежних держав (СНД) - Фундаментальне міжнародне право - Чорноморське Економічне Співробітництво (ЧЕС) - Чорноморський Банк Торгівлі та Розвитку (ЧБТР) -