Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

Розділ 1.02. За винятком випадків, коли інше випливає з контексту, кілька термінів, які визначені в Загальних Умовах та в Преамбулі до цієї Угоди, мають відповідні значення, які визначені цим документом, і наступні додаткові терміни мають такі значення:

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

(a) "Підприємство-бенефіціар" означає підприємство, яке задовольняє відповідні критерії, як зазначено у параграфі 4 Доповнення до Додатка до Додаткової статті 5 до цієї Угоди, якому Позичальник пропонує надати або надав Субкредит і/або Лізингове фінансування (як визначено нижче у цій Угоді);

(b) "Оцінка екологічного впливу" або "ОЕВ" означає оцінку, яка має бути проведена для Субпроектів (визначених нижче), що вимагають такої оцінки відповідно до вимог Операційного регламенту;

(c) "Екологічний аналіз" означає екологічний аналіз в Операційному регламенті, в якому викладено екологічні заходи, заходи з мінімізації впливу на навколишнє середовище, моніторингу та інституціональні заходи, які мають бути вжиті в рамках Проекту для забезпечення того, щоб усі екологічні питання були адекватно взяті до уваги в процесі реалізації Проекту.

(d) "Лізингове фінансування розвитку експорту" або "Лізингове фінансування" означає фінансування, що здійснюється або має бути здійснене БУ (як визначено нижче у цій Угоді) з коштів Позики, що виділяються в певний час для Категорії (1) таблиці, викладеної у параграфі 1 Додаткової статті 1 до цієї Угоди, з метою фінансування усіх або частини витрат, що несе Підприємство-бенефіціар за товари, роботи та послуги в рамках Субпроекту розвитку експорту (як визначено нижче у цій Угоді);

(e) "Субкредит розвитку експорту" або "Субкредит" означає кредит, що надається або пропонується для надання Банком-учасником (як визначено нижче у цій Угоді) з коштів Позики, що виділяються у певний час для Категорії (1) таблиці, викладеної у параграфі 1 Додаткової статті 1 до цієї Угоди, з метою фінансування усіх або частини витрат, що несе Підприємство-бенефіціар за товари, роботи та послуги в рамках Субпроекту розвитку експорту (як визначено нижче у цій Угоді);

(f) "Субпроект розвитку експорту" або "Субпроект" означає конкретний проект, обраний відповідно до параграфа 5 Доповнення до Додатка до Додаткової статті 5 до цієї Угоди, запропонований для здійснення Підприємством-бенефіціаром, у цілому або частково за рахунок використання надходжень Субкредиту або Лізингового фінансування;

(g) "Звіт про фінансовий моніторинг" або "ЗФМ" означає кожен звіт, підготовлений у відповідності до Розділу 4.02 цієї Угоди;

(h) "Спрощене лізингове фінансування у рамках ліміту" означає Лізингове фінансування, запропоноване для здійснення у сумі, меншій, ніж граничний рівень, визначений для попереднього розгляду Банком в рамках параграфа 2(b) Доповнення до Додатка до Додаткової статті 5 до цієї Угоди для Субпроекту розвитку експорту, який відповідає вимогам, щоб бути схваленим Позичальником за відсутності такого попереднього розгляду згідно з положеннями цього параграфа;

(i) "Спрощений субкредит у рамках ліміту" означає Субкредит, запропонований для надання у сумі, меншій, ніж граничний рівень, визначений для попереднього розгляду Банком в рамках параграфа 2(b) Доповнення до Додатка до Додаткової статті 5 до цієї Угоди для Субпроекту розвитку експорту, який відповідає вимогам, щоб бути схваленим Позичальником за відсутності такого попереднього розгляду згідно з положеннями цього параграфа;

(j) "Міжнародні стандарти фінансової звітності" або "МСФЗ" означають стандарти бухгалтерського обліку, опубліковані або підтверджені Комітетом з міжнародних бухгалтерських стандартів;

(k) "Показники моніторингу та оцінки" означають узгоджені показники ефективності діяльності, викладені у листі від тієї ж дати, що і ця Угода, які мають використовуватися Позичальником у рамках Проекту для оцінки ходу реалізації проекту і ступеня досягнення цілей Проекту;

(l) "Національний банк України" або "НБУ" означає центральний банк Гаранта;

(m) "Операційний регламент" означає регламент, що має бути розроблений та узгоджений Позичальником, і в якому детально викладено інституційні, реалізаційні, адміністративні та моніторингові домовленості в рамках Проекту, включаючи операційні та адміністративні процедури для БУ (як визначено нижче у цій Угоді) стосовно підготовки, узгодження, обробки, фінансування, реалізації та нагляду за Субкредитами та Лізинговим фінансуванням;

(n) "ГУП" означає підрозділ з реалізації проекту Позичальника, створений 15 жовтня 1996 р. згідно з Наказом N 255 Позичальника, або будь-який правонаступник такого підрозділу;

(o) "Банк-учасник" або "БУ" означає приватний комерційний банк, зареєстрований та ліцензований відповідно до національного законодавства Гаранта та відібраний Позичальником згідно з критеріями, викладеними у параграфі A.1 (a) Додатка до Додаткової статті 5 до цієї Угоди;

(p) "План закупівель" означає план закупівель Позичальника, датований 26 червня 2006 р., що охоплює початковий період у вісімнадцять (18) місяців (або довший) реалізації Проекту, який в певний час оновлюється відповідно до положень Розділу 3.02 (b) цієї Угоди для охоплення наступного періоду з вісімнадцяти (18) місяців або довшого періоду реалізації Проекту;

(q) "Спеціальний рахунок" означає рахунок, на який є посилання в положеннях Розділу 2.02 (b) цієї Угоди;

(r) "Установчі документи" означають Указ Президента України від 3 січня 1992 р.

N 29/92 ( 29/92 ) "Про утворення Державного експортно-імпортного банку України"; Розпорядження Президента України від 27 квітня 2000 р.
N 189 ( 189/2000-рп ) "Про перетворення Державного експортно-імпортного банку України у відкрите акціонерне товариство"; Статут Позичальника, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 10 серпня 2000 р. N 1250 ( 1250-2000-п ); та такі інші закони, декрети, ліцензії, статути або постанови, якими регулюється діяльність Позичальника і які можуть в певний час затверджуватись або приписуватись у законодавчому порядку;

(s) "Субсидіарний кредит" означає будь-який кредит, наданий згідно з Субсидіарною кредитною угодою (як визначено нижче у цій Угоді); і

(t) "Субсидіарна кредитна угода" означає угоду, укладену або яка має бути укладена між Позичальником і БУ згідно з параграфом 3(b) Додаткової статті 5 до цієї Угоди, в яку можуть бути внесені поправки в певний час, і цей термін включає в себе усі додаткові статті, які доповнюють Субсидіарну кредитну угоду.

<< | >>
Законодавчий акт: Угода про позику (Другий проект розвитку експорту) між Міжнародним банком реконструкції та розвитку та Відкритим акціонерним товариством "Державний експортно-імпортний банк України"" Від 26 вересня 2006 р." ПОЗИКА НОМЕР 4836-UA. Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР). 2006

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Розділ 1.02. За винятком випадків, коли інше випливає з контексту, кілька термінів, які визначені в Загальних Умовах та в Преамбулі до цієї Угоди, мають відповідні значення, які визначені цим документом, і наступні додаткові терміни мають такі значення:

- АОВЦСЄ - Всесвітній поштовий союз - Всесвітня медична асоціація - Всесвітня митна організація - Всесвітня організація інтелектуальної власності - Всесвітня організація охорони здоров'я - Всесвітня психіатрична асоціація - Всесвітня туристична організація - Гаазька конференція з міжнародного приватного права - ГУАМ - Дунайська Комісія - Економічний Союз Бенілюкс - Європейська організація з безпеки аеронавігації (Євроконтроль) - Інтернет-корпорація з призначення доменних імен та номерів (ICANN) - Ліга арабських держав - Ліга Націй - Міжнародна асоціація академій наук (МААН) - Міжнародна асоціація органів страхового нагляду (МАОСН (IAIS)) - Міжнародна Асоціація Повітряного Транспорту (IATA) - Міжнародна гідрографічна організація (МГО) - Міжнародна комісія з цивільного стану (СІЕС) - Міжнародна конфедерація вільних профспілок - Міжнародна морська організація - Міжнародна організація виноградарства та виноробства (МОВВ) - Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол) - Міжнародна організація міграції (МОМ) - Міжнародна організація по боротьбі з відмиванням грошей (FATF) - Міжнародна організація праці - Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) - Міжнародна організація цивільної оборони (ICDO) - Міжнародна торговельна палата - Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) - Міжнародне агентство з питань відновлюваної енергії (IRENA) - Міжнародне епізоотичне бюро - Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР) - Міжнародний валютний фонд - Міжнародний військовий трибунал - Міжнародний інститут уніфікації приватного права (УНІДРУА) - Міжнародний комітет Червоного Хреста та Червоного напівмісяця - Міжнародний союз (асоціація) суддів - Міжнародний союз автомобільного транспорту - Міжнародний союз електрозв'язку - Міжнародний союз залізниць - Міжнародний союз патентної кооперації - Міжнародні правові акти ООН - Міжнародні суди - НАТО - Національна Асоціація членів комісій з регулювання комунальних підприємств - Об'єднаний інститут ядерних досліджень - Організація економічного співробітництва та розвитку - Організація об'єднаних націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) - Організація співробітництва залізничних шляхів (железных дорог) (ОСЖД) - Північна Екологічна Фінансова Корпорація (НЕФКО) - Рада економічної взаємодопомоги (РЕВ) - Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB) - Рада Митного Співробітництва - Світова організація торгівлі (СОТ) - Співдружність незалежних держав (СНД) - Фундаментальне міжнародне право - Чорноморське Економічне Співробітництво (ЧЕС) - Чорноморський Банк Торгівлі та Розвитку (ЧБТР) -