Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 
>>

Розділ 2.03 Угоди про Позику ( 996_063 ) (який стосується Комісії за зобов'язання) вилучається цілком, і відповідно змінюється нумерація подальших розділів статті II Угоди про Позику (та всіх посилань в інших місцях Угоди про Позику на ці розділи).

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

B. Унесення до Угоди про Позику ( 996_063 ) Одноразової комісійної виплати

До розділу 2.03 Угоди про Позику ( 996_063 ) (з новою, зазначеною вище, нумерацією) унесено зміни, у результаті чого він має таку редакцію:

"2.03.

Одноразова комісійна виплата, яку Позичальник повинен сплатити Банкові, дорівнює чверті одного відсотка (0,25%) суми Позики. Позичальник сплачує Одноразову комісійну виплату не пізніше, ніж через 60 днів після Дати набрання чинності".

C. Скасування звільнення від відсотків. Унесення відсотків за прострочений платіж

До розділу 2.04 Угоди про Позику ( 996_063 ) (з новою, зазначеною вище, нумерацією) унесено зміни, у результаті чого він має таку редакцію:

"2.04. Відсотки, які Позичальник повинен сплачувати Банкові за кожний Період нарахування відсотків, нараховуються за ставкою, яка дорівнює ставці ЛІБОР для Валюти позики плюс Змінний спред. Не обмежуючи зазначеного вище, якщо яка-небудь сума зі Знятого залишку рахунка Позики залишається не сплаченою в належний час і не сплачується протягом тридцятиденного періоду, то замість цього відсотки, що їх повинен сплачувати Позичальник, нараховуються так, як зазначено в пункті "d" розділу 3.02 Загальних умов".

D. Вилучення Категорії "Одноразова комісійна виплата"

У розділі IV доповнення II ("Зняття коштів Позики") до таблиці, яку наведено в пункті 2 частини A, унесено зміни шляхом вилучення Категорії 3 ("Одноразова комісійна виплата").

E. Вимога стосовно сплати Одноразової комісійної виплати до використання коштів

У частині B розділу IV доповнення 2 ("Умови зняття коштів Позики. Період зняття коштів Позики) перед словами "для покриття платежів" вставлено знак "a)" і після слів "цієї Угоди" вставлено таку нову фразу "b":

"та b) до отримання Банком оплати повної суми Одноразової комісійної виплати".

| >>
Законодавчий акт: Лист " Стосовно позики N 4868-UA (Проект з передачі електроенергії): унесення змін до фінансових умов Угоди про позику ( 996_063 )" Офіційний переклад. Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР). 2008

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Розділ 2.03 Угоди про Позику ( 996_063 ) (який стосується Комісії за зобов'язання) вилучається цілком, і відповідно змінюється нумерація подальших розділів статті II Угоди про Позику (та всіх посилань в інших місцях Угоди про Позику на ці розділи).

- АОВЦСЄ - Всесвітній поштовий союз - Всесвітня медична асоціація - Всесвітня митна організація - Всесвітня організація інтелектуальної власності - Всесвітня організація охорони здоров'я - Всесвітня психіатрична асоціація - Всесвітня туристична організація - Гаазька конференція з міжнародного приватного права - ГУАМ - Дунайська Комісія - Економічний Союз Бенілюкс - Європейська організація з безпеки аеронавігації (Євроконтроль) - Інтернет-корпорація з призначення доменних імен та номерів (ICANN) - Ліга арабських держав - Ліга Націй - Міжнародна асоціація академій наук (МААН) - Міжнародна асоціація органів страхового нагляду (МАОСН (IAIS)) - Міжнародна Асоціація Повітряного Транспорту (IATA) - Міжнародна гідрографічна організація (МГО) - Міжнародна комісія з цивільного стану (СІЕС) - Міжнародна конфедерація вільних профспілок - Міжнародна морська організація - Міжнародна організація виноградарства та виноробства (МОВВ) - Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол) - Міжнародна організація міграції (МОМ) - Міжнародна організація по боротьбі з відмиванням грошей (FATF) - Міжнародна організація праці - Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) - Міжнародна організація цивільної оборони (ICDO) - Міжнародна торговельна палата - Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) - Міжнародне агентство з питань відновлюваної енергії (IRENA) - Міжнародне епізоотичне бюро - Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР) - Міжнародний валютний фонд - Міжнародний військовий трибунал - Міжнародний інститут уніфікації приватного права (УНІДРУА) - Міжнародний комітет Червоного Хреста та Червоного напівмісяця - Міжнародний союз (асоціація) суддів - Міжнародний союз автомобільного транспорту - Міжнародний союз електрозв'язку - Міжнародний союз залізниць - Міжнародний союз патентної кооперації - Міжнародні правові акти ООН - Міжнародні суди - НАТО - Національна Асоціація членів комісій з регулювання комунальних підприємств - Об'єднаний інститут ядерних досліджень - Організація економічного співробітництва та розвитку - Організація об'єднаних націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) - Організація співробітництва залізничних шляхів (железных дорог) (ОСЖД) - Північна Екологічна Фінансова Корпорація (НЕФКО) - Рада економічної взаємодопомоги (РЕВ) - Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB) - Рада Митного Співробітництва - Світова організація торгівлі (СОТ) - Співдружність незалежних держав (СНД) - Фундаментальне міжнародне право - Чорноморське Економічне Співробітництво (ЧЕС) - Чорноморський Банк Торгівлі та Розвитку (ЧБТР) -