Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

Розділ I

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

Механізм реалізації

A. Організаційні заходи

1. a) Суб'єкт виконання Проекту стежить за повним виконанням Проекту.

b) Для цілей Проекту й протягом періоду виконання Проекту Суб'єкт виконання Проекту підтримує достатніми ресурсами Групу з виконання Проекту, очолювану директором та укомплектовану достатньою чисельністю фахівців з належною кваліфікацією й досвідом, які є прийнятними для Банку.

Група з виконання Проекту відповідає за здійснення повсякденних операцій і технічну реалізацію Проекту, зокрема за управління фінансовими аспектами, аспектами здійснення закупівель, а також іншими завданнями, які пов'язані з Проектом.

2. Суб'єкт виконання Проекту виконує Проект відповідно до принципів і порядку, які викладено в Інструкції про діяльність у рамках Проекту, не змінює й не переробляє жодного положення Інструкції про діяльність у рамках Проекту, не вносить поправок до будь-якого положення чи не відмовляється від будь-якого положення без консультацій з Банком та його попередньої згоди.

B. Субкредитна угода

1. Для сприяння реалізації Проекту Суб'єкт виконання Проекту укладає субкредитну угоду з Міністерством фінансів на схвалених Банком умовах, що охоплюють положення, яке передбачає, що кошти Позики надаються Суб'єкту виконання Проекту й що Суб'єкт виконання Проекту є відповідальним за контроль за виконанням Проекту й за повне виконання Проекту, а також реалізовує Проект відповідно до Інструкції про діяльність у рамках Проекту й Антикорупційних рекомендацій (далі - Субкредитна угода).

2. Відповідно до Субкредитної угоди Суб'єкт виконання Проекту користується своїми правами для захисту інтересів Суб'єкта виконання Проекту й Банку та для досягнення цілей Проекту. Якщо Банк не погодить іншого, Суб'єкт виконання Проекту не переуступає Субкредитної угоди чи будь-якого з її положень, не вносить поправок до Субкредитної угоди чи до будь-якого з її положень, не анулює або не відмовляється від Субкредитної угоди чи будь-якого з її положень.

C.

Антикорупція

Суб'єкт виконання Проекту забезпечує виконання Проекту відповідно до положень Антикорупційних рекомендацій та Плану заходів для контролю за корупцією та боротьби з нею.

D. Заходи безпеки

1. Заходи з охорони навколишнього середовища

a) Суб'єкт виконання Проекту забезпечує своєчасне вживання всіх заходів, необхідних для виконання Плану природоохоронних заходів, а також своєчасне й належне отримання всіх юридичних дозволів, дозволів для адміністративного планування та схвалення природоохоронних органів, необхідних для виконання Проекту в установлений строк і з належною ретельністю.

b) Суб'єкт виконання Проекту постійно та своєчасно вживає всіх необхідних і визначених відповідно до Плану природоохоронних заходів, забезпечуючи належне внесення достатньої інформації про виконання зазначених заходів до звітів виконання Проекту, підготовка яких здійснюється відповідно до положень рубрики B розділу II цього доповнення.

2. Придбання землі та переселення

Якщо для цілей здійснення діяльності відповідно до частини 1 та частини 2 Проекту необхідно придбати землю та (або) здійснити переселення, Суб'єкт виконання Проекту:

a) повідомляє Банкові про будь-який намір придбати цілком або частково землю під житлові будинки, сільськогосподарські угіддя, комерційні структури та підприємства, а також (або) землю, що використовується людьми без вимоги права власності;

b) складає згідно з Порядком придбання землі та переселення настільки, наскільки це необхідно чи доцільно, План придбання землі та переселення для будь-якого придбання землі або переселення в рамках Проекту;

c) оприлюднює кожний План придбання землі та переселення й усю інформацію, яка стосується цього Плану в прийнятний для Банку спосіб не пізніше, ніж через шістдесят (60) днів до проведення будь-якої операції з придбання землі, а також

d) забезпечує своєчасне та належне здійснення всього й будь-якого, що випливає із цього, придбання землі та (або) переселення в рамках Проекту згідно з положеннями й процедурами, які містяться у відповідному Плані придбання землі та переселення, складеному згідно з підпунктом "b" цього пункту, а також надання належним чином усієї відповідної, необхідної та бажаної інформації всім особам, яких зачіпає або може зачіпати придбання землі.

<< | >>
Законодавчий акт: Проектна угода (Проект покращення автомобільних доріг та безпеки руху) між Державною службою автомобільних доріг України (Укравтодором) та Міжнародним банком реконструкції та розвитку " Датовано 21 квітня 2009 р."Позика N 7677-UA. Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР). 2009

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Розділ I

- АОВЦСЄ - Всесвітній поштовий союз - Всесвітня медична асоціація - Всесвітня митна організація - Всесвітня організація інтелектуальної власності - Всесвітня організація охорони здоров'я - Всесвітня психіатрична асоціація - Всесвітня туристична організація - Гаазька конференція з міжнародного приватного права - ГУАМ - Дунайська Комісія - Економічний Союз Бенілюкс - Європейська організація з безпеки аеронавігації (Євроконтроль) - Інтернет-корпорація з призначення доменних імен та номерів (ICANN) - Ліга арабських держав - Ліга Націй - Міжнародна асоціація академій наук (МААН) - Міжнародна асоціація органів страхового нагляду (МАОСН (IAIS)) - Міжнародна Асоціація Повітряного Транспорту (IATA) - Міжнародна гідрографічна організація (МГО) - Міжнародна комісія з цивільного стану (СІЕС) - Міжнародна конфедерація вільних профспілок - Міжнародна морська організація - Міжнародна організація виноградарства та виноробства (МОВВ) - Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол) - Міжнародна організація міграції (МОМ) - Міжнародна організація по боротьбі з відмиванням грошей (FATF) - Міжнародна організація праці - Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) - Міжнародна організація цивільної оборони (ICDO) - Міжнародна торговельна палата - Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) - Міжнародне агентство з питань відновлюваної енергії (IRENA) - Міжнародне епізоотичне бюро - Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР) - Міжнародний валютний фонд - Міжнародний військовий трибунал - Міжнародний інститут уніфікації приватного права (УНІДРУА) - Міжнародний комітет Червоного Хреста та Червоного напівмісяця - Міжнародний союз (асоціація) суддів - Міжнародний союз автомобільного транспорту - Міжнародний союз електрозв'язку - Міжнародний союз залізниць - Міжнародний союз патентної кооперації - Міжнародні правові акти ООН - Міжнародні суди - НАТО - Національна Асоціація членів комісій з регулювання комунальних підприємств - Об'єднаний інститут ядерних досліджень - Організація економічного співробітництва та розвитку - Організація об'єднаних націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) - Організація співробітництва залізничних шляхів (железных дорог) (ОСЖД) - Північна Екологічна Фінансова Корпорація (НЕФКО) - Рада економічної взаємодопомоги (РЕВ) - Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB) - Рада Митного Співробітництва - Світова організація торгівлі (СОТ) - Співдружність незалежних держав (СНД) - Фундаментальне міжнародне право - Чорноморське Економічне Співробітництво (ЧЕС) - Чорноморський Банк Торгівлі та Розвитку (ЧБТР) -