Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

Розділ II

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

Моніторинг виконання Проекту. Звітність й оцінка

A. Проміжний перегляд

1. Не пізніше 30 червня 2011 р. Суб'єкт виконання Проекту разом з Міністерством фінансів та Банк здійснюють проміжний перегляд поступу у виконанні Проекту (далі - Проміжний перегляд).

Проміжний перегляд, крім іншого, охоплює:

a) поступ у досягненні цілей Проекту, а також

b) загальний стан виконання Проекту за показниками здійснення Проекту.

2.

Суб'єкт виконання Проекту складає й, принаймні, за три (3) місяці до проведення Проміжного перегляду надає Банкові звіт з описом стану виконання кожного компонента Проекту, а також узагальнений звіт про стан виконання Проекту загалом (далі - Проміжний звіт).

B. Звіти про виконання Проекту й Плани реалізації

1. Суб'єкт виконання Проекту здійснює моніторинг та оцінку поступу у виконанні Проекту й готує Звіти про виконання Проекту відповідно до положень пункту "b" розділу 5.08 Загальних умов ( 996_065 ) та на підставі погоджених з Банком показників. Кожний такий Звіт про виконання Проекту охоплює один квартал певного календарного року й надається Банкові не пізніше, ніж через один місяць після завершення періоду, охопленого таким звітом. Суб'єкт виконання Проекту включає такі звіти до консолідованого загального Звіту про виконання Проекту й надає його Банкові.

2. Не пізніше, ніж через шість (6) місяців після Дати закриття, Суб'єкт виконання Проекту надає Банкові для включення до звіту, зазначеного в пункті "c" розділу 5.08 Загальних умов ( 996_065 ), усю інформацію, що Банк обґрунтовано вимагає для цілей того розділу.

3. Починаючи з 31 березня 2010 р.

Суб'єкт виконання Проекту складає 31 березня або приблизно в цей час кожного року виконання Проекту й після його завершення негайно надає Банкові для розгляду й коментарів:

a) консолідований звіт, що об'єднує звіти, зазначені вище в пункті 1, а також

b) щорічний план з прогнозами, який містить фінансові плани та переглянуті й оновлені показники моніторингу та оцінки, для діяльності, яка повинна розпочатися наступного року, у прийнятному для Банку форматі.

4. Стосовно свого річного плану утримання доріг та без шкоди для своїх зобов'язань відповідно до зазначених вище пунктів 1 й 3 Суб'єкт виконання Проекту протягом усього періоду реалізації Проекту щороку готує:

a) не пізніше 1 грудня - річний план утримання на наступний календарний рік з деталізованим кошторисом і сукупним фінансовим бюджетом, а також

b) не пізніше 31 березня - короткий виклад здійснених фактичних витрат й утримання, здійсненого в попередньому календарному році

C. Операційний аудит

У першому році реалізації Проекту й на прохання Банку після обговорення питання з Позичальником у будь-якому подальшому році Суб'єкт виконання Проекту:

a) тісно співробітничає з незалежною зовнішньою приватною аудиторською фірмою, залученою для проведення операційного аудиту Суб'єкта виконання Проекту відповідно до положень рубрики C розділу II доповнення 2 до Угоди про позику ( 996_067 );

b) надає всю необхідну інформацію й забезпечує доступ, яких потребує проведення операційного аудиту, і готує річний звіт про операційний аудит згідно з вимогами положень рубрики C розділу II доповнення 2 до Угоди про позику ( 996_067 ), а також

c) негайно обговорює з Банком на його прохання висновки базового звіту про операційний аудит і будь-якого подальшого звіту й уживає заходів, які Банк на підставі звіту вважає необхідними або відповідними.

D.

Управління фінансовими засобами. Фінансові звіти й аудити

1. Суб'єкт виконання Проекту підтримує систему управління фінансовими засобами й складає фінансові звіти відповідно до послідовно застосовних стандартів бухгалтерського обліку, прийнятних для Банку, у спосіб, який дає змогу адекватно відображати операції й фінансовий стан Суб'єкта виконання Проекту.

2. Суб'єкт виконання Проекту готує й надає Банкові після закінчення кожного календарного кварталу (протягом 45 днів) проміжні фінансові звіти про виконання Проекту, які не пройшли аудиторської перевірки та які охоплюють цей квартал, у прийнятній для Банку формі.

3. Суб'єкт виконання Проекту готує щорічні фінансові звіти про виконання Проекту, які пройшли аудиторську перевірку, у прийнятній для Банку формі.

4. Для Суб'єкта виконання Проекту аудит зазначених вище фінансових звітів проводять незалежні аудитори, які є прийнятними для Банку, відповідно до послідовно застосовних стандартів бухгалтерського обліку, прийнятних для Банку. Кожний аудит цих фінансових звітів охоплює період одного фіскального року. Перевірені фінансові звіти для кожного періоду надаються Банкові не пізніше, ніж через шість місяців після закінчення періоду, за який відбувається звітування.

<< | >>
Законодавчий акт: Проектна угода (Проект покращення автомобільних доріг та безпеки руху) між Державною службою автомобільних доріг України (Укравтодором) та Міжнародним банком реконструкції та розвитку " Датовано 21 квітня 2009 р."Позика N 7677-UA. Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР). 2009

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Розділ II

- АОВЦСЄ - Всесвітній поштовий союз - Всесвітня медична асоціація - Всесвітня митна організація - Всесвітня організація інтелектуальної власності - Всесвітня організація охорони здоров'я - Всесвітня психіатрична асоціація - Всесвітня туристична організація - Гаазька конференція з міжнародного приватного права - ГУАМ - Дунайська Комісія - Економічний Союз Бенілюкс - Європейська організація з безпеки аеронавігації (Євроконтроль) - Інтернет-корпорація з призначення доменних імен та номерів (ICANN) - Ліга арабських держав - Ліга Націй - Міжнародна асоціація академій наук (МААН) - Міжнародна асоціація органів страхового нагляду (МАОСН (IAIS)) - Міжнародна Асоціація Повітряного Транспорту (IATA) - Міжнародна гідрографічна організація (МГО) - Міжнародна комісія з цивільного стану (СІЕС) - Міжнародна конфедерація вільних профспілок - Міжнародна морська організація - Міжнародна організація виноградарства та виноробства (МОВВ) - Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол) - Міжнародна організація міграції (МОМ) - Міжнародна організація по боротьбі з відмиванням грошей (FATF) - Міжнародна організація праці - Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) - Міжнародна організація цивільної оборони (ICDO) - Міжнародна торговельна палата - Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) - Міжнародне агентство з питань відновлюваної енергії (IRENA) - Міжнародне епізоотичне бюро - Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР) - Міжнародний валютний фонд - Міжнародний військовий трибунал - Міжнародний інститут уніфікації приватного права (УНІДРУА) - Міжнародний комітет Червоного Хреста та Червоного напівмісяця - Міжнародний союз (асоціація) суддів - Міжнародний союз автомобільного транспорту - Міжнародний союз електрозв'язку - Міжнародний союз залізниць - Міжнародний союз патентної кооперації - Міжнародні правові акти ООН - Міжнародні суди - НАТО - Національна Асоціація членів комісій з регулювання комунальних підприємств - Об'єднаний інститут ядерних досліджень - Організація економічного співробітництва та розвитку - Організація об'єднаних націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) - Організація співробітництва залізничних шляхів (железных дорог) (ОСЖД) - Північна Екологічна Фінансова Корпорація (НЕФКО) - Рада економічної взаємодопомоги (РЕВ) - Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB) - Рада Митного Співробітництва - Світова організація торгівлі (СОТ) - Співдружність незалежних держав (СНД) - Фундаментальне міжнародне право - Чорноморське Економічне Співробітництво (ЧЕС) - Чорноморський Банк Торгівлі та Розвитку (ЧБТР) -