Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

Розділ I

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

Заходи в рамках Програми

A. Заходи, ужиті в рамках Програми. Заходи, ужиті Позичальником в рамках Програми, охоплюють таке:

1) Позичальник прийняв Закон України "Про акціонерні товариства" ( 514-17 ), що ґрунтується на принципах корпоративного управління Організації економічного співробітництва та розвитку.

2) Позичальник ініціював законодавчі та регуляторні заходи для вирішення питання рекапіталізації та поліпшення фінансового стану банків шляхом прийняття Закону України "Про першочергові заходи щодо запобігання негативним наслідкам фінансової кризи та про внесення змін до деяких законодавчих актів України" ( 639-17 ) та видав постанову (постанови) з метою його впровадження.

3) Позичальник зменшив квазіфіскальний дефіцит в енергетичному секторі, виражений у відсотках Валового внутрішнього продукту протягом останніх 12 місяців (листопад 2007 року - жовтень 2008 року) відносно 2006 року, зокрема за рахунок: a) середнього рівня стягнення платежів, який перевищує 95% та 90% у секторах електроенергетики й газу відповідно, а також b) продовження наближення тарифів на газ та електроенергію до економічно обґрунтованих рівнів.

4) Позичальник підтримав рівень дефіциту Консолідованого бюджету (до витрат на рекапіталізацію банків) на рівні нижче 3% ВВП у 2007 році та нижче 1% ВВП за перші десять місяців 2008 року та залишається таким до кінця 2008 року з погляду макропоказників, погоджених з МВФ.

Для цих цілей макропоказниками МВФ уважається макропоказники, погоджені в рамках угоди stand-by між МВФ та Україною, затвердженої 5 листопада 2008 року.

5) Позичальник переглянув законодавчу базу стосовно державних закупівель відповідно до найліпшої міжнародної практики.

<< | >>
Законодавчий акт: Угода про позику (Третя позика на політику розвитку) між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку " 22 грудня 2008 року" Офіційний переклад. Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР). 2008

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Розділ I

- АОВЦСЄ - Всесвітній поштовий союз - Всесвітня медична асоціація - Всесвітня митна організація - Всесвітня організація інтелектуальної власності - Всесвітня організація охорони здоров'я - Всесвітня психіатрична асоціація - Всесвітня туристична організація - Гаазька конференція з міжнародного приватного права - ГУАМ - Дунайська Комісія - Економічний Союз Бенілюкс - Європейська організація з безпеки аеронавігації (Євроконтроль) - Інтернет-корпорація з призначення доменних імен та номерів (ICANN) - Ліга арабських держав - Ліга Націй - Міжнародна асоціація академій наук (МААН) - Міжнародна асоціація органів страхового нагляду (МАОСН (IAIS)) - Міжнародна Асоціація Повітряного Транспорту (IATA) - Міжнародна гідрографічна організація (МГО) - Міжнародна комісія з цивільного стану (СІЕС) - Міжнародна конфедерація вільних профспілок - Міжнародна морська організація - Міжнародна організація виноградарства та виноробства (МОВВ) - Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол) - Міжнародна організація міграції (МОМ) - Міжнародна організація по боротьбі з відмиванням грошей (FATF) - Міжнародна організація праці - Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) - Міжнародна організація цивільної оборони (ICDO) - Міжнародна торговельна палата - Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) - Міжнародне агентство з питань відновлюваної енергії (IRENA) - Міжнародне епізоотичне бюро - Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР) - Міжнародний валютний фонд - Міжнародний військовий трибунал - Міжнародний інститут уніфікації приватного права (УНІДРУА) - Міжнародний комітет Червоного Хреста та Червоного напівмісяця - Міжнародний союз (асоціація) суддів - Міжнародний союз автомобільного транспорту - Міжнародний союз електрозв'язку - Міжнародний союз залізниць - Міжнародний союз патентної кооперації - Міжнародні правові акти ООН - Міжнародні суди - НАТО - Національна Асоціація членів комісій з регулювання комунальних підприємств - Об'єднаний інститут ядерних досліджень - Організація економічного співробітництва та розвитку - Організація об'єднаних націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) - Організація співробітництва залізничних шляхів (железных дорог) (ОСЖД) - Північна Екологічна Фінансова Корпорація (НЕФКО) - Рада економічної взаємодопомоги (РЕВ) - Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB) - Рада Митного Співробітництва - Світова організація торгівлі (СОТ) - Співдружність незалежних держав (СНД) - Фундаментальне міжнародне право - Чорноморське Економічне Співробітництво (ЧЕС) - Чорноморський Банк Торгівлі та Розвитку (ЧБТР) -