Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

Розділ II

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

Зняття коштів Позики

A. Загальні положення. Позичальник може зняти кошти Позики відповідно до положень цього Розділу й таких додаткових інструкцій, які Банк може встановити, повідомивши їх Позичальнику.

B.

Розподіл сум Позики. Позика (за винятком Початкової одноразової комісії) знімається Єдиним траншем. Розподіл сум Позики із цією метою наведено у викладеній нижче таблиці:

------------------------------------------------------------------

| Виділена сума | Сума виділеної Позики, дол.США |

|----------------------------+-----------------------------------|

|Єдиний транш | 498 750 000 |

|----------------------------+-----------------------------------|

|Початкова комісія одноразова| 1 250 000 |

|----------------------------+-----------------------------------|

| Усього| 500 000 000 |

------------------------------------------------------------------

C. Депозити сум Позики. За винятком випадків, коли Банк може погодитися на інше:

1) знята сума Єдиного траншу з Рахунка Позики, депонуються Банком на рахунок, визначений Позичальником і прийнятний для Банку, а також

2) після депонування Єдиного траншу Позики на цей рахунок Позичальник забезпечує облік еквівалентної суми в системі управління бюджетом Позичальника в спосіб, прийнятний для Банку.

D. Виключені витрати. Позичальник гарантує, що кошти Позики не буде використано для фінансування Виключених витрат. Якщо Банк будь-коли дійде висновку, що певну суму Позики було використано для оплати Виключених витрат, то Позичальник негайно, після отримання повідомлення від Банку, повертає Банкові суму, рівну сумі такої оплати.

Суми, повернуті Банкові на таку вимогу, анулюються.

E. Дата закриття. Датою закриття є 30 червня 2009 року.

Доповнення 2

Графік погашення

1. У наведеній нижче таблиці зазначаються Дати сплати основної суми Позики та відсотки сукупної основної суми Позики, що підлягають сплаті на кожну Дату сплати основної суми ("Частка внеску"). Якщо кошти Позики цілком знято станом на першу Дату сплати основної суми Позики, то основна сума Позики, що підлягає сплаті Позичальником на кожну Дату сплати основної суми, визначається Банком шляхом множення: a) Знятого залишку Позики станом на першу Дату сплати основної суми на b) Частку внеску для кожної Дати сплати основної суми.

------------------------------------------------------------------

| Дата сплати | Основна сума Позики, що |

| | сплачується |

|--------------------------------+-------------------------------|

|15 січня 2014 р. | 10 000 000 |

|--------------------------------+-------------------------------|

|15 липня 2014 р. | 10 000 000 |

|--------------------------------+-------------------------------|

|15 січня 2015 р. | 10 000 000 |

|--------------------------------+-------------------------------|

|15 липня 2015 р. | 10 000 000 |

|--------------------------------+-------------------------------|

|15 січня 2016 р. | 10 000 000 |

|--------------------------------+-------------------------------|

|15 липня 2016 р. | 10 000 000 |

|--------------------------------+-------------------------------|

|15 січня 2017 р. | 10 000 000 |

|--------------------------------+-------------------------------|

|15 липня 2017 р.

| 10 000 000 |

|--------------------------------+-------------------------------|

|15 січня 2018 р. | 10 000 000 |

|--------------------------------+-------------------------------|

|15 липня 2018 р. | 10 000 000 |

|--------------------------------+-------------------------------|

|15 січня 2019 р. | 10 000 000 |

|--------------------------------+-------------------------------|

|15 липня 2019 р. | 10 000 000 |

|--------------------------------+-------------------------------|

|15 січня 2020 р. | 10 000 000 |

|--------------------------------+-------------------------------|

|15 липня 2020 р. | 10 000 000 |

|--------------------------------+-------------------------------|

|15 січня 2021 р. | 10 000 000 |

|--------------------------------+-------------------------------|

|15 липня 2021 р. | 10 000 000 |

|--------------------------------+-------------------------------|

|15 січня 2022 р. | 10 000 000 |

|--------------------------------+-------------------------------|

|15 липня 2022 р. | 10 000 000 |

|--------------------------------+-------------------------------|

|15 січня 2023 р. | 10 000 000 |

|--------------------------------+-------------------------------|

|15 липня 2023 р. | 10 000 000 |

|--------------------------------+-------------------------------|

|15 січня 2024 р. | 10 000 000 |

|--------------------------------+-------------------------------|

|15 липня 2024 р.

| 10 000 000 |

|--------------------------------+-------------------------------|

|15 січня 2025 р. | 10 000 000 |

|--------------------------------+-------------------------------|

|15 липня 2025 р. | 10 000 000 |

|--------------------------------+-------------------------------|

|15 січня 2026 р. | 10 000 000 |

|--------------------------------+-------------------------------|

|15 липня 2026 р. | 10 000 000 |

|--------------------------------+-------------------------------|

|15 січня 2027 р. | 10 000 000 |

|--------------------------------+-------------------------------|

|15 липня 2027 р. | 10 000 000 |

|--------------------------------+-------------------------------|

|15 січня 2028 р. | 10 000 000 |

|--------------------------------+-------------------------------|

|15 липня 2028 р. | 10 000 000 |

|--------------------------------+-------------------------------|

|15 січня 2029 р. | 10 000 000 |

|--------------------------------+-------------------------------|

|15 липня 2029 р. | 10 000 000 |

|--------------------------------+-------------------------------|

|15 січня 2030 р. | 10 000 000 |

|--------------------------------+-------------------------------|

|15 липня 2030 р. | 10 000 000 |

|--------------------------------+-------------------------------|

|15 січня 2031 р. | 10 000 000 |

|--------------------------------+-------------------------------|

|15 липня 2031 р. | 10 000 000 |

|--------------------------------+-------------------------------|

|15 січня 2032 р. | 10 000 000 |

|--------------------------------+-------------------------------|

|15 липня 2032 р. | 10 000 000 |

|--------------------------------+-------------------------------|

|15 січня 2033 р. | 10 000 000 |

|--------------------------------+-------------------------------|

|15 липня 2033 р. | 10 000 000 |

|--------------------------------+-------------------------------|

|15 січня 2034 р. | 10 000 000 |

|--------------------------------+-------------------------------|

|15 липня 2034 р. | 10 000 000 |

|--------------------------------+-------------------------------|

|15 січня 2035 р. | 10 000 000 |

|--------------------------------+-------------------------------|

|15 липня 2035 р. | 10 000 000 |

|--------------------------------+-------------------------------|

|15 січня 2036 р. | 10 000 000 |

|--------------------------------+-------------------------------|

|15 липня 2036 р. | 10 000 000 |

|--------------------------------+-------------------------------|

|15 січня 2037 р. | 10 000 000 |

|--------------------------------+-------------------------------|

|15 липня 2037 р. | 10 000 000 |

|--------------------------------+-------------------------------|

|15 січня 2038 р. | 10 000 000 |

|--------------------------------+-------------------------------|

|15 липня 2038 р. | 10 000 000 |

|--------------------------------+-------------------------------|

| Усього| 500 000 000 |

------------------------------------------------------------------

2. Якщо кошти Позики не було цілком знято станом на першу Дату сплати основної суми, то основна сума Позики, що підлягає сплаті Позичальником на кожну Дату сплати основної суми, визначається так:

a) залежно від того, скільки коштів Позики було знято станом на першу Дату сплати основної суми, Позичальник сплачує Знятий залишок Позики станом на таку дату відповідно до пункту 1 цього доповнення, а також

b) будь-яка сума, яку знято після першої Дати сплати основної суми, сплачується на кожну Дату сплати основної суми, що настає після дати такого зняття коштів у розмірах, визначених Банком шляхом множення суми кожного такого зняття коштів на дробове число, чисельником якого є початкова Частка внеску, зазначена в таблиці в пункті 1 цього доповнення для зазначеної Дати сплати основної суми ("Початкова частка внеску"), а знаменником - сума всієї решти Початкових часток внеску для Дат сплати основної суми, що настають на таку дату або після такої дати.

3. a. Лише для цілей розрахунку основних сум, що підлягають сплаті станом на будь-яку Дату сплати основної суми, суми Позики, зняті протягом двох календарних місяців до настання будь-якої Дати сплати основної суми, повинні розглядатись як зняті й непогашені станом на другу Дату сплати основної суми, що настає після дати зняття коштів, і підлягають сплаті на кожну Дату сплати основної суми починаючи з другої Дати сплати основної суми, що настає після дати зняття коштів.

b. Незважаючи на положення підпункту "a" цього пункту, якщо Банк будь-коли прийме систему виставлення рахунків на належну дату оплати, згідно з якою рахунки видаються у відповідний День сплати основної суми або після такого дня, то положення такого підпункту більше не застосовуватимуться до будь-якого зняття коштів, здійсненого після прийняття такої системи виставлення рахунків.

Додаток

<< | >>
Законодавчий акт: Угода про позику (Третя позика на політику розвитку) між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку " 22 грудня 2008 року" Офіційний переклад. Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР). 2008

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Розділ II

- АОВЦСЄ - Всесвітній поштовий союз - Всесвітня медична асоціація - Всесвітня митна організація - Всесвітня організація інтелектуальної власності - Всесвітня організація охорони здоров'я - Всесвітня психіатрична асоціація - Всесвітня туристична організація - Гаазька конференція з міжнародного приватного права - ГУАМ - Дунайська Комісія - Економічний Союз Бенілюкс - Європейська організація з безпеки аеронавігації (Євроконтроль) - Інтернет-корпорація з призначення доменних імен та номерів (ICANN) - Ліга арабських держав - Ліга Націй - Міжнародна асоціація академій наук (МААН) - Міжнародна асоціація органів страхового нагляду (МАОСН (IAIS)) - Міжнародна Асоціація Повітряного Транспорту (IATA) - Міжнародна гідрографічна організація (МГО) - Міжнародна комісія з цивільного стану (СІЕС) - Міжнародна конфедерація вільних профспілок - Міжнародна морська організація - Міжнародна організація виноградарства та виноробства (МОВВ) - Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол) - Міжнародна організація міграції (МОМ) - Міжнародна організація по боротьбі з відмиванням грошей (FATF) - Міжнародна організація праці - Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) - Міжнародна організація цивільної оборони (ICDO) - Міжнародна торговельна палата - Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) - Міжнародне агентство з питань відновлюваної енергії (IRENA) - Міжнародне епізоотичне бюро - Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР) - Міжнародний валютний фонд - Міжнародний військовий трибунал - Міжнародний інститут уніфікації приватного права (УНІДРУА) - Міжнародний комітет Червоного Хреста та Червоного напівмісяця - Міжнародний союз (асоціація) суддів - Міжнародний союз автомобільного транспорту - Міжнародний союз електрозв'язку - Міжнародний союз залізниць - Міжнародний союз патентної кооперації - Міжнародні правові акти ООН - Міжнародні суди - НАТО - Національна Асоціація членів комісій з регулювання комунальних підприємств - Об'єднаний інститут ядерних досліджень - Організація економічного співробітництва та розвитку - Організація об'єднаних націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) - Організація співробітництва залізничних шляхів (железных дорог) (ОСЖД) - Північна Екологічна Фінансова Корпорація (НЕФКО) - Рада економічної взаємодопомоги (РЕВ) - Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB) - Рада Митного Співробітництва - Світова організація торгівлі (СОТ) - Співдружність незалежних держав (СНД) - Фундаментальне міжнародне право - Чорноморське Економічне Співробітництво (ЧЕС) - Чорноморський Банк Торгівлі та Розвитку (ЧБТР) -