Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

"Розділ 3.01. Комісія за надання позики; Комісія за резервування

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

(a) Позичальник сплачує Банку комісію за надання позики на суму Позики за ставкою, визначеною в Угоді про позику ("Комісія за надання позики").

(b) Позичальник сплачує Банку комісію за резервування на Незнятого залишку позики за ставкою, визначеною в Угоді про позику ("Комісія за резервування").

Комісія за резервування нараховується, починаючи із дати, яка припадає на шістдесятий день після дати Угоди про позику, і закінчуючи відповідними датами, у які суми знімаються Позичальником з Рахунку Позики або скасовуються. Комісія за резервування сплачується кожні півроку, наприкінці вказаного періоду, станом на кожну Дату оплати.

3. У Додатку Визначення всі відповідні посилання на номери розділів та підпункти змінюються так, як це потрібно, аби відобразити зміни, визначені у наведеному вище підпункті 2.

4. Додаток змінюється шляхом додавання нового підпункту 19 із наведеним нижче визначенням "Комісії за резервування" та відповідною зміною нумерації подальших підпунктів:

"19. "Комісія за резервування" - це комісія за резервування, визначена в Угоді про позику для цілей розділу 3.01 (b)."

5. У підпункті 49 за новою нумерацією (початково - підпункт 48) Додатку визначення "Комісія за надання позики" змінюється шляхом заміни посилання на розділ 3.01 посиланням на розділ 3.01 (a).

6. У підпункті 68 за новою нумерацією (початково - підпункт 67) Додатку визначення терміну "Платіж за позикою" змінюється шляхом її викладення у такій редакції:

"68. "Платіж за позикою" означає будь-яку суму, яка сплачується Банку Сторонами Позики відповідно до Угод або цих Загальних умов, включно з (але не обмежуючись) будь-якою сумою Знятого залишку Позики, відсотками, Комісією за надання позики, Комісією за резервування, відсотками згідно з Процентною ставкою за прострочений платіж (якщо такі мають місце), будь-якими штрафами за дострокове погашення, будь-якою платою за проведення транзакції з Конверсії або дострокове переривання Конверсії, Комісією за фіксацію Змінного середа (якщо така має місце), будь-якої премії, що підлягає сплаті після встановлення Відсоткового кепа або Відсоткового колара та будь-якої Суми, пов’язаної зі зміною умов, що сплачується Позичальником."

7. У підпункті 73 за новою нумерацією (початково - підпункт 72) Додатку визначення "Дати платежу" змінюється шляхом видалення слова "відсотки" та додавання слів "відсотки та Комісія за резервування" після слова "сплаті".

<< | >>
Законодавчий акт: "УГОДА про позику (Проект "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей") між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку від 19 березня 2015 року". Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР). 2015

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

"Розділ 3.01. Комісія за надання позики; Комісія за резервування

- АОВЦСЄ - Всесвітній поштовий союз - Всесвітня медична асоціація - Всесвітня митна організація - Всесвітня організація інтелектуальної власності - Всесвітня організація охорони здоров'я - Всесвітня психіатрична асоціація - Всесвітня туристична організація - Гаазька конференція з міжнародного приватного права - ГУАМ - Дунайська Комісія - Економічний Союз Бенілюкс - Європейська організація з безпеки аеронавігації (Євроконтроль) - Інтернет-корпорація з призначення доменних імен та номерів (ICANN) - Ліга арабських держав - Ліга Націй - Міжнародна асоціація академій наук (МААН) - Міжнародна асоціація органів страхового нагляду (МАОСН (IAIS)) - Міжнародна Асоціація Повітряного Транспорту (IATA) - Міжнародна гідрографічна організація (МГО) - Міжнародна комісія з цивільного стану (СІЕС) - Міжнародна конфедерація вільних профспілок - Міжнародна морська організація - Міжнародна організація виноградарства та виноробства (МОВВ) - Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол) - Міжнародна організація міграції (МОМ) - Міжнародна організація по боротьбі з відмиванням грошей (FATF) - Міжнародна організація праці - Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) - Міжнародна організація цивільної оборони (ICDO) - Міжнародна торговельна палата - Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) - Міжнародне агентство з питань відновлюваної енергії (IRENA) - Міжнародне епізоотичне бюро - Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР) - Міжнародний валютний фонд - Міжнародний військовий трибунал - Міжнародний інститут уніфікації приватного права (УНІДРУА) - Міжнародний комітет Червоного Хреста та Червоного напівмісяця - Міжнародний союз (асоціація) суддів - Міжнародний союз автомобільного транспорту - Міжнародний союз електрозв'язку - Міжнародний союз залізниць - Міжнародний союз патентної кооперації - Міжнародні правові акти ООН - Міжнародні суди - НАТО - Національна Асоціація членів комісій з регулювання комунальних підприємств - Об'єднаний інститут ядерних досліджень - Організація економічного співробітництва та розвитку - Організація об'єднаних націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) - Організація співробітництва залізничних шляхів (железных дорог) (ОСЖД) - Північна Екологічна Фінансова Корпорація (НЕФКО) - Рада економічної взаємодопомоги (РЕВ) - Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB) - Рада Митного Співробітництва - Світова організація торгівлі (СОТ) - Співдружність незалежних держав (СНД) - Фундаментальне міжнародне право - Чорноморське Економічне Співробітництво (ЧЕС) - Чорноморський Банк Торгівлі та Розвитку (ЧБТР) -