<<
>>

"Розділ 3.01. Одноразова комісійна виплата. Позичальник сплачує Банкові Одноразову комісійну виплату за сумою Позики за ставкою, зазначеною в Угоді про Позику ("Одноразова комісійна виплата")".

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

2. Унесення відсотків за прострочений платіж. До розділу 3.02 додається новий пункт "d" ("Відсотки"), викладений у такій редакції:

"d) Незважаючи на положення пункту "a" цього розділу, якщо яка-небудь частина Знятого залишку позики залишається не сплаченою в належний час і не сплачується протягом тридцятиденного періоду, то Позичальник сплачує Відсотки за таку прострочену суму замість відсотків, ставку яких визначено в Угоді про позику (або за такою іншою відсотковою ставкою, яка може застосовуватися внаслідок Конверсії відповідно до статті IV), доки ця прострочена сума не буде сплачена повністю.

Відсотки за ставкою відсотків за прострочений платіж нараховуються з першого дня кожного Періоду нарахування відсотків за прострочений платіж і підлягають сплаті раз на півроку наприкінці відповідного періоду з настанням кожної Дати платежу".

3. Унесення подальших змін і доповнень до визначень. У додатку до Загальних умов:

a) Термін "Комісія за зобов'язання" та його визначення вилучаються повністю, і вносяться відповідні зміни до нумерації наступних термінів.

b) Наведені нижче нові терміни та їхні визначення внесено в алфавітному порядку, і нумерацію решти термінів змінено відповідно.

i) "Період нарахування відсотків за прострочений платіж" означає для будь-якої суми простроченого платежу за Знятим залишком позики кожний Відсотковий період, протягом якого така сума простроченого платежу залишається несплаченою, за умови, однак, що перший такий Період нарахування відсотків за прострочений платіж розпочинається на 31-й день від дня початку прострочення платежу й останній такий Період нарахування відсотків за прострочений платіж закінчується в день повної сплати такої суми".

ii) "Відсоткова ставка для простроченого платежу" означає для будь-якого Періоду нарахування відсотків за прострочений платіж:

a) у разі Позики зі змінним спредом: ставку ЛІБОР для простроченого платежу плюс Змінний спред плюс половину одного відсотка (0,5%);

b) у разі Позики з фіксованим спредом, для якої відсотки, що застосовуються до суми Знятого залишку позики, стосовно якого повинні сплачуватися відсотки з простроченого платежу, сплачувалися за Змінною ставкою безпосередньо перед застосуванням Відсоткової ставки для простроченого платежу: Змінну відсоткову ставку для простроченого платежу плюс половину одного відсотка (0,5%), а також

c) у разі Позики з фіксованим спредом, для якої відсотки, що застосовуються до суми Знятого залишку позики, з якого мають сплачуватися відсотки з простроченого платежу, сплачувалися за Фіксованою ставкою безпосередньо перед застосуванням Відсоткової ставки для простроченого платежу: ставку ЛІБОР для простроченого платежу плюс Фіксований спред плюс половину одного відсотка (0,5%)".

iii) "ЛІБОР для простроченого платежу" означає ставку ЛІБОР для відповідного Періоду нарахування відсотків, при цьому вважається, що для початкового Періоду нарахування відсотків за прострочений платіж ставка ЛІБОР для простроченого платежу буде дорівнювати ставці ЛІБОР для Періоду нарахування відсотків, в який сума, про яку йдеться в пункті "d" розділу 3.02, стала простроченою вперше".

iv) "Змінна відсоткова ставка для простроченого платежу" означає Змінну відсоткову ставку для відповідного Періоду нарахування відсотків, при цьому вважається, що для початкового Періоду нарахування відсотків за прострочений платіж Змінна відсоткова ставка для простроченого платежу буде дорівнювати Змінній відсотковій ставці для Періоду нарахування відсотків, в який сума, про яку йдеться в пункті "d" розділу 3.02, стала простроченою вперше".

c) До наведених нижче визначень унесено зміни, у результаті чого вони мають таку редакцію:

"Фіксований спред" означає фіксований спред Банку для початкової Валюти позики, що діє о 00.01 за вашингтонським часом (Вашингтон, округ Колумбія) одного календарного дня до дати Угоди про позику, за умови, що після Валютної конверсії всієї чи будь-якої частини суми Незнятого залишку позики такий фіксований спред корегується на Дату виконання в порядку, установленому в Посібнику з конверсії, і, крім того, за умови, що незважаючи на зазначене вище, для цілей установлення Ставки відсотків за прострочений платіж, що застосовується до суми Знятого залишку позики, з якого повинен сплачуватися відсоток за Фіксованою ставкою, "Фіксований спред" означає фіксований спред Банку, що діє о 00.01 за вашингтонським часом (Вашингтон, округ Колумбія) одного календарного дня до дати Угоди про позику для Валюти, в якій деноміновано таку суму".

"Дата зміни ставки ЛІБОР" означає:

a) стосовно будь-якої Валюти позики, крім євро, - день, що настає за два Лондонських банківських дні до першого дня відповідного Відсоткового періоду (або: i) у випадку початкового Відсоткового періоду Позики зі змінним спредом - день, що настає за два Лондонських банківських дні до п'ятнадцятого дня місяця, в якому підписано Угоду про позику, за умови, що якщо дата Угоди про позику припадає на п'ятнадцятий день місяця, в якому було підписано Угоду про позику, то Датою зміни ставки ЛІБОР є день, який настає за два Лондонських банківських дні до п'ятнадцятого дня такого місяця; ii) у випадку початкового Відсоткового періоду Позики з фіксованим спредом - день, що настає за два Лондонських банківських дні до першого чи п'ятнадцятого дня місяця, в якому підписано Угоду про позику (залежно від того, який із цих двох днів безпосередньо передує даті Угоди про позику), за умови, що якщо дата Угоди про позику припадає на перший чи п'ятнадцятий день такого місяця, то Датою зміни ставки ЛІБОР є день, який настає за два Лондонських банківських дні до дати Угоди про позику, а також iii) якщо дата Валютної конверсії будь-якої суми Незнятого залишку позики в будь-яку Затверджену валюту, крім євро, припадає на день, який не є Датою платежу, то початковою Датою зміни ставки ЛІБОР стосовно Затвердженої валюти є день, що настає за два Лондонських банківських дні до першого чи п'ятнадцятого дня місяця, на який припадає зазначена Дата конверсії (залежно від того, який із цих двох днів безпосередньо передує Даті конверсії), за умови, що якщо Дата конверсії припадає на перший або п'ятнадцятий день такого місяця, то Датою зміни ставки ЛІБОР стосовно Затвердженої валюти є день, який настає за два Лондонських банківських дні до Дати конверсії;

(b) стосовно євро - день, який настає за два Розрахункових дні ТАРГЕТ до першого дня відповідного Відсоткового періоду (або: i) у випадку початкового Відсоткового періоду Позики зі змінним спредом - день, що настає за два Розрахункових дні ТАРГЕТ до п'ятнадцятого дня місяця, в якому підписано Угоду про позику, за умови, що якщо дата Угоди про позику припадає на п'ятнадцятий день місяця, в якому підписано Угоду про позику, то Датою зміни ставки ЛІБОР є день, який настає за два Розрахункових дні ТАРГЕТ до п'ятнадцятого дня такого місяця; ii) у випадку початкового Відсоткового періоду Позики з фіксованим спредом - день, що настає за два Розрахункових дні ТАРГЕТ до першого або п'ятнадцятого дня місяця, в якому підписано Угоду про позику (залежно від того, який із цих двох днів безпосередньо передує даті Угоди про позику), за умови, що якщо дата Угоди про позику припадає на перший або п'ятнадцятий день такого місяця, то Датою зміни ставки ЛІБОР є день, який настає за два Розрахункових дні ТАРГЕТ до дати Угоди про позику, а також iii) якщо дата Валютної конверсії будь-якої суми Незнятого залишку позики в євро припадає на день, який не є Датою платежу, то початковою Датою зміни ставки ЛІБОР стосовно Затвердженої валюти є день, що настає за два Розрахункових дні ТАРГЕТ до першого або п'ятнадцятого дня місяця, на який припадає зазначена Дата конверсії (залежно від того, який із цих двох днів безпосередньо передує даті Конверсії), за умови, що якщо Дата конверсії припадає на перший чи п'ятнадцятий день такого місяця, то Датою зміни ставки ЛІБОР стосовно Затвердженої валюти є день, який настає за два Розрахункових дні ТАРГЕТ до Дати конверсії, а також

(c) незважаючи на зазначене в підпунктах "a" й "b" цього пункту, якщо стосовно Валютної конверсії в Затверджену валюту Банк вирішить, що ринкова практика визначення Дати зміни ставки ЛІБОР припадає не на дату, зазначену у викладених вище підпунктах, а на інший день, то Датою зміни ставки ЛІБОР буде такий інший день, який додатково зазначено в Посібнику з конверсії".

"Платіж позики" означає будь-яку суму, яку сплачують Банкові Сторони позики відповідно до Юридичних угод або цих Загальних умов, зокрема (але без обмеження цим) будь-яку суму Знятого залишку позики, відсотки, Одноразову комісійну виплату, Відсотки за прострочений платіж (якщо такі є), будь-яку надбавку за дострокове погашення, будь-який операційний збір за Конверсію чи дострокове припинення Конверсії, будь-яку премію, яка сплачується після встановлення Відсоткового кепа або Відсоткового колара, а також Збір за завершення операції, який сплачує Позичальник".

"Дата сплати відсотків" означає кожну дату, яку зазначено в Угоді про позику і яка припадає на дату Угоди про позику або на пізнішу дату, коли сплачуються відсотки".

<< | >>
Законодавчий акт: Лист " Стосовно позики N 4868-UA (Проект з передачі електроенергії): унесення змін до фінансових умов Угоди про позику ( 996_063 )" Офіційний переклад. Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР). 2008

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

"Розділ 3.01. Одноразова комісійна виплата. Позичальник сплачує Банкові Одноразову комісійну виплату за сумою Позики за ставкою, зазначеною в Угоді про Позику ("Одноразова комісійна виплата")".

- АОВЦСЄ - Всесвітній поштовий союз - Всесвітня медична асоціація - Всесвітня митна організація - Всесвітня організація інтелектуальної власності - Всесвітня організація охорони здоров'я - Всесвітня психіатрична асоціація - Всесвітня туристична організація - Гаазька конференція з міжнародного приватного права - ГУАМ - Дунайська Комісія - Економічний Союз Бенілюкс - Європейська організація з безпеки аеронавігації (Євроконтроль) - Інтернет-корпорація з призначення доменних імен та номерів (ICANN) - Ліга арабських держав - Ліга Націй - Міжнародна асоціація академій наук (МААН) - Міжнародна асоціація органів страхового нагляду (МАОСН (IAIS)) - Міжнародна Асоціація Повітряного Транспорту (IATA) - Міжнародна гідрографічна організація (МГО) - Міжнародна комісія з цивільного стану (СІЕС) - Міжнародна конфедерація вільних профспілок - Міжнародна морська організація - Міжнародна організація виноградарства та виноробства (МОВВ) - Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол) - Міжнародна організація міграції (МОМ) - Міжнародна організація по боротьбі з відмиванням грошей (FATF) - Міжнародна організація праці - Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) - Міжнародна організація цивільної оборони (ICDO) - Міжнародна торговельна палата - Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) - Міжнародне агентство з питань відновлюваної енергії (IRENA) - Міжнародне епізоотичне бюро - Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР) - Міжнародний валютний фонд - Міжнародний військовий трибунал - Міжнародний інститут уніфікації приватного права (УНІДРУА) - Міжнародний комітет Червоного Хреста та Червоного напівмісяця - Міжнародний союз (асоціація) суддів - Міжнародний союз автомобільного транспорту - Міжнародний союз електрозв'язку - Міжнародний союз залізниць - Міжнародний союз патентної кооперації - Міжнародні правові акти ООН - Міжнародні суди - НАТО - Національна Асоціація членів комісій з регулювання комунальних підприємств - Об'єднаний інститут ядерних досліджень - Організація економічного співробітництва та розвитку - Організація об'єднаних націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) - Організація співробітництва залізничних шляхів (железных дорог) (ОСЖД) - Північна Екологічна Фінансова Корпорація (НЕФКО) - Рада економічної взаємодопомоги (РЕВ) - Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB) - Рада Митного Співробітництва - Світова організація торгівлі (СОТ) - Співдружність незалежних держав (СНД) - Фундаментальне міжнародне право - Чорноморське Економічне Співробітництво (ЧЕС) - Чорноморський Банк Торгівлі та Розвитку (ЧБТР) -